KRAINA IZRAELA CZYLI KRAINA ZWANA IZRAELEM. Tylko po to, aby uzyskać informacje techniczne.

Szerzyć miłość

KRAINA IZRAELA CZYLI KRAINA ZWANA IZRAELEM. Tylko po to, aby uzyskać informacje techniczne.

Z biblijnego punktu widzenia nazywanie kraju lub granic na całym świecie „Izraelem” jest błędne. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że jakikolwiek kraj nazywa się Izraelem, to jest wymysłem człowieka. Według naszych Biblii tylko dwóm z 13 plemion nadano imię Izrael i nigdy nie były one nazywane Judą lub Żydami, ale były częścią całkowicie oddzielnego Królestwa Północnego, długo odłączonego od Judy. Więc bądźmy poprawni biblijnie, a nie poprawne media mainream i standardy Babilonu. Obecnie w „ziemi Izraela” istnieje ateistyczne państwo, które nazywa się Izraelem, co jest przepowiedziane w Objawieniu 2: 9 i 3: 9 jako bluźnierstwo wobec tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są. Biblia jest najwyższym autorytetem. Można go nazwać KRAJEM Izraela, czyli ziemią należącą do dwóch plemion Izraela, które noszą imię Izrael, ale Juda nie jest zaliczana do domu Izraela ani do Domu Józefa, któremu nadano wyłącznie imię Izrael. Dom Judy ma berło, ale nie jest częścią Domu Izraela.

Dodaj komentarz