Polityka prywatności TCAWW

Szerzyć miłość

Zgromadzenie Chrystusa na całym świecie

Polityka prywatności TCAWW

Konserwatywna, niezależna i międzywyznaniowa komunia świętych.

Wszyscy duchowni TCAWW są zobowiązani do przestrzegania wymogów prawa dotyczących zachowania tajemnicy lub postawienia zarzutów w sądzie za naruszenie poufności wszelkich danych osób, które zwróciły się do nas po wskazówki.
Dlatego wszystkie szczegóły dotyczące tożsamości każdej osoby, która się z nami skontaktowała, lub cokolwiek w związku z jej zachowaniem, muszą być utrzymywane w tajemnicy przed osobami trzecimi bez wyraźnego dokumentu zrzeczenia się poufności podpisanego wcześniej przez wszystkie strony.

Dlatego TCAWW jest zobowiązana do zachowania tajemnicy, wykraczającej poza to, co typowy prawnik lub doradca jest zobowiązany do zachowania. Wszystkie e-maile, dokumenty, rozmowy telefoniczne itp. Są chronione z zachowaniem najwyższej integralności.

Jedynym wyjątkiem jest ten, który dotyczy krzywdzenia dzieci. W większości stanów pastor nie może zostać pozwany lub zatrzymany z naruszeniem jakiegokolwiek prawa za ujawnienie szczegółów dotyczących wykorzystywania dzieci. W niektórych stanach przedstawienie takich informacji jest faktycznie wymagane.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o przywilej pokuty duchowieństwa.

* CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM * * STRONA GŁÓWNA *   * ZGODNOŚĆ SILNEJ ONLINE *

Dodaj komentarz