* Mp3 * „Is America the Last Frontier for Manasses / Israel”

Szerzyć miłość

W ten ostatni szabat omawialiśmy temat znalezienia i ubiegania się o jurysdykcję Jego ludu z tytułu urodzenia, abyśmy pewnego dnia mogli znów całkowicie oddzielić się od Babilonu. Dzisiaj mamy do czynienia z niemal wymuszonym nieposłuszeństwem lub bezprawnym zastraszaniem, które mają miejsce w stosunku do chrześcijan w sposób bardzo wybiórczy.

Nasz Król powiedział nam, abyśmy modlili się o tę wolność i „Szukajcie najpierw Jego prawa Królestwa na ziemi, jak w niebie”.

Módlcie się o Jego miłosierdzie, żyjąc w imperium babilońskim i abyśmy w naszych postawach i życiu osobistym mogli być jasno świecącym Ambasadorem Jego Królestwa na ziemi. Proś Go, abyśmy mogli swobodnie iść naprzód i ponownie być niezależni, abyśmy mogli czcić Boga Izraela w Duchu i Prawdzie.

Wszyscy mamy wyznać i pokutować z każdego grzechu. 1 Jana 3: 4 mówi nam, że „grzech jest przekroczeniem prawa”. Dlatego musimy przyznać się za każdym razem, gdy łamiemy którekolwiek z praw. W tym 70% prawa, które jest tylko prawem krajowym.

Posłuchaj naszego MP3:

„Is America the Last Frontier for Manasses / Israel”

Dodaj komentarz