WZROST w Jezusie Chrystusie

Szerzyć miłość

WZROST w Jezusie Chrystusie WZROST w Jezusie Chrystusie
(Z Biuletynu Zgromadzenia Chrystusowego)

 
Ef 4,15 „Ale mówiąc prawdę z miłością, niech we wszystkim dojdzie do Niego, czyli do Głowy, nawet do Chrystusa”:
 
 
Ta wiadomość nie jest

Dodaj komentarz