Label: sabbat bericht

Ordelijk wandelen met de Heilige Geest en werkelijk wedergeboren worden, onze orthodoxe lectieboodschap voor de sabbat, 6e dag van de 6e maand

Voor degenen die niet live bij ons konden komen, kun je dit bericht beluisteren op youtube op https://youtu.be/MKcp_0ZtpW0 In het lectionarium van vandaag werden we verder aangemoedigd, zoals elke week, om te groeien in die wandeling met YAHWEH in Zijn ecclesia / miqra / kerk, het eigenlijke lichaam van Meshiac en wat dat letterlijk betekent om Zijn tempellichaam te zijn. Leer meer […]

Van de sabbatdienst, een onthullende preek van de dagelijkse lezing voor 17 februari 2018

Zoals gesyndiceerd LIVE elke sabbat, een expositie van de avondlezing (van de avonddienst). We zijn wekelijks (en ook enkele extra dagen) beschikbaar en online voor volledige deelname aan de chatroom op orthodoxchurch.nl, christsassembly.com, facebook.com en via de hoofd-url op http://www.talkshoe.com/talkshoe/ web / talkCast.jsp? masterId = 73940 & cmd = tc Psalmodie: Psalm 89 en Psalm 160 Eerste lezing: Jeremia 4.1-18 […]