Label: Sabbat

Holiday Address, from Chief of the House, Rev Dr Stephen MK d’Guelph, von Wolfenbüttel-Brunswick

Many Holiday Greetings from Chief of the House, HMSH Rev Dr Stephen MK d’Guelph, von Wolfenbüttel-Brunswick, video address for our suffrage populations’ rights to freedom to obey God in peace. Chief and Head of several Dynasties of Imperial and Royal blood of Europe and Britain, with continuous legal right upheld in numerous effective treaties and […]

Veel begroetingen op vele dagen voor de geboorte van Christus en het herstel van de oorspronkelijke feesten

From Rev Dr Stephen MK d’Guelph Brunswick Primace, OCC Many hails to our King Yahshua (the only begotten son of the God of Israel)! Collossians 1:16-17 “For by Him(the Son) were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or […]

Sabbatten zijn gemeenschappelijke feesten!

Hier is een inspirerend boek over hoe sabbatten gemeenschapsfeesten zijn. Het heet de Agape-feesten. Dit zijn de liefdesfeesten waarover Paulus sprak. Zoals in het boek Handelingen staat, zouden de christenen “dagelijks eensgezind naar de tempel gaan en dan het brood van huis tot huis breken”. Er zijn […]

De historische Keltische kerk en de huidige orthodoxe kerk van Culdees

De Keltische Kerk is een onderwerp van veel intriges over de hele wereld. We hebben Saint Patrick en Saint Columba, en zelfs Christus 'oom Joseph van Arimathea, en andere heiligen uit de eerste eeuw die Groot-Brittannië leidden, zoals St. Aristobulus, St. Andrew, St. Paul en St. Philip [enkele van de oudste voorvaderen van de Keltisch-orthodoxe kerk]. […]

The Didache - Geaccepteerd door TCAWW, de Culdee, en grotere gemeenschap van kerken.

De Didache is geschreven in de eerste eeuw en maakt deel uit van de orthodoxe canon. De Didache wordt geaccepteerd door onze kerk, de Culdee, en een grotere gemeenschap van kerken. Let op Hoofdstuk 14 over Vergadering, in de originele Griekse tekst wordt NIET het woord “dag” gebruikt maar zegt “de weg van de Heer”. De weg van de Heer is geschikter [...]

Aan jou wordt het gegeven, God roept niet iedereen

Roept God iedereen? Sommigen nemen de woorden van Yahshua (Jezus) echt niet serieus toen Hij zei dat het echt zal zijn als de dagen van Noach waar alleen een gezin werd gered (zij het een sterk gezin). Mar 4: 11-12 “En Hij zei tot hen: Het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen: [...]

Aankondiging voor de uitzending van de Koninkrijksboodschap

Artikel aangepast 8/8/2015 Ongeveer 300 zeer opbouwende mp3's bevinden zich in ons praatschoenarchief "de Koninkrijksboodschap" (u zult er doorheen moeten bladeren). U kunt hier ook terecht voor updates over de Koninkrijksboodschap. Sinds juni 2015 zijn de meeste van onze sabbatdiensten niet op mp3 opgenomen. Vaak zijn er twee of drie bijeenkomsten die onze [...]

“The Sabbath in the True Orthodox Church” (East and West) BOOK PUBLISHED BY OUR CHURCH

“The Sabbath in the True Orthodox Church” By Rev. Dr. Stephen M.K. Brunswick Primace, Orthodox Church of the Culdees Chief of the House of Wolfenbüttel-Brunswick One of the most informative church history books you may ever read.  More than 40 Early Church Fathers are cited herein as advocates for keeping Sabbath on Saturday. IT’S BACK […]

Gods uitverkorenen (Ekklesia Holy Church) zullen in de eindtijd sterker zijn dan ooit in de geschiedenis

by Rev Dr. Stephen M K Brunswick, Primace, OCC https://OrthodoxChurch.nl God said “Occupy Till I Come” God’s Elect (Ekklesia Holy Church) Will in the End Times Be Stronger Than It Has Ever Been in History. Read about this and how we will be a major world super power of great military and political might, totally […]

mp3 op Jesaja 11 Holy Mountain Before Millennium

Een korte inleidende opmerking over de studie van deze laatste sabbat. We bespraken uitvoerig de heilige berg in Jeruzalem die ik binnenkort zal bezoeken op de heilige dag op de heilige kalender om consulvergaderingen te houden met afgevaardigden van Zuid-Afrika voor een effectieve planning om de huidige holocaust in te dammen. De berg beschrijven als een letterlijk fysiek [...]

mp3 * Pad om eer te herstellen

Ware schaamte en ware eer gedefinieerd door God: “Een ieder die daarom zal worden beschaamd over mij en over mijn woorden in dit overspelige en zondige geslacht; van hem zal ook de Zoon des mensen beschaamd worden, wanneer hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. " (Marcus 8:38) De sabbatbijbelstudie van vandaag was [...]

KENNISGEVING VOOR NIET-GELOVIGEN - U bevindt zich op een privéwebsite voor volledig bekeerde christenen

HOMEPAGE VOORWOORD: U zult de promotie van gruwelen en godslasteringen van onze kerk niet horen. “Tegenwoordig” zeggen sommige mensen dat onze orthodoxe overtuigingen de kudde zullen verstrooien. Door mensen gemaakte tradities zouden dat kunnen doen, maar we hebben alleen Gods woord op onze bijeenkomst. Er is "geen persoonlijke interpretatie van Zijn woord van de Schrift" 2 Petrus 1:20, maar het wordt algemeen onderwezen [...]

** mp3 ** "Back To Basics" Een lezing over eeuwige redding

Voor nieuwe gelovigen hopen we dat je niet zonder hulp of een gids achterblijft. Hoewel er staat dat we allemaal onze eigen redding met angst en beven moeten uitwerken, moet iedereen zich bewust zijn van de basisprincipes om er zeker van te zijn dat je het Bijbelse model van bekering volgt. In deze mp3 behandelt Rev Stephen Michael de belangrijke […]

Zoek eerst zijn koninkrijkswetten op aarde

Groeten aan al die Vrienden die EERST ZOEKEN dat Zijn Koninkrijkswetten op aarde worden bestuurd, net zo goed als in de hemel. Zoals Hij ons vertelde om naar elk woord te leven, wordt elk woord door God ingeademd, en zullen we des te meer voorspoedig, beschermd en bevrijd worden naarmate we verder gaan in […]

Doelen en missies in het Hebreeuwse ministerie van TCAWW in Culdee

Motivaties van onze Hebreeuwse Culdee onderwijsbediening. Zoals elke week te horen tijdens de uitzending van de Koninkrijksboodschap. Onze missie Het vervullen van de Hebreeuwse profetieën en praktijken onder onze koning Yahshua de Machiac, bidden en voorbede doen voor Zijn ecclesia tijdens de ochtend- en avondoffering, biecht en aanbiddingstijden, gewassen worden in de fontein van Zijn bloed en anderen aanklagen […]

Koninkrijksboodschap MP3 ARCHIVE

The Kingdom Message ChristsAssembly.com Elke week worden deze live opgenomen met een open chatroom op Talkshoe. Het pantser activeren met de kennis van het beeld za, 02 feb 2013 15:40:54 GMT|minister@christsassembly.com Hoe YAHWEH aan al onze behoeften voldoet YAHWEH YIRAH za, 29 dec 2012 15:40:37 GMT | minister @ christsassembly. com Evil Plans worden vernietigd in de naam van Yahshua Sat, 22 […]