Label: verboden

YOU might be a suspected accomplice to the Criminal act of “complacency with a crime of sodomy” (most states require a citizens arrest of any knowledge of felonies).

Besluit tot vreedzame scheiding / excommunicatie voor elke daad van “zelfgenoegzaamheid met sodomie”. Te worden ondertekend en afgekondigd door iedereen die in gemeenschap wil blijven met enig deel van Gods Heilige Kerk. Download hier: Vreedzame scheiding-excommunicatie-decreet PDF Alle vergaderingen die dit decreet niet ondertekenen en verzenden om te worden afgekondigd aan alle medewerkers, […]