Label: bloed

Oordeel over komeet Ison en zeldzame verduistering - Egyptische en bijbelse engelen, draken, enz

Deze zeldzame zonsverduistering vond plaats op het moment dat de komeet ison op 2 en 3 november in onze baan om de aarde kwam. Luister naar woorden van begrip, geschiedenis en profetie over dergelijke verduisteringen in deze video van ds. Stephen Michael van The Christ's Assembly Worldwide, Grootmaarschalk van de Priorij van Salem. Zoals in elke cultuur ter wereld, [...]

NIEUWE VIDEO: Paul doceerde dieetwetten en levitische bloedwetten (NIET voor spirituele redding maar voor fysieke overleving)

Onderwijsserie 'Hoe Paulus leerde dat we de wet moeten houden'. Les één “Fundament voor de heidenen” Hoe Paulus heidenen onderwees MOET de wet houden. Deze studie gaat specifiek in op het onderwerp spijswetten en bloedwetten. Dingen gewurgd en bloed. Een uitstekende studie over rein en onrein. Wat God voor ons allemaal wil, [...]