Label: wetten tegen rassenvermenging amerika

RETRACTED: “Is Interracial Marriage Now Illegal”?

From the Desk of our Primace and Dean Rev Dr Stephen MK d’Guelph Brunswick You may have received an email regarding our Institute of Law studies. The course on the Tree of Liberty Analysis has a whole section on “Interracial marriage” is against the Constitution. Based on it, I drafted a preview of the content […]

Etnisch en cultureel separatisme is tolerantie voor het voortbestaan van anderen.

Etnisch en cultureel separatisme is tolerantie voor het voortbestaan van anderen. Om van diversiteit te houden, moet je het bestaan ervan tolereren. De verschillen van mensen overstijgen en ze allemaal dwingen één te zijn, is geen diversiteit! Tegenwoordig worden de races niet getolereerd en worden ze gedwongen om hun unieke karakter door elkaar te halen dat [...]