Categorie: Wijding

Keeping the Sabbath “Love Feasts” More Fully by Rev Dr Stephen MK Brunswick

Keeping the Sabbath “Love Feasts” More Fully. Below is a chapter from the book “Sabbath in the Orthodox Church“. While most of the book is about church history, this chapter is more on Pastoral counselling. This book would be incomplete without a section that covers the benefits and practices by which a believer can increase […]

De Jeruzalemkerk verhuisde naar Groot-Brittannië, en de Apostolische Stoel van Glastonbury, later het "Tweede Rome" genoemd. Veel Britse heiligen uit de 1e-2e eeuw getuigen hiervan, zie bijgevoegde pdf van Saints

Er zijn veel mensen geïnteresseerd in de regels van de apostolische successie van de vroege bisschoppen van Jeruzalem. De meeste mensen weten dat de heilige David van Wales tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem als bisschop werd ingewijd. Hij staat in de regels, net als de heilige Jozef van Arimathea, en de heilige Johannes in veel van de regels van […]

Lijnen van apostolische opvolging van prins-aartsbisschop Dr.Stephen M d'Guelph Brunswick, Primace OCC

APOSTOLISCHE OPVOLGINGSLIJNEN van de prins-aartsbisschop Dr. Stephen d'Guelph Nott-Brunswick (von Wolfenbüttel), PRIMACE VAN DE ORTHODOXE KERK VAN DE CULDEES, en beschermer van kerkelijke en huisordes. Download pdf: Lijnen van apostolische opvolging Dr. Stephen M. d'Guelph Brunswick Het doel van het demonstreren van deze regels is net zo verplicht als een internationale minister die andere jurisdicties bezoekt en dienst doet […]

Het overlijden van onze ouderling + Lesley Boyle op Pinksteren 2018

Lesley's Passing On PENTECOST, 24 juni 2018. Eulogy volgens + bisschop Dr. Stephen Michael, OCC Je kunt je opmerkingen ook achterlaten op de Facebook-pagina voor www.OrthodoxChurch.nl of op https://www.tributes.com/obituary / show / Lesley-Curtis-Boyle-106208658 Een grote herdenkingstraditie is nu begonnen nu onze hoofdbisschop Dr. Lesley Boyle ThD zich bij YAHWEH heeft gevoegd op deze grote Hoge Heilige Pinksterdag. […]

Veel begroetingen op vele dagen voor de geboorte van Christus en het herstel van de oorspronkelijke feesten

From Rev Dr Stephen MK d’Guelph Brunswick Primace, OCC Many hails to our King Yahshua (the only begotten son of the God of Israel)! Collossians 1:16-17 “For by Him(the Son) were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or […]

Korte geschiedenis van de orthodoxe kerk van de Culdees, en ons herstel

Korte geschiedenis van de orthodoxe kerk van de Culdees - INHOUDSOPGAVE - - Korte definitie van Culdee - - De kerk uit de eerste eeuw - - Talrijke Britse heiligen uit de 1e-5e eeuw - - Britse Israëlieten - - Triomfantelijke christelijke Israëlieten - - Israëlitische liturgieën - - Aartsbisschoppen en patriarchen - - Handvesten van Glastonbury […]

Educatieve informatie over de orthodoxe kerk van de Culdees

Wilt u meer weten over de orthodoxe kerk van Culdees? Als u een lid bent, bedenk dan dat u een evangelist bent, waar u ook gaat. We zijn levende brieven. Aangezien we "alle dingen moeten bewijzen, vasthouden aan het goede", zorg ervoor dat u de geschiedenis van de orthodoxe kerk van de Culdees goed kent. Vervolgens […]

Groeten aan de AOCC Heilige Synode

Brief afgeleverd en voorgelezen op de Bisschopsraad (Heilige Synode) van de Amerikaans-orthodoxe katholieke kerk, Western Rite Metropolia. Groeten aan allen die zijn samengekomen voor de AOCC Heilige Synode van 14 oktober 2016. Ik bid dat de gemeenschappelijke doelen mogen zijn zoals onze koning ons had verteld "zoek eerst Zijn Koninkrijk en gerechtigheid" […]

Uittreksel uit "Celt, Druid and Culdee"

Gratis Chapter Preview uit het boek "Celt Druid and Culdee" over de geschiedenis van de Culdees. Uit het boek "Celt, Druid and Culdee" (1973) door Isabel Hill Elder. De geschiedenis van de Culdees vanaf de dagen van St. Columba traceren is een relatief gemakkelijke taak; hun oorsprong vinden is moeilijker. In [...]

Er vond een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats: wijdingsdag voor ZE aartsbisschop Stephen Michael ++ 7 februari 2015

Zoals doorgestuurd door Zijne Eminentie Abp. Stephen Michael ++ Op de dag van mijn wijding in Berlijn in het AOCC. (controleer de data). Op dezelfde dag dat ik door Gods genade in Berlijn werd gewijd, kreeg ik een zeer epische reactie. Dit is iets waarvan ik denk dat het nog nooit eerder is gebeurd met [...]

“The Sabbath in the True Orthodox Church” (East and West) BOOK PUBLISHED BY OUR CHURCH

“The Sabbath in the True Orthodox Church” By Rev. Dr. Stephen M.K. Brunswick Primace, Orthodox Church of the Culdees Chief of the House of Wolfenbüttel-Brunswick One of the most informative church history books you may ever read.  More than 40 Early Church Fathers are cited herein as advocates for keeping Sabbath on Saturday. IT’S BACK […]

TCAWW ministeriële definities

OCC heeft gemeenschap met bedieningen die vallen onder de structuur van “de Christ's Assembly Worldwide”. De wereldwijde ministeriële definities van de Christ's Assembly We hebben de niveaus van bediening van The Christ's Assembly Worldwide (TCAWW) hieronder opgesomd en een beschrijving van hun taken, enz. Diakens - (diakonoi) zijn de assistenten van de bisschoppen en hebben de taak om [... ]