110 Marks of Israel, Bijbelverwijzingen die het verschil identificeren tussen True Israel (Saxon Christendom) en False (Idumea, een volk van Gods vloek)

Verspreid de liefde

 

110 Marks of Israel door luitenant-kolonel JG Wright
Voorwaarts door de Vereniging van verbondsvolk:

Kolonel Wright werd in 1877 geboren in een kleine gemeenschap in Ontario, maar verhuisde naar Toronto, waar hij afstudeerde aan de Universiteit van Toronto. Hij bekleedde een aantal burgerfuncties en was zeer actief in militaire kringen. Hij was een officier in het staande leger en werd daarom vroeg in 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, voor de dienst opgeroepen. Het eerste jaar werd hij in Niagara opgeleid om officieren op te leiden en daarna werd hij uitgezonden om in Engeland en Frankrijk te dienen. Hij raakte in 1917 gewond en kreeg toen hij herstelde de trans-Atlantische directiedienst toegewezen.

 

Het is niet bekend wanneer de kolonel voor het eerst de Israël-waarheid leerde kennen, maar het moet vrij vroeg in zijn leven zijn geweest, want hij had het Koninkrijksevangelie bestudeerd terwijl hij verbonden was met de Anglicaanse Kerk. Hoe dan ook, toen hij in Vancouver aankwam, voelde hij zich al snel tot deze vereniging aangetrokken en diende hij bijna twintig jaar als secretaris. Hij was zeer bekend als spreker en leraar en reisde door zowel Canada als de Verenigde Staten, naast Londen, Engeland, en zijn sympathieke manier van doen maakte hem tot een zeer populaire spreker. Hij was een geweldige ambassadeur voor de Israel Truth. Hij stierf in 1950.

Het volgende is zijn uitstekende stelling over de ware identificatietekens van Israël.

MERKEN VAN IDENTIFICATIE

“Gods merktekens op Israël! Als we de natie en het volk met de Israëlische tekens kunnen ontdekken, hebben we Israël ontdekt. Hebben we de merktekens? …. En alle merken? …. En zijn ze alleen van ons? De merken zijn de enige absolute en laatste identiteitstest.

Wat voorspelt de Bijbel over de toekomst van Israël, want God kent de toekomst? (Handelingen 15:18).

 • David had de belofte van een toekomstige aangewezen plaats voor Israël. (2 Samuël 7:10)
 • Deze aangewezen plaats zou op de eilanden liggen, ver weg van Palestina. (Jesaja 41: 1 Jeremia 31: 10)
 • Een plek waar we gered moesten worden van onze vijanden. (Lukas 1:71)
 • Bevrijd uit de handen van onze vijanden. (Lukas 1:74)Om zich te ontwikkelen tot een grote en machtige natie (Genesis 18:18)
 • Ze moeten een gezelschap van naties zijn. (Genesis 35:11 Genesis 48:19)
 • Israëls naam moest "Groot" zijn. (Genesis 12: 2)
 • Israël zou buitengewoon vruchtbaar zijn. (Genesis 28: 14, Genesis 49: 22-26, Numeri 23:10, Jesaja 27: 6, Hosea 1:10, Zacharia 10: 8)
 • Israël zou zich naar het westen, oosten, noorden en zuiden verspreiden. (Genesis 28: 14, Jesaja 43: 5-6)
 • Israël zou een monarch, afstammeling van David, laten regeren. (Jeremia 33: 17, 21, 26, Ezechiël 37: 24, 2 Samuël 7: 13-29, Psalm 89: 20-37)
 • Israël zou de eerste van de naties zijn. (Genesis 49: 22-26, Deuteronomium 4: 7, Deuteronomium 26:19, Deuteronomium 28:13, Jeremia 31: 7)
 • Israël om voor altijd een natie voort te zetten. (2 Samuël 7: 16, 24, 29, 1 Kroniek 17: 22-27, Jeremia 31: 35-37 en vele andere plaatsen
 • Israël om alleen te wonen. (Numeri 23: 9, Deuteronomium 33: 28)
 • Israël zou een nieuw huis krijgen. (2 Samuël 7:10, 1 Kronieken 17: 9)
 • Het huis van Israël ten noordwesten van Palestina. (Jesaja 49:12, Jeremia 3:18)
 • Het huis van Israël is onaantastbaar. (Jesaja 41: 11-14, 2 Samuël 7: 10)
 • Israël om onverslaanbaar te zijn, verdedigd door God. (Numeri 24: 8, 9, Jesaja 54: 15-17, Micha 5: 8)
 • Israël als een leeuw. (Nummers 23:24, Nummers 24: 9)
 • Israël om de controle over de zeeën te hebben en de grote zeemacht van de wereld te zijn. (Numeri 24: 7, Deuteronomium 33:19, Psalm 89: 25, Jesaja 60: 5)
 • Israël krijgt een land met een grote minerale rijkdom. (Deuteronomium 33: 15-19)
 • Israël krijgt een land met grote landbouwrijkdom. (Deuteronomium 33: 13, 14, 28)
 • Israël wordt rijk door handel te drijven. (Deuteronomium 8: 9, Jesaja 60: 5, Jesaja 61: 6)
 • Israël zal door alle naties benijd en gevreesd worden. (Deuteronomium 2:25 & 4: 8 28:10 Isaiah 43: 4 & 60: 10, 12, Micha 7: 16-17, Jeremia 33: 9)
 • Israël om een kolonie te verliezen, en vervolgens meer ruimte te eisen. (Jesaja 49:20)
 • Israël om aan andere naties te lenen en van niemand te lenen. (Deuteronomium 15: 6 & 28: 12)
 • Israël dat over vele naties regeert, wordt door niemand geregeerd. (Deuteronomium 15: 6)
 • De Aboriginals zouden vóór Israël afnemen. (Deuteronomium 33:17, Jesaja 60:12, Jeremia 46:28)
 • Israël zou de poorten van hun vijanden in bezit nemen. (Genesis 22:17)
 • Israël zou al het land hebben dat het nodig had. (Deuteronomium 32: 8)
 • Israël zou het land van de Eufraat tot aan de uiterste zee in bezit nemen. (Deuteronomium 11:24)
 • Israël zou een volk zijn dat door de Heer werd gered. (Deuteronomium 33: 27-29, Jesaja 41: 8-14 & 43: 1-8 & 49: 25-26 & 52: 1-12 & 54: 1-10, 13, 15, Jeremia 46: 27-28, Ezechiël 34, Hosea 2: 23 & 13: 9-14 & 14: 4-6, Micha 6: 6-13)
 • Israël zou op eilanden en kusten van de aarde leven. (Jesaja 41: 1-2, Jesaja 49: 1-3, Jesaja 51: 5, Jeremia 31: 7-10)
 • Israël zou een nieuwe taal hebben. (Jesaja 28: 1)
 • Israël zou een nieuwe naam krijgen. 9 Jesaja 62: 2 & 65: 1-15, Hosea 2:17)
 • Israël zou een nieuwe religie hebben. (Jeremia 31: 34-34, Hebreeën 8: 13 & 9: 17 tonen het nieuwe verbond dat is binnengebracht, Lukas 1:77, Galaten 3:13, Johannes 11; 49-52)
 • Israël zou elk spoor van haar voering verliezen. (Hosea 2: 6, Hosea 1: 9-10, Hosea 2:17, Jesaja 42: 16)
 • Twee grote rivaliserende naties zouden uit Jozef voortkomen. (Genesis 48: 13, 20)
 • Israël zou een heidens rijk hebben. (Psalm 111: 5-6 en 149: 2-8)
 • Israël zou de hoedster zijn van de Orakels van God. (Jesaja 59: 21, Psalm 147: 19-20)
 • Israël zou een volk zijn dat verheerlijkte in Christus. (Jesaja 41:16, Handelingen 5:31, Romeinen 11:26, Lucas 2:32, maar geen Joden - zie 1 Petrus 2: 7-8, Johannes 11:52)
 • Israël zou het Evangelie over de hele wereld verspreiden. (Genesis 28: 14, Jesaja 43: 21, Micha 5: 7, Getuigen: Jesaja 43: 10-12, niet de kerk, zie vers 14)
 • Israël zou Gods erfenis zijn, gevormd door God, voor God, voor altijd. (Deuteronomium 4:20 & 14: 2, 2 Samuël 7: 23, 24, Jesaja 43: 21 & 54: 5-10, Micha 7: 14-18, Hosea 2:19, 23, Joël 2:27, 1 Koningen 8: 51, 53)
 • Israël zal niet worden gevonden in de besnijdenis. Besnijdenis was een teken van het Oude Verbond.
 • Israël zal worden gevonden onder het nieuwe! (Hebreeën 8; 6-9 & 9:17, Handelingen 15:10, Galaten 3:13; Besnijdenis afgeschaft: Handelingen 15: 19-29)
 • Israël moest goed zijn voor de armen. (Deuteronomium 15: 7, 11)
 • Israël zou het toevluchtsoord zijn van de Onderdrukten, de Bevrijder van de Slaven. Jesaja 49: 8, 9 en 58: 6-7)
 • Israël wordt beschreven als "dronken". (Jesaja 28: 1-7)
 • Israël zou naar Isaak worden genoemd of genoemd. (Genesis 21: 12, Amos 7:16, Romeinen 9: 7)
 • Israël zou een koninkrijk van priesters worden, een heilige natie voor de Heer. Exodus 19: 6, Deuteronomium 19: 6, Leviticus 20:26, Jesaja 61: 6 & 62: 12)
 • Israël moest naar Jeruzalem bidden. (1 Koningen 8 - Salomo beval het en bad daarom, zie 2 Kronieken 6:21, 26)
 • De natie was de kerk. Het hele volk, goed en slecht, vormden de Assemblee, de Congregatie: zo is het vandaag met onze Nationale Kerk.
 • De enkelvoudige naam. "Groot Brittanië." Brit of Brith is Hebreeuws voor Verbond; het is ook Welsh voor hetzelfde. Groot-Brittannië id Verbondsland; Brits is Covenant Man.
 • Israël of Jozef moeten de Steen van Israël in bezit hebben. (Genesis 49:24)
 • Israël zou Jeruzalem in de laatste dagen bevrijden. (Ezechiël 25:14 & 36: 8, 12, Lucas 21:24)
 • Israëls nieuwe huis zou worden gevuld met de schatten van de heidenen. (Jesaja 60: 5, 16, Jesaja 61: 6)
 • Israël zou de verlaten plekken op aarde koloniseren. (Jesaja 49: 8 & 54: 3)
 • Israëlische leraren, pastoors en herders moesten blind zijn. (Ezechiël 34: 1-16; ook volkeren, Jesaja 60:12, Handelingen 16:26)
 • Israël zou de aarde omsingelen of omgorden. (Deuteronomium 32: 8, 9, Jeremia 10:16 & 51:19, Psalm 74: 2, Jesaja 60:12, Handelingen 17:26)
 • De terugkeer van Israël zal onder meer plaatsvinden vanuit Australië. (Jesaja 49:12; AV zegt "Land van Sinam." De Vulgaat zegt "Terra Australis."
 • De Heer verbindt zich ertoe om te strijden tegen allen die tegen Israël vechten. (Jesaja 41: 8-14 & 49: 25, 26 & 52:12 & 54: 15, 17)
 • Israëls zaad moest onder de heidenen worden geëerd. (Jesaja 61: 4, 6, 9)
 • Dat van Israël moest zowel Gods Heilige Geest als Zijn Woord bezitten. (Jesaja 44: 3 & 59: 21, Haggaï 2: 5)
 • Israël moest zachtaardig en grootmoedig zijn in de overwinning. (1 Koningen 20:31)
 • Degenen die Israël zegende, moesten worden gezegend, en degenen die Israël vervloekten, moesten worden vervloekt. (Genesis 12: 3, Numeri 24: 9)
 • Israël zal in Armageddon de belangrijkste tegenstander van de Antichrist zijn. 9Ezechiël 38 & 39)
 • Israël moet de erfgenaam van de wereld zijn. (Romeinen 4:13 - Door geloof, niet door de wet. Als door de wet de Joden erfgenamen zouden zijn. Zie Jesaja 60:21 - Ferrar Fentons vertaling: Zefanja 3:19 - ook Ferrar Fenton)
 • Israël moet Gods heerlijkheid zijn. (Jesaja 46: 13 & 49: 3 & 60: 1,2)
 • Israël moet een onbekende natie roepen en onbekende naties moeten naar de srael rennen (Jesaja 55: 5)
 • Israël moet trots zijn op de verheffing van de naties. (Jesaja 49: 8, 9 & 61: 6)
 • Israël zal op aarde worden gezaaid. (Hosea 2:23, Jeremia 31:27, Zacharia 10: 9, Amos 9: 9)
 • Israël moet Edom straffen in de laatste dagen. (Ezechiël 25:14, Obadja 18, Jesaja 11:14, Amos 9:12)
 • Israël zal de Naties in stukken breken. (Jeremia 51: 19-24, Micha 5: 8, Numeri 23:24 & 24: 8, 9, Daniël 2:44)
 • Israël is de natie die is aangesteld om God eer te brengen. (Jesaja 41: 8-16 & 43: 10, 21 & 44: 23 & 49: 3 & 60: 2)
 • Israëls volk om in de juiste plaats te worden gevestigdsness. (Jesaja 54:14 & 45:25, Romeinen 11:26)
 • Israël om in onwetendheid te blijven over haar speciale relatie met God totdat de grote onthulling komt. (Ezechiël 39: 7, 22, 28)
 • Israëls soldaten in de laatste dagen droegen scharlaken uniformen. (Nahum 2: 3-4)
 • Israël moet als zand zijn voor menigten. (Hosea 1:10)
 • Israël krijgt immense koloniën. (Jesaja 54: 3)
 • Israël de rijkste natie. (Deuteronomium 8:18, Jesaja 60: 11)
 • De nationale heraldiek moet de leeuw en de eenhoorn zijn. (Nummers 24: 8, 9)
 • Israël moet de sabbat nationaal in stand houden. (Jesaja 58:13, 14)
 • Israël moet de sabbat voor altijd houden. (Exodus 31: 13, 16, 17)
 • Israël moet aardig zijn voor vreemden. (Leviticus 19:33, 34)
 • Israël zou een afgescheiden volk zijn. (Deuteronomium 26:18, 19)
 • Israël zou het Israëlische systeem van maten en gewichten behouden. (Leviticus 19:36, 37)
 • Israël zou Gods strijdbijl en oorlogswapens zijn. (Leviticus 19: 36-37)
 • God verbindt zich ertoe het land van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, te geven. (Genesis 48:19)
 • Efraïm en Manasse om de nationale zegeningen te ontvangen. (Genesis 48:19)
 • Juda krijgt de scepter "Totdat Hij komt wiens recht het is" (Genesis 49:10 - vergelijk Ezechiël 21:27 voor de betekenis)
 • Een maritiem volk en prominent in irrigatie. (Nummers 24: 7)
 • Een erfgenaam. (Deuteronomium 4:20)
 • Een koppig volk. (Deuteronomium 9: 6)
 • Een eigenaardig volk. (Deuteronomium 14: 2)
 • Zorg voor de vaderlozen en weduwen. (Deuteronomium 24:19)
 • Zegeningen bij gehoorzaamheid. (Deuteronomium 28: 1)
 • Vloeken voor ongehoorzaamheid. (Deuteronomium 28: 15)
 • Israël leeft in veiligheid. (Deuteronomium 33: 28)
 • Het Koninkrijk dat van Israël zal zijn. 91 Koningen 9:31)
 • Verheug de wildernis. Jesaja 35: 1)
 • Hernieuwde kracht op de eilanden. (Jesaja 41: 1)
 • De dienende natie. (Jesaja 41: 8)
 • Een blinde dienaar. (Jesaja 42:19)
 • Een dove natie. (Jesaja 42:19)
 • Een bijgenaamd volk. (Jesaja 45: 4 & 62: 2)
 • Een beschermd volk. (Jesaja 54:17)
 • Een dienend volk. (Jesaja 58: 6 - dwz zendingsscholen en zendingsziekenhuizen)
 • Een eeuwige natie. (Jeremia 31:36)
 • Een eeuwige troon. (Jeremia 33:20)
 • Israël om Palestina opnieuw te bezetten. (Ezechiël 34:34)
 • Een gezeefd volk. (Amos 9: 9)
 • Israël om de bezittingen van Edom in bezit te nemen. (Obadja 5:17)