De Bene Elohim, en grote heerlijkheid komend in Christus. Diepgaande studie van bijbelboek met Enoch-scenario's

Verspreid de liefde

Luister alsjeblieft naar dit gehost Lezing over de Bene Elohim, en de komende grote glorie, Hon Prof Crouch (of Restoration Ministries), Priorij van Salem, Institute of Peace Studies

Pastor Crouch gaat diep in op het onderwerp van orde in deze wereld. Hij komt zelfs in de intergalactische en echte heilige oorlogen die eraan komen, allemaal gedetailleerd zoals nog nooit gehoord. Hij geeft duidelijkheid over veel leringen in het Boek van Henoch.
We zijn zo gezegend met onze Honorary Professor PC. Zeer weinig predikanten prediken zo vrijmoedig over het boek Henoch. Nog duizenden van zijn leringen zijn beschikbaar op band die zojuist in bezit zijn gekomen door ons instituut, de opvolgers van zijn oorspronkelijke gemeente. Deze worden dagelijks van tape gedigitaliseerd en gaan online op ons kanaal en op http://www.celticorthodoxy.com

Met vriendelijke groeten in Christus,
+ Bp Stephen Michael
Dean, Priorij van Salem, Institute of Peace Studies
Primace, Orthodoxe Kerk van Culdees

RUWE TRANSCRIPT VAN HET AUDIOBERICHT:

Afschrift, maar we danken u dat we het feest van ongezuurde broden kunnen vieren het feest van heiligheid het feest van bevrijding het feest van vrijheid feest van bevrijding we beweren dat uw heilige geest die in ons midden beweegt een gratis geschenk is door het offer van Christus u niet alleen eeuwige gerechtigheid voor ons hebben verdiend, maar ervoor gezorgd hebben dat we vrijelijk de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, de aanbetaling van onze verlossing dat een deel van de goddelijke Drie-eenheid, het eeuwige deel van uw natuur, aan ons is gegeven als een gratis geschenk dat we kunnen gemeenschap gemeenschap met praten met delen met kracht wijsheid van het universum de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid de Heilige Geest we ontvangen je als een geschenk vanavond ontvang je en je leervermogen je zult ons de dingen van Christus openbaren als je komt om ons te veroorzaken om te ervaren wat we hebben gezien door de manifestatie van de zoon die kwam om de vader te openbaren, dus geef ons vanavond oren om te horen ogen om te zien en een hart om de goddelijke dingen te begrijpen die je brengen een groot genoegen waar we verlangen naar je te behagen bijna hemelse Vader we verplichten je deze dienst en onze geest onze ziel in ons lichaam de bevordering van je koninkrijk en van je waarheidskwestie zoals ik amen nu Raymond had een vraag dus als ik het ga laten je stelt de vraag aan degenen die luisteren op de band terwijl het over de hele wereld uitgaat, dus oké zeg jezelf wat ik bedoel Spreek nu uit, hij moet je horen als ik het moet verhelderen is wat het precies was van de eeuwigheid en de schepping van tijd in de ruimte nou hoe was het eeuwigheid weggetrokken van of tijd en ruimte John weg van de eeuwigheid maar hoe ik niet helemaal begreep dat honderd procent je niet het eeuwige begreep die overal was iets creëerde dat niet bestond in de uitgestrektheid van binnen het raamwerk van wie hij was en waar hij is alles is nogal verwarrend, is het niet verbazingwekkend dat ze het zo leerden als we een cirkel tekenden en deze cirkel alles liet vertegenwoordigen wat er is wat moeilijk te bevatten is, maar laten we aannemen voor een min ute dat dit alles was en natuurlijk weet iedereen die iets weet over hij die alles is, weet dat er niets voor hem bestaat, niets anders bestond dan hij, hij was het subtotaal van alles wat er was, dus als hij iets creëerde, hoe kon hij dan breken voor iets dat niet bestond? t bestaat sinds hij alles was wat bestond en hij is alles en herinnert zich nog steeds dat we je eerder de Schrift hebben gegeven die zei dat we leven, bewegen en ons wezen in hem hebben, dus wat hij ook is, het zit in hem op de manier waarop ze zich ontwikkelden, het is dat ergens trok hij een deel van zijn alles terug totdat er een vacuüm was en toen goot hij zichzelf in dat vacuüm zodat hij die alles was niemand is Jahweh begon zijn scheppend vermogen te demonstreren niemand als Elohim daar door een meesterwerk van de schepping te creëren en daarmee te creëren de hemelen en de aarde toch bevatte dit alles in hem, dus als ik dit echt correct en schriftuurlijk zou laten zien, wat ik doe is gewoon laten zien dat het naar binnen gaat, zodat een ver y een klein deel van de hele schepping is nog steeds in hem vervat omdat hij alles is wat hij eenvoudig manifesteert dat wat hijzelf is in een vorm die verschilt van hem met de naam van Elohim hij schiep het gemanifesteerd en toch, zoals we vanmiddag ontdekten dat Paulus zei in Romeinen dat hoewel alles wat hij maakte zijn natuur en zijn godheid beschrijft, zodat alles een type en schaduw wordt van alles wat hij is, zoals hij het dan wenst te verlossen en het nu op deze kaart naar voren brengt, we een kaart hadden die we gebruikt om een aantal jaren geleden te onderwijzen omdat we uit de rijken van de eeuwigheid kwamen de volledigheid zijn zonder begin zonder einde essentie van waar geen verleden en geen toekomst is nu onthoud dat dat moeilijk is voor de menselijke geest, maar in de godheid is dit waar hij is geen verleden in hem er is geen toekomst in hem hij is tegelijkertijd alles wat er gebeurt volledig de hele tijd in een andere dimensie in een ander rijk los van jou en ik ken alleen de tijd van gisteren vandaag en tomo rrow die niet bestaat in het NT hij ziet alle dingen onmiddellijk tegelijk, dus als hij vanuit de eeuwigheid naar beneden kijkt, ziet hij het hele ding hij is op dit moment aanwezig met Adam en Eva in de tuin als hij voor de tweede keer komt aan het einde van de verdrukking of het komen tot het geld die het allemaal tegelijkertijd ziet, zodat hij een van die komende oorlogen kan aangaan, want hij is boven de tijd wat hij deed, hij creëerde eeuwen en zoals we begonnen toen we de bijbelstudie eerder afsloten, hadden we te maken met dit tijdperk waarin alles in een perfecte staat werd geschapen er was geen mislukking er was geen fout er was geen dood er was geen gootsteen er was geen zonde er was geen opstandige mas 'het was een staat van perfect bestaan in dit rijk dat dan ergens tussen eeuwigheid en Genesis hebben we een tijdsperiode, je weet dat je dit hier te veel weet in kerken, maar zoals we eerder hebben uitgelegd dat Christus de manifestatiekant van de godheid is hij kwam om zichzelf te manifesteren hij wordt de zon genoemd omdat de zon zich vertoont ts de vader in zijn eeuwigheid hij kwam om de eeuwigheid te manifesteren we hebben een kaart van Belize om je te laten zien die het tot in detail beschrijft vind het heel snel je hier [muziek] in het goddelijke [muziek] hier hebben we een halve cirkel waarin is het goddelijke wezen het draaien van goddelijkheid onthoud dat kaarten zeer weinig schade toebrengen aan de werkelijkheid Ik probeer het alleen te beschrijven als je je alles voorstelt wat er in de eeuwigheid is is goddelijke goddelijkheid van de binding met het centrum van bewustzijn genaamd Vader Zoon Heilige Geest de zoon voortkomend uit het goddelijke wezen manifesteert zich het goddelijke voorstellend hij was de eeuwige zoon van eeuwigheid op een bepaald punt, ik hoop dat je me op een bepaald punt in de eeuwigheid kunt volgen, niet in de tijd die Genesis in het begin zegt, maar om er een begin mee te maken om iemand te zijn die klaar was om het begin te doen Christus wordt het begin van de schepping genoemd, dat is een van zijn titels, dus voordat er een begin was, hebben we de zoon die zich manifesteerde in een van de hogere dimensies als de zoon o f Jahweh en hij nam een goddelijke mensheid op zich, dus hij was in zijn pre-existente staat als de tweede persoon van de Drie-eenheid hij was de schepper van alle dingen en op een gegeven moment schiep hij de eerste Adam, ben jij bij mij tot dusver dus Genesis wordt voorafgegaan door de zoon van Yahweh is schewe die tevoorschijn komt die de tweede Adam is die ook degene was die de eerste Adam maakte, dus Yahshua heeft niemand de oorspronkelijke zoon schiep de eerste Adam naar Zijn beeld terwijl hij de tweede Adam werd waarin hij kwam om ons te verlossen, wat een van de essenties en betekenissen van het woord Messias is, zodat de zon die zichzelf manifesteerde in een bepaalde modus in staat was om in de eeuwigheid al zijn glorieuze wezen te manifesteren en creaties voort te brengen in die creaties bracht hij wezens van een andere orde voort we lezen in het boek Job dat de zonen van Elohim of zonen van de schepper zongen en schreeuwden op de fundamenten van de aarde met andere woorden toen vader deze aarde schiep Genesis waren er al wezens die de scheppingsdaad vierden oké je kunt dit lezen in Joel [Muziek] Ik denk dat het correct is als ik het mis heb creatie was progressief geen jobvers en als je echt de context van Joel wilt krijgen Joel probeerde erachter te komen waarom hij was waar hij was, wat is wat sommigen van ons klaar zijn om te doen eindelijk alles wat we doen, raken van streek omdat zijn drie vrienden gewoon dingen aan het vervuilen waren met hun zogenaamde kennis van onwetendheid. tenslotte staat er Jahweh antwoord baan uit de wervelwind die de wolkkolom was en zei wie is dit is de verduistering van de raad die de dingen nog erger maakt door erover te praten woorden zonder kennis je weet dat je woorden kunt hebben zonder kennis de raad won ze spraken des te erger het wordt soms denk je dat dat is wat ik doe nu omgorden ze zullen altijd graag een man want ik zal van het antwoord eisen jij mij waar was waar was je toen ik de fundamenten van de aarde legde hij zei als je denkt dat je zo slim bent waar was je toen ik de basis van de aarde legde en ik vraag het altijd Ik zei hij, wie denk je? maar dis aarde op deze plek in de eerste plaats wat was het wacht hier gaat het goed we konden gaan terwijl ik dit aan het doen was verklaar als je enig begrip hebt ik bedoel sommigen van jullie raken ooit in de gesprekken die jullie allemaal hebben met mensen jullie praten over een ontmoeting van de derde soort dit was een ontmoeting van de vierde soort die de maten daarvan hebben bepaald, je weet het wel, wie heeft de lijn erover uitgerekt met andere woorden wie heeft gemeten welke locaties de aarde zou zijn wie heeft gemeten waar de aarde zou zijn in plaats zijn van de rest van het universum en de sterren waarvan we besloten dat het hier zou moeten zijn, niet ergens anders waarom een deel van de fundamenten daar vastgemaakt is eh hoe komt het dat de aarde hangt waar het is die het hier heeft vastgemaakt elk probeert zijn intelligentiecentrum te gebruiken om hem te laten begrijpen dat het helemaal niet vastzit, dus door de zwaartekracht die de hoeksteen ervan legde nu is er het woord hoeksteen in Christus is de hoeksteen die de hoeksteen legde toen quality of time de morgensterren zongen of dat betekent dat ik was verworven ochtend begint meervoud nu bedenk dat we eerder hadden gesproken over hoe Satan voordat hij viel, genaamd Lucifer, hoger wilde komen dan hij was in zijn geschapen staat hij wilde opstijgen naar een hogere hemel waar de sterren waren en toch waren deze een van de sterren van die vierde dimensie omdat we jullie vertelden dat de vierde dimensie de dimensie is van de sterren aan de hemel de sterren aan de hemel werden voor de aarde geschapen als je je herinnert dat in Genesis staat dat in het begin Elohim schiep dat wat hemelen en de aarde zal eerst komen de hemelen van de aarde en de hemelen kwamen eerst dan de aarde er is een orde de hemelen waren meervoud dus hij bevolkte de hemelen voordat hij klaar was met bevolken en de aarde maakte, dus hij zegt waar was je toen ik de grondlegging van de aarde legde toen de morgensterren zongen samen er waren morgensterren ochtend wat betekent dat het begin van het licht zich manifesteerde morgensterren sterren die schijnen om licht te brengen op een bepaalde vorm van de schep Toen de morgensterren samen zongen en hoeveel al de zonen van Elohim juichten van vreugde waren er zonen van Elohim lang voordat Adam ooit werd gemaakt nee het zegt nu hoevelen weten dat het boek Job werd geschreven lang voordat Mozes ooit werd geboren dus het boek Job was hier vijfhonderd jaar voordat Mozes hier ooit was dit is het oudste boek in uw Bijbel, maar het werk is overgeschreven, jaren voor Christus Boek Job is het oudste boek in uw Bijbel het is het eerste boek dat we hebben alle opgenomen literatuur die ze nooit in de heilige kanunnik kregen Joe was behoorlijk slim in het boek Job het vertelt je dat de tekenen van Elohim schreeuwden van vreugde toen deze aarde te laat was, dus blijkbaar was er een groep wezens die werden geschapen door een directe Fiat van Jahweh om zijn glorie te illustreren Pete heeft eenvoudig gezegd laat er tarwe zijn er was een intelligente wijze zingende krachtige veelvoud van wezens hij sprak gewoon wat miljoenen engelen Benet Elohim zonen door schepping nu jij en ik zijn geen zonen door schepping wij zijn zonen naar welke aarde die tegenwoordig hoger is, hebben beide zoons een hogere roeping dan de geschapen straf, dus deze zoons zijn er al een tijdje als de aarde volgens de moderne aardwetenschap miljarden jaren oud is, dan zijn deze wezens die nooit gezondigd hebben nog steeds hier in een dimensie en ze aanbidden hem nog steeds en zingen voor hem en doen dat al miljarden jaren ze zijn helemaal niet versleten ze zijn nooit gestorven ze worden nooit ziek ze raken nooit boos ze zijn erg blij kunnen we met ze praten daar stroomt William Kendall Bonet Elohim en onder ons laten we nu teruggaan naar Joel een / ik heb geen idee wat ik doe ik heb geen idee wat ik leer ik weet niet eens waar ik heen ga, maar ik denk dat het is oké nu dat was geen grap één zes nu was er een dag dat de Binet Elohim jullie zonen van Elohim nu wie zijn zij ze waren niet hier bij de schepping ze waren hier voordat Adam ooit werd gemaakt ze waren hier voorafgaand aan Genesis ben je bij mij oke nu was er een dag dat de B'nai oh hij kwam t o presenteerde zich voordat hij wegging niet voor Elohim voor Jahweh en wie kwam Satan kwam ook onder hen waarom zou Satan onder de B'nai komen nee hij was waarschijnlijk een van hen het was waarschijnlijk een Bonet en op zoek behalve één probleem zie ik een eerder zei het dat hij naar boven wilde gaan en zoals zij wilde worden omdat het verwijst naar fout [muziek] ja dit was na de val, dat betekende dat dit bananen eten kwamen en zich aandienden nu ik heb sommigen van jullie tot nu toe meegenomen laat me kijk of ik de rest van jullie kan inhalen op dit punt was er een dag dat de B'nai eloheem je moet toegeven dat dat meervoud is de zon is niet de zoon niet een zoon van Elohim maar de naam de zonen van Elohim voor hoeveel daar zijn tot nu toe bij mij wie zijn zij en waarom moeten ze verslag uitbrengen aan Jahweh. Nou, laat me je een idee geven in het hoofdstuk van Lucas, de genealogische tabel van onze Heiland, over het baseren op het feit van wie hij vandaan kwam hij was de zoon van heeft hij een genealogisch recht omdat u ziet of u een koning je moet genealogie hebben genealogieën zijn de moeite waard hier vermeld geen koning koningen moeten bewijzen dat ze afstammen van koningen peons komen nog niet van koningen die genealogie dus daarom hebben we in Mattheüs en in Lucas een genealogielijst maar de genealogie laten we gewoon van tegenovergestelde kanten werken Matthew doet het van de ene kant en Luke doet het van de andere, maar in Luke staat er heel interessant dat het helemaal van de weg af was Mary nam het terug wie was de dochter van wie de zoon was van wie was de zoon van wie de zoon was van wie was de zoon van de hele weg terug en uiteindelijk komen we op het internet, zegt wie de zoon was van Adam die de B'nai was hou van hem Adam is de enige persoon in de Bijbel die een werd genoemd B'nai eloheem in het Hebreeuws idem, nu is geen van de zonen van Adam ooit de vele Elohim genoemd, want toen hij viel, staat er dat hij een zoon had nadat zijn eigen beeld was gevallen en je ziet dat Elohim niet kan vallen, dus geen gevallen mens kan dat ooit doen een B'nai Elohim genoemd worden, daarom was Adam de enige Benet eloheem op deze s planeet nu weten we dat hij hier werd geplaatst voor een specifiek doel hij werd hier geplaatst om een koning te zijn - hij zou nu de vice-regent van het eeuwige op deze planeet zijn als Adam de B'nai Elohim was en hij had niet gezondigd zou hij hier zijn geweest met de rest van de Bonet hield van hem wat impliceert dat elk van hen als Adam op een andere planeet was [Muziek] ja [Muziek] [Gelach] ja het is gepraat, het spreekt precies over het water ID's maar je leert de stappen erdoorheen oké er waren bonen die vanuit het hele universum werden binnengebracht de laatste hoera die kwam om te observeren en bij de beoordeling van de wereld te zijn en het is dit de nacht of van de universums dat wie ze zijn uh ja en nee gedeeltelijk correct gedeeltelijk niet correct u verwijst naar eerste Henoch zes en ook hoofdstuk één nu zie nu de Heilige Geest deze bijbelstudie samenbrengt zie niemand van u begrijpt hem zelfs maar ziet u allen een deel waren van wat de Heilige Geest aan het doen was dus hij weeft de gedachte dat hij je aan het denken wil zetten h ik zei maar ongeveer vijf minuten voor je de zegen uit in Henoch om je te herinneren wat je me nu zou corrigeren als ik het mis heb ik denk dat ik hoor wat je zegt ik wil zeker weten dat ik begrijp wat je het vraagt zegt de Gezegende de Henoch hoofdstukvers de zegen van Henoch waarmee hij de uitverkorenen en de rechtvaardigen zegende die aanwezig zouden zijn op de dag van de verdrukking ten tijde van de verwijdering van alle goddelozen, aangezien hij Satan een hekel heeft aan dit boek dat dit boek gebruikt om in het blik te zijn en dit boek maakte deel uit van de originele Bijbel het werd verwijderd daarom zei hij altijd: neem niets van mijn woord dit boek is verwijderd als onderdeel van het oorspronkelijke karakter emic kreeg deze openbaring voordat de zondvloed door Noach door de vloed overgeleverd aan Sem en aan Abraham gegeven en Abraham bewaarde het binnen een deel van de Orakels van de kinderen van Israël als onderdeel van hun erfgoed. In feite zegt het laatste deel van het Boek van Henoch letterlijk dat de fragmenten van Noach nog steeds de titel erop bij deze da y en er staat zelfs in de oude Hebreeuwse geschriften dat ze op de ark werden overgebracht, de ark van Noach droeg de bibliotheek met zich mee de bibliotheek werd gecommuniceerd van Noach aan Sem en vervolgens aan Abraham en Abraham geschonken, gezien dat is waarom er meer aan de hand is dan wat in ieder geval opvalt, wil ik dat u opmerkt hoe dit in tegenspraak is met de kerktheologie, de zegeningen van Henoch waarmee hij de uitverkorenen en de rechtvaardigen zegende die aanwezig zouden zijn op de dag van de verdrukking op het moment van de verwijdering van alle goddelozen nu niet de verwijdering van de rechtvaardigen maar de verwijdering van de onrechtvaardigen nu in Mattheüs staat dat wanneer hij komt, hij de tranen van de tarwe zal scheiden, maar er staat dat hij de tarwe niet gaat verwijderen zei dat hij de ketellapper gaat verwijderen, maar de kerk heeft heeft ons verwijderd, maar de Bijbel zegt niet dat we verwijderd zijn spreekt over de tarieven die worden verwijderd het Boek van Henoch in Uchee de goddelozen zullen worden verwijderd iemand gaat ze uit hun p kant en ik zal je vertellen hoe je kunt vertellen wie het doet en wanneer het gebeurt en dat is een deel van de interpretatie van het boek Openbaring of iemand geeft je misschien vanavond Henoch, de gezegende en rechtvaardige man van Yahweh, nam de zijn gelijkenis op terwijl zijn ogen waren open en hij zag en zei dat dit een heilig visioen uit de hemel is meervoud dat de engelen me lieten zien en ik hoorde alles van hen en ik begreep dat ik niet op zoek was naar deze generatie, maar naar de verre die eraan komt Ik spreek over de uitverkorenen en aangaande hen en ik begon met een gelijkenis die zei dat de Elohim van het universum de heilige en grote zal tevoorschijn komen uit zijn woning die de hoogste hemel is en van daaruit zal hij op de berg Sinaï marcheren en in dit kamp verschijnen en uit de hemel tevoorschijn komen met een machtige kracht en iedereen zal bang zijn en kijken hoe ze zal trillen en grote angst en beven zal hen grijpen tot aan de uiteinden van de aarde berg op hoge plaatsen zal naar beneden vallen en bang zijn in de hoge Heuvel zal worden gemaakt l ow en zij zullen smelten als een honingraat voordat de vlam en de aarde zullen uit elkaar worden gescheurd en alles wat op de aarde is zal omkomen en er zal een oordeel zijn over allen, inclusief de rechtvaardigen, en aan alle rechtvaardigen zal hij vrede schenken, hij zal de uitverkorenen behouden en vriendelijkheid zal op hen zijn, ze zullen allemaal aan elohim toebehoren en ze zullen voorspoedig zijn en gezegend worden in het licht van elohim zal voor hen schijnen, zie, hij zal arriveren met tien miljoen van de heiligen om het oordeel te voltrekken over alles wat er was vers waar je het over had oké, waarvan wordt gedacht door de manier waarop dit vers is wat Judas niet kon bijten in het boek Judas in je Bijbel Judas citeert uit dit boekhoofdstuk vers van het Boek van Henoch wordt geciteerd door Judas, wat betekent dat Judas beschouwde dit als de Schrift en citeert het als zodanig dat hij de goddeloze zal vernietigen en alle vlees zal censureren vanwege alles wat ze hebben gedaan wat de zondaars en de goddelozen tegen hem hebben bedreven, oké, dus hij komt met mil leeuwen van deze heiligen om het oordeel te vellen in Mattheüs hij komt met engelen boodschappers die met zwaarden in hun hand zullen komen er zullen heiligen zijn er zullen niet alleen wij mensen zijn als jullie het hebben over een leger jullie hebben nog nooit zo'n militair leger gezien Yahweh heeft geen oorlog op deze aarde, die inspanning zal gelijk zijn aan kracht die gelijk zal zijn aan prestige die gelijk zal zijn in zicht en de goddelijke heilige oorlog zal klinken nu de B'nai Elohim Ik geloof dat het gewoon mijn persoonlijke mening is dat wezens op atomen waren orde die werden geschapen om de hoofden te zijn over zijn fysieke schepping en werden geplaatst op verschillende niveaus van zijn schepping Adam werd hier geplaatst, maar Adam die hier werd geplaatst, werd hier met een reden geplaatst omdat Satan hier gebonden was in de tweede dimensie waarover we spraken de eerdere tape en waar de tweede dimensie zo is, werd de boom van kennis geplant in de tweede dimensie niet de hele tweede dimensie was beschadigd, maar een deel ervan was niet de taak van Adams om te r geloof het Adam blies het als de Bnei eloheem hij viel nu Lucifer toen Adam viel nam Adams geboorterecht af Satan heeft de sleutels van de dood en hem en daarom nam hij, toen Christus stierf en opstond uit de dood, de sleutels terug die aan Adam waren gegeven, zie Adam door simpelweg in opstand te komen, verspeelde hij zijn goddelijke titel op deze aarde en gaf hij heerschappij aan Satan, dus toen deze Bonello's gingen en rapporteerde over zogenaamde kwartaalcycli, een zakelijke bijeenkomst genoemd, waarin de staatshoofden allemaal samenkwamen om elkaar te ontmoeten onder Jahweh's speciale ontmoetingsplaats, waar dan ook plaats was in het universum Satan zegt: nou ik heb de autoriteit van de planeet aarde ik ga daar ook heen, geen ruttin figuur nu heb dat genoeg antwoord op je vraag zodat ik verder kan gaan oké in het eerste Inuk-hoofdstuk gaat het maar door en precies doet wat er in Genesis staat, was er de dag dat de B'nai eloheem neerkwam op de dochters van Adam en zaad voortbracht dat de reuzen werd die in die dagen wangedrocht leefden tussen deze sommigen van hij Bonet eloheem die zich aangetrokken voelde tot degenen op deze planeet ze waren genoeg zoals zij dat ik bedoel tenslotte als ze Bonet Elohim waren Ik geloof dat het vanilleteam allemaal van één klas waren nu het konijntje eloheem schreeuwde naar de fundamenten van deze aarde niet beseffend dat een van de grootste grappige Elohim op het punt stond geschapen te worden naar zijn beeld, dus we hebben deze wezens die in het rijk van de eeuwigheid leefden en die bekend waren met de eeuwigheid en wiens taak het is om tussen eeuwigheid en tijd te dienen, ze zitten er een beetje tussenin we hebben dit eerder met je gedeeld toen we het boek Daniël ingingen, laten we naar Daniël gaan. Ik zal je laten zien waar ik het over heb in de derde versnelling Daniël vers en het derde jaar van Cyrus, koning van Perzië Roem werd geopenbaard aan Daniël wiens naam heette beltesassar en de roem was waar, maar de afgesproken tijd was lang en hij begreep de Thane en had begrip van het visioen in die dagen. Daniël rouwde drie volle weken Ik at geen Aangenaam brood of sabbatbrood nei er Kanaän vlees of wijn in mijn mond en ik zalfde me ook helemaal niet want drie hele weken werden vervuld en op de vier en twintigste dag van de eerste maand bevond ik me aan de oever van de grote rivier, die zijn hoofd toen ik optilde mijn ogen keken en zie een zekere man gekleed in linnen wit linnen wiens lendenen waren belast met fijne gouden loofahs zijn lichaam was ook als het hol zijn gezichten de bliksem in zijn ogen als lampen van vuur en als je kijkt in Openbaring is het hetzelfde beschrijving van Christus in zijn eeuwige heerlijkheid in zijn menselijk lichaam maar Christus leven pre-existent om te trouwen Christus was een gemanifesteerde geroepen in het Oude Testament de engel van Yahweh en hij was degene die met Adam in de tuin wandelde hij was degene die verscheen voor Mozes in de brandende braamstruik was dit degene die de oudsten in het visioen zagen en elk goddelijk visioen van de godheid was niets dan de vooraf bestaande manifestatie van de godheid van Christus, de persoon die al het andere naar zijn beeld schiep, inclusief ing de B'nai eloheem dit is dat je weet dat het universum een heel groot iets is mensen jij en ik zijn gewoon we zijn zo lang slaven en kleine peons zo lang dat het moeilijk voor ons is om te denken schat als je op de aan de andere kant van de wereld leefde je tussen de hoge potentaten je zou denken dat de enige mensen die je zelfs met haar koningen sprak je weet dat je groot denkt ik bedoel dat je een feest van drie miljoen dollar geeft het is gewoon een penis Ik bedoel dat je zegt Nou, ik ga morgen een bash houden voor drie miljoen dollar je zou het niet kunnen, maar als je een koning zou zijn van een deel van het geld dat sommige mensen op deze wereld hebben, zou het betekenen dat niets goed gaat onze hemelse vader is boven alle koningen van deze aarde ik bedoel, hij is enorm rijk en toen hij daar iets enorm rijks schiep toen Adam werd gemaakt had hij de hele aarde, het was allemaal van hem en het werd aan zijn zaad gegeven zijn nageslacht om daarin te gedijen in een verheerlijkte toestand dus hier komt wat ik geloof dat Christus in de zijne was voor de geïncarneerde dagen was zijn lichaam ook als de knol zijn gezicht als de bliksemschicht in zijn ogen als vurige lampen in zijn armen en voeten als in kleur tot gepolijst koper en de stem van zijn woorden als de stem van een menigte en ik Ganyan alleen zag het visioen voor de mannen die bij me waren, zag niet het visioen, maar er viel een grote schok op hen zodat ze vluchtten om zich te verbergen daarom werd ik alleen gelaten en zag dit grote visioen en er blijft geen kracht in mij over voor mijn bevalligheid was in mij veranderd in corruptie en ik behield geen kracht toch hoorde ik de stem van zijn woorden en toen ik de stem van zijn woorden hoorde, lag ik in een diepe slaap op mijn gezicht en mijn gezicht naar de grond zie, de hand raakte me aan legde me op mijn knieën en op de palm van mijn handen en hij zei tegen mij o Daniël een zeer geliefde man begrijp de woorden die ik tot u spreek en sta rechtop want onder de nu gezonden mi en toen hij dit woord tot mij had gesproken, stond bevende toen zei hij tegen mij f Luister niet naar Daniël, want vanaf de eerste dag dat u uw hart hebt gezet om het te begrijpen en mezelf te kastijden voor uw Elohim, werden uw woorden gehoord en ik ben kalm voor uw woorden als u nu teruggaat naar Daniël, staat er in het vers van Daniël dat ik mijn aangezicht tot Yahweh Elohim om te zoeken door gebed en smeking met vasten en zak en as en ik bad tot Yahweh mijn Elohim en deed mijn belijdenis en zei nu op dat punt waar staat dat dit het gebed van Daniël is als je wilt weten hoe een profeet bid gewoon lees dit gebed en ik daag je uit om het met emotie en gevoel te bidden en zet een timer aan en kijk hoe lang het duurt je zult ontdekken dat het ongeveer drie minuten duurt om dit gebed te bidden ga nu terug naar het hoofdstuk Daniël vers voor vanaf de eerste dag dat je je hart hebt gezet, begrijp dat mijn woorden werden gehoord Ik ben kalm met andere woorden op het moment dat Daniël dit gebed begon te bidden dit grote personage in het wit werd gestuurd, maar het kostte hem drie weken om er nu in te komen hij lef t de troon van de hemel het gebed werd gehoord hoe snel nee het gebed werd onmiddellijk verhoord zie je als je Jahweh zegt hoe lang duurt het voordat hij het onmiddellijk hoort, met andere woorden, interdimensionale ruimte heeft geen ruimte of tijdslimieten op geen enkele manier kan hij je roep zo snel horen, maar nu moet hij, om bij je te komen, door bepaalde zones gaan dat leerde ik je eerder de tien hemelen hij gaat zogezegd door de kanalen gaan om nu gebed beantwoord te krijgen een van de kanalen waar hij doorheen moet als we in een gevallen staat zijn, is wat we hier lezen, maar de prins of de boogkegel is het woord in het oorspronkelijke zelfde woord voor vorstendom in Efeziërs. Ik bedoel Efeziërs en we worstelen tegen welke vorstendommen nou, hier is een voorbeeld van een hier Daniël je kunt het woord prinsdom daar plaatsen het is hetzelfde woord in het origineel, maar het vorstendom de ark bezit van het koninkrijk Perzië dat het koninkrijk van Perzië was in een litera l Koninkrijk, maar was het een letterlijk koninkrijk, was het een fysiek koninkrijk, had het echte mensen van vlees en bloed, was het niet zoiets als een Perzisch rijk in de geschiedenis, maar was er een kracht achter alle fysieke kracht, er is een geestkracht komt uit een of andere dimensie je ziet ze maar de prins nu als dit Christus was, ga ik je iets vertellen als dit Christus was als dit zijn pre-incarnate glorie was en het kostte hem drie weken nee het duurt maar een seconde voor onze stem om helemaal op te gaan tot de tiende ooit, maar voordat hij terugkwam, duurde het drie weken voordat hij bij Daniël kwam als het Christus zelf drie weken kostte om bij Daniël te komen hoelang denk je dat het je gaat halen zonder Christus om een gebed te krijgen, antwoord je iets waar je gewoon nooit op die manier over nagedacht hebt, was het goed nu als de Prins van het koninkrijk van Perzië mij persoonlijk weerstond, hoe weerstaat een gevallen vorstendom Christus Maron jouw ding, maar wat lijkt het je niet dat ik zal vechten, laat me uit de weg gaan [Muziek] je hebt je ooit afgevraagd waarom het kwaad blijft, vraag me nooit af, het is zo moeilijk als we er nooit over hebben nagedacht, we zijn zo'n mickey mouse-evangelie als het kwaad zo gemakkelijk te beheersen is en hoe komt het dat we er zoveel problemen mee hebben, mensen als dingen wanneer wanneer Christus in al zijn reinheid in al zijn kracht hier nu is en ik hoop dat je dit het lichaam krijgt dat hij had door de maagd Maria, besef je dat het niet kon sterven er zat geen zonde in je kunt een lichaam zonder zonde niet vernietigen in Mattheüs hij werd verheerlijkt voordat hij ooit naar het kruis ging licht scheen door zijn lichaam wat hij onder hen van gedaante veranderde hij toonde hem zijn eeuwige glorie daar het is jongen hij zei dat dit is wie ik werkelijk ben ze zagen het was heerlijk ja in datzelfde lichaam in de hof van Getsemane de druk was zo groot op hem dat hij begon te zweten als het waren bloeddruppels die letterlijk naar de haarvaten stroomden en naar de textuur van zijn huid gingen dat is druk, hij had geen zonde en hij was een godheid maar hij exp uitgeoefende druk tot het breekpunt dat zijn eigen zondeloze lichaam op het punt stond te breken en dan vraag je je soms af waarom het zo moeilijk voor je is, daarom zei hij dat ik ben geweest waar je bent Ik wil dat je het begrijpt, maar ik heb die krachten nu verslagen Daniel was pre-cross, we zouden dit probleem technisch gezien niet meer in ons leven moeten hebben en ik zei dat om een bepaalde reden sommigen van jullie daar een heel jaar zullen zitten en voor iets zullen bidden, zelfs vóór Christus, het duurde maar drie weken dat je het stuurde voordat de kruis het duurde drie weken waarom hebben wij als christenen die het kruis en de opstanding hebben waarom duurt het ons vijf jaar iets wat we niet moeten begrijpen, begrijp je wat ik zeg en ik daag je uit om hoofdstuk één van Openbaring te bestuderen en dit hoofdstuk te bestuderen en kijk of de twee mensen niet hetzelfde zijn en de meeste commentatoren aanvaarden zelfs het feit dat dit Christus was in zijn pre-geïncarneerde glorie nu, als dat zo is, misschien niet, maar als het zo is, wil ik dat je aan iets denkt dat hij zei persoonlijk deze single de monic Ark eigen weerstond hem eenentwintig het kostte hem eenentwintig dagen om deze persoon te omzeilen dat is veel druk dat moet een sterke ark zijn geweest, maar de prins de Arcola van het koninkrijk Perzië weerstond me één in twintig dagen maar lage Michael, een van de opperprins, waar een van de opperhoofden was, kwam me helpen en ik bleef daar bij de koningen van Perzië, nu ben ik gaan begrijpen wat de mensen zullen volgen in de laatste dagen voor nog verdeeldheid is nu al vele dagen het visioen dat hij zou komen om te slaan. Daniël maakt zich zorgen over wat er met zijn volk zou gebeuren in deze dagen in deze dagen wil de duivel dat je weet wat de duivel in deze dagen gaat doen? duivel gaat vechten dit is hij niet hij deed nummer één hij wil niet dat je weet wat weet je waarom hij niet wil dat je het weet goed hij kan ons voor de gek houden dat is waar maar als je goed wist wat dan jij ofwel waarschijnlijk voorbereide verdediging, kan je niet ja je zou waarschijnlijk wh ip hem als je wist of een natie wist dat ze zouden worden aangevallen ze bouwen hun arsenaal op ze bouwen hun wapens nu vader roept de soldaten werden in een oorlog geroepen de grootste oorlog aller geschiedenis staat op het punt plaats te vinden je hebt nog niet ik heb een oorlog gezien zoals de oorlog die nu in Efeziërs zes komt versus het harnas aantrekken hij spreekt militaire woorden mensen dit is militaire oorlogvoering je kunt maar beter het feit accepteren dat je in een oorlog zit Satan is erop uit om je te pakken te krijgen hij is wat hij wil wissen je gezicht in de modder met je zwakte de vader heeft werk te doen nu niet waar komt dit allemaal vandaan van de woorden die dageraad ik probeer je in het begin het grote plaatje te geven dit was hier niet hoe het komt hier nu een van het werk een van de dingen die Enid wilde vragen of ik het goed had, was of er op dat moment geen zonde was en er was niets anders dan de B'nai eloheem en alles was goed er waren geen kegels in de eerste fase was er geen zonde, er was geen kwaad, er was niets er was niets negatiefs kun je je voorstellen dat ik bedoel er was in geen enkel rijk waar Lucifer op het idee kwam om het op te blazen terwijl het niemand anders was je probeert diegene uit te zoeken waar heeft hij het vandaan, hoe als dat zo is zonder alcohol kwam hij niet in de verleiding omdat er niets was om hem te verleiden er was geen duivel om de duivel te verleiden ik bedoel Adam had tenminste een excuus hij werd verleid Lucifer was niet verleid niemand verleidde Lucifer er was ook niets in de schepping verleidelijk hoe kwam hij in de aanwezigheid van pure heiligheid pure kracht pure schoonheid kwam ooit op de plaats waar hij zondigde was dat een van je vragen ik heb het goed oké nou is er een antwoord op iets dat ik zou kunnen zeggen je weet het weet je gewoon doorgaan nou ja, daar is Jesaja weer heb genade je weet dat we veel tijd doorbrengen en ik zeg van niet, maar je kunt er maar beter snel achter komen dat het behoorlijk zwaar is nu we er vandaag al een uur aan hebben besteed nu gaan we gaan terug naar Jesaja, kijk eens naar iets anders, hoe ben je gevallen hemel nu, als ik een vers zie, moet je er verbinding mee maken Ezechiël dus zet Ezechiël daarin laten we hier twee dingen met elkaar vergelijken Ezechiël vers je was volmaakt in je wegen vanaf de dag dat je werd geschapen totdat er ongerechtigheid in je werd gevonden goed hij was volmaakt zoals al het andere was hij mooi, hoe kon hij geschapen zijn je wist dat je geen bestaan had totdat de Schepper je schiep, maar in de vers stond er dat hij de zoon van wijsheid was, dat betekende dat vader hem gewoon met wijsheid bedekte, hij had het antwoord op alles in zijn rijk hij was de wijste van alles wat er was hij was de som van wat wijsheid had Salomo had wijsheid nu in het hoofdstuk vers van Genesis lezen we iets nu de slang subtieler was of subtieler was subtieler dan welk beest dan ook het veld en dan hun woorden uit alle beesten van het veld en onthoud het woord beesten er zijn geen beesten en alles heeft het niet over een dier of slang het woord is letterlijk levend wezen die in het veld leefde dit was de wijste van allemaal, maar de zin is identiek aan Ezechiël je was de hele deal vol wijsheid en hij was perfect in schoonheid hij keek in de spiegel hij zei wow kijk naar die man ik ben nu mooi in een vers waarin je perfect was je middel toen de dag dat je werd geschapen, totdat er ongerechtigheid in je werd gevonden, zei nu niet zonde zei ongerechtigheid wat betekende dat er iets binnen in hem krom werd omdat ongerechtigheid betekent buigen oké kijk nu naar de veelheid van je koopwaar wat betekent dat, weet je hij was een koopman hij was een koopman wat een koopman vandaag doet ze zeggen oké wat is de stad in het boek Openbaring hoofdstuk wat is de grote stad echt echt voor wat wat doen ze het is de stad van de handel is het niet een commerciële stad de stad van de wereld ze verhandelen over de hele wereld de mensenhandel jij hebt de personificatie van wat Lucifer deed voordat hij viel hij was een merchandiser hij was de grootste detailhandelaar ooit dat klopt dat klopt hij was een verkoper door de veelheid van uw koopwaar nu zijn koopwaar, wat betekent dat hij wat hij had zoveel unieke geschenken zoveel dingen kon doen dat hij kon doen ze hebben je midden met geweld gevuld niet dat is een slecht woord daar het vulde hem gewoon met rechtvaardig hij werd verteerd door wat hij kon doen en jij hebt gezondigd hij zondigde nu afdalen betekent een keuze maken tegen een norm of een bepaalde norm schenden laten we nu eens kijken wat die norm was vers Ezechiël vers je hart werd opgeheven door wat door schoonheid, je hebt je wijsheid bedorven vanwege het gevoel juistheid, dus heeft hij zichzelf bedorven, hoe deed hij dat Jesaja-vers hoe zijt gij uit de hemel gevallen o Lucifer, zoon van de morgen, hoe zijt gij op de grond neergehakt die de natie verzwakte want u hebt zei waar in mijn hart nu staat dat in een vers zijn hart werd opgeheven, maar je weet dat ik zeg op twaalf dertien veertien dertien het vertelt je wat in zijn hart hem deed opstaan door wilskracht ik wil geen creatief wezen in het universum heeft ooit gezegd: ik zal het doen Lucifer was de eerste die zei dat ik het zal doen hij heeft Adam en Eva zover gekregen om te zeggen dat het eerste wat een kind zal doen als het zijn zondige natuur tot uitdrukking brengt, je wil trotseren is dat kleine kind zal zijn hele leven blijven zeggen wil maar ik zal het niet doen ik wil dat is de essentie van zonde ja ja genoeg oké nu zijn we vrije morele agenten in de zin dat ik keuzes heb en kan maken hij is niet tegen keuzes zolang het in zijn wil is vervat ik kan wil om zijn wil te doen is het wanneer ik een keuze maak om tegen de wil in te willen dat het zonde wordt volg je wat ik zeg dus vader heeft ons geschapen met het vermogen om te willen inclusief de engelen nu enkele van de engelen zondigen de Bijbel zegt dat Lucifer een derde van de engelen van de hemel met zich meenam een derde dat betekende dat tweederde niet ging, maar een derde van hen volgde hem. Begrijp je wat er nodig is voor een derde van de engelen om hem te volgen hij moet een of ander krachtig welsprekendheid zijn geweest om ten minste een derde van te ontnemen de schepping van Elohim wetende dat ze alles waren hij was de schepper Lucifer zelf is een geschapen wezen het meesterwerk van subtiliteit hij corrumpeerde zijn wijsheid door zijn wijsheid hij vond een manier om zo stiekem te zijn en vanaf dat moment is zijn wil nu om alles te doen in precies de tegenovergestelde manier waarop vader het zo wil toen Christus kwam wat zei hij in de tuin niet mijn wil geschiede nu een vervelende vraag toen Christus zei dat mijn wil niet geschiedde had Christus een wil ja kon hij gezondigd hebben nee omdat hij een godheid was daarom zou alles wat hij wilde rechtvaardig zijn geweest jij zou mij nu doen als alles wat hij wilde rechtvaardig zou zijn geweest, waarom zei hij dan niet mijn wil, want hoewel zijn wil rechtvaardig was en er niets mis mee was, wilde hij nog steeds niet doen zijn wil wilde hij de wil van zijn vader doen, dus de sleutel om in Christus te zijn is niet mijn wil, maar jouw wil en alleen degenen die zeggen dat jouw wil op een consistente basis wordt gedaan, worden de overwinnaars, dus overwinnen is het vermogen om te zeggen dat jouw wil niet mijn wi ll zelfs als er niets mis is met wat ik wil als ik begrijp dat wat ik bereid ben te doen, ook al is het niet verkeerd, in strijd is met wat ik weet vader wil dat ik doe ja oké hijzelf het bloed van Yeshua garandeert dat dit nooit zal gebeuren opnieuw gebeuren dat klopt het zal nooit gebeuren nooit meer gebeuren maar toen maar vader wist dat Lucifer zichzelf bederf dat is juist vraag me af waarom ja oké in de eerste schepping hij kan zichzelf niet creëren niets is geboren het is gemaakt kan zichzelf niet creëren hij zelf is heilig hij kan niet zondigen je kunt niet creëren dat je niet zondigt, want dat is een deel van de eeuwigheid, maar je kunt het geboren worden het is wit Christus Koning als er geen zonde was geweest, zou Christus nog steeds zijn gekomen om ons te baren hij zou niet hoeven te sterven, maar hij zou toch zijn gekomen om ons te geven geboorte dus er moet een tweede zijn ja dat klopt ik hoop dat er geen derde derde was binnengekomen met andere woorden toen hij was gekomen toch was gezegd ja ja als Adam niet had gezondigd, zou Christus nog steeds zijn r ontvangen om geboorte te brengen om anijs te produceren goddelijke geboorte omdat het de goddelijke geboorte is die ervoor zorgt dat we niet kunnen zondigen, nu kun je dit vinden in het vers van Johannes hoofdstuk je hebt gelijk correct vers Johannes ja vijf vier want wat er ook uit Elohim wordt geboren zei niet wie het ook zegt hoevelen weten dat er een verschil is dat we wisten en wat niet zegt wie er is geboren het zegt wat wordt geboren wat wordt geboren een minuut geboren getuige moet je weten wat er is geboren dat wat uit de Geest is geboren is geest wat is voor wat wordt geboren de geest je bent wederom geboren uit de geest voor wat er ook wordt geboren / komt de wereld wat overwint de wereld wat wordt geboren wat is je geest juist nee wat er staat het is een ander vers dat ik zoek - en ik kan het niet helemaal bedenken, je hoort dit eerste Johannes-hoofdstuk, ga gewoon terug naar het hoofdstuk paar hoofdstukken eerste Johannes hoofdstuk vers niets nu hier het woord is wie ook niet beter is echt deze woorden vangen mensen wie dan ook wie is die wedergeboren is nu wie is geboren opnieuw ja niet wat nu jij wie ook geboren is uit elohim wat je leest begaat geen zonde misschien ben ik niet wederom geboren [muziek] dat is wat als hij dat gaat oppikken wat ook uit Elohim wordt geboren geen zonde begaat nu pas op voor zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit elohim is geboren dat is juist je geest je geest kan niet zondigen daarom als je in de geest wandelt, kun je niet zondigen, maar je moet een keuze maken om te wandelen in de geest die leent ons ongeveer voor de bijbelstudie die ik je vanavond zou geven [Muziek] vers uit het eerste Johanneshoofdstuk dat wat geboren is, geen zonde begaat nu dat wat is geschapen, kun je daar het onderscheid zien voor degenen die niet wedergeboren zijn zij moeten worden geoordeeld en de zonde zal tot een einde worden gebracht waardoor ze hun wil om te zondigen zullen verliezen. wij die door de keuze aanvaarden om in de geest te wandelen, zullen gezuiverd worden, stijgen boven overwinnen, een overwinnaar zijn en in staat zijn om naar de hogere niveaus te stijgen omdat we ' hebben de weg van Christus gekozen, bijgevolg zullen we nooit meer zondigen b omdat we dat vermogen om te zondigen zullen verliezen door te leren hoe we in de geest moeten wandelen, want ik ben nu geboren met de natuur van vader omdat vader niet kan zondigen vader kan niet zondigen periode maar hij kan niet iemand scheppen die niet zondigt hij kan alleen iemand baren die niet zondigt maar alleen dat wat nu geboren is de eerste Adam, St. Korinthiërs laten we daar nu naar toe gaan, nu kunnen we nu, het zal logisch zijn voor sommigen van jullie St. Corinthians [Muziek] vijfenveertig eerste Corinthians en zo staat er geschreven de eerste man die Adam was een levende ziel tweede dimensie gemaakt de laatste Adam werd een levengevende geest gemaakt, maar dat was niet de eerste die geestelijk is, maar dat wat natuurlijk of zielig is en daarna wat geestelijk is de eerste mens is van de aarde aards de tweede mens is Jahweh uit de hemel zoals de aards zijn, zo zijn zij ook die aards zijn, u werd geboren uit het vlees zoals ook de hemelse, zoals ook zij die hemels zijn, u werd geboren uit de Geest zoals wij het beeld van de aarde hebben gedragen aards zullen wij ook draag het beeld van de hemelse hoe geboorte nu dit zeg ik broeders dat vlees en welk bloed het koninkrijk van Elohim niet kunnen beërven, noch beërft de corruptie de onverderfelijkheid zie ik toon je een mysterie we zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal in een oogwenk veranderen een oogwenk bij de laatste vrachtwagen die het Trompettenfeest is, want de trompet zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden nu je gaat het beeld van het hemelse dragen, ben jij niet als je worden veranderd wanneer dit lichaam nu aanpasbaar wordt aan uw geest, u zult nooit meer in staat zijn om te zondigen, wat betekent dat u nu teruggaat naar de volgorde van de eerste dingen als er een tijd was dat de zonen van Elohim zich kwamen presenteren in zijn koninkrijk Satan kwam ook onder hen het punt is dat die Benet eloheem nog steeds ontmoeten de vader kan zijn laatste ontmoeting niet hebben totdat de B'nai eloheem van deze planeet op zijn plaats is nu de B'nai eloheem van de andere planeten of andere dimensies nu zei ik aw ord ik heb iemand onderweg naar boven verteld om eerder vandaag te eten, dus de rest van jullie die niet in de band zaten, je kreeg dit niet, maar uit de verschillende dimensies die beschikbaar zijn en die worden gemaakt, wordt elke dimensie groter dan de volgende dimensie oké de fysieke creatie is zo heel deze fysieke dimensie met al zijn miljoenen lichtjaren muur van ruimte alles fysiek waar de hele wereld van af weet gewoon een klein piepklein dingetje de tweede dimensie is er een beetje groter en vervat in de eerste tweede omringt het de derde is groter en toch schildert het dat allemaal de vierde dimensie is groter en gaat zo door totdat je eindelijk dat grote algemene ding bereikt dat zo grappig bekend staat als Elway oké met andere woorden, hoe hoger je gaat hoe groter het wordt hoe groter het universum oke de B'nai eloheem waren gecentreerd tijdens de eerste schepping het hele eerste planetenstelsel astronomen zullen je vertellen dat elke ster in de hemel s wat niets meer is dan een zon net als onze eigen zon dat ze tenminste hebben laten geloven dat dit in de documentatie staat dat elke andere ster planeten heeft die eromheen draaien, net als planeten rond onze zon en dat ze aannemen dat ze leven hebben, dus gaan ze ervan uit wanneer ze UFO's zien, dat dit gewoon mensen zijn die naar ons toe komen van andere planeten, niet planeten in ons zonnestelsel, maar planeten in het universum van de fysieke dimensie, dan beseffen ze alleen niet dat wanneer de UFO's zich manifesteren, ze in en uit komen de dimensie die ze die ze dat ze dan komen ze niet uit de ruimte komen ze komen uit de innerlijke ruimte omdat ze kunnen lijken ze kunnen daadwerkelijk op fotografische film worden gezien om daadwerkelijk tot manifestatie te komen ze komen niet als een beweging in ruimte ze komen van iets dat niet in de ruimte is geplaatst en je ziet ze feitelijk gematerialiseerd op langzame film, wat betekent dat het wezens zijn die uit een innerlijke dimensie komen, de tweede dimensie die voor sata is n liften maar er begint ook te komen vanuit de derde dimensie en vanuit de vierde dimensie die zijn weet wat de engelen zijn de vijfde dimensie waar de aartsengelen zijn en jij en ik gaan de vijfde dimensie in de overwinnaars gaan de vijfde dimensie binnen nu in het boek Openbaring elk van de hemelen begint elk visioen wanneer ze hemels tafereel ergens in een van de hemelen nu Lucifer zoals we eerder voor je uiteenzetten vanaf Jesaja iedereen wordt moe van Jesaja door nu vers Howard onze gevallen uit de hemel nu om te vallen betekent naar beneden gaan het is een woordbetekenis naar beneden gaan als hij komt we zullen worden ingehaald we gaan naar er is een Ness maar hoevelen weten dat het in werkelijkheid geen up-down situatie is, het is in of uit dus omhoog gaan is naar binnen gaan omlaag gaan is uitgaan ben ik iemand aan het verliezen oké oké heb ik niet een serie gemaakt neem wat tijd terug de hemel in bedwang houden is niet de reden waarom ik zeg dat is omdat als je als je alleen bent begrijp eenvoudig het planetaire systeem de aarde en als hij komt als hij naar beneden komt om ons te halen en hij stond hier, we zijn hier op dit deel van de aarde, zouden naar hem toe gaan om hem te ontmoeten, maar de mensen die hier in China wonen, waren dat niet, dat hoefden ze niet ga door de aarde om bij hem te komen want ze staan ondersteboven maar ze zijn niet ondersteboven he ze zijn stabiel goede kant naar boven het is wat jij ondersteboven bent maar je ziet in hun bewustzijn dat het niet zo lijkt, maar ergens elk uur op dit elk uur op deze planeet staan we letterlijk ondersteboven maar op elk moment ben je je ervan bewust dat je ondersteboven bent natuurlijk niet of dat een deel van je feitelijk zijwaarts in de ruimte staat je staat dat zal je angst letterlijk gaan doen naar buiten in de ruimte dat is nu de realiteit voor deze persoon aan deze kant van de planeet om omhoog te gaan hij moet deze kant op gaan voor de persoon die aan deze kant van de planeet woont om omhoog te gaan is die kant op gaan voor de persoon aan deze kant van de planeet om omhoog te gaan, zou hij deze kant goed moeten gaan als elke veertien h van de aarde ging deze kant op en één voor de jaren ging deze kant op en een vierde van de aarde ging die kant op en een vierde van hen ging die kant op, niemand van ons zou het nooit goed bedoelen, dus om naar boven te gaan en hem te ontmoeten, moeten we daarom moeten we naar de volgende dimensie gaan, doe maar zie niets niet over de hand maar met het hart begrijpend dat we gaan als een magneet tot hem aangetrokken worden, worden we eenvoudig tot hem aangetrokken omdat hij niet in de ruimte is en dat zal doen niet langer een ruimte zijn we zijn we betreden dimensionale ruimte wezens hoe denk je dat je in de lucht kunt zweven? ruimte stralen kunnen niet in de lucht zweven dingen in de ruimte bedoel ik niet dat fysieke dingen niet drijven zonder enige vorm van kracht en als je nu plotseling naar boven gaat afdalen, was Christus in staat om op te stijgen, hoe ging hij omhoog omdat zijn lichaam niet beperkt was tot het moleculaire zwaartekracht elektromagnetisme van zijn planeet of van de eerste dimensie nu als ik in de geest wandel, heeft mijn geest dan p ower over het magnetisme van deze aarde over zijn elektromagnetische veld doe ik ja, dus het heeft nu geen invloed op mij als ik wandel in de geest kan ik verschijnen en verdwijnen wel het is gezegd tegen boeddhistische monniken - hoe deden ze dat dan goed? als ze het vak leerden, hè, maar ze leren hoe het te doen zonder prijs je gaat het doen met Christus er is een groot verschil, maar je hebt gezien, zelfs als ze dat niet doen, kunnen ze niet uit de tweede komen dimensie die we krijgen we zijn klaar in de derde Ik probeer gewoon een hoger niveau van denken te leren toen Lucifer viel hij viel uit vallen in onze opvatting is naar beneden gaan omdat we in de ruimte alleen aan vallen denken als een neerwaartse toestand oké, dus wat ik wil dat je hier ziet, is dat er staat hoe je uit de hemel gevallen bent, dus de hemel waarin hij was viel hij eruit zodat hij in een hemel was dat hij hem nu bestuurde volgens het woord laten we teruggaan naar Genesis Ik wil je iets laten zien en er werd teveel over gepraat, het is de vierde dag creatief bij vers El ohim zei laat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel laat er lichten zijn waar van de linker hemelen hij graag in de hemel de dag scheidt van de nacht laat ze zijn voor tekenen en voor seizoenen woord voor seizoenen is er feest meer Deen en voor dagen en jaren en laat ze zijn voor lichten aan het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde en het zaaide en geel maakte hij twee grote lichten het grotere licht om de dag te regeren die we noemen wat en het mindere licht om te heersen de nacht wat was dat de maan en hij maakte de sterren ook kun je zien dat dat gebeurt inclusief ster met de zon een maan en sterren heb je nu papa als dat waar is voor de eerste hemel zijn er sterren en manen eindigt en gaat aan maan en sterren voor de tweede hemel hoe zit het met de derde hoe zit het met de vierde hoe zit het met de vijfde oh nu oké Nancy vers onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de natte zon donker zijn in de maan ik zal haar licht geven en de sterren die ze zullen vallen, jij ook denk echt dat een ster die een zon is trouwens de kleinste zon tien keer groter was dan deze aarde als er een zon op deze aarde viel, wat denk je dan wat ermee is gebeurd het regent letterlijk al voordat hij hier kwam de zwaartekracht van een grotere eenheid op aarde zou ervoor zorgen dat de aarde totaal uiteen zou vallen, maar ik lees in de Bijbel dat de aarde voor altijd zal doorgaan, dus het is duidelijk dat de sterren die uit de hemel vallen geen fysieke sterren zijn, waar is het Genesis wat helpt bij het origineel Zon Maan en sterren daar waren gewoon laten we eens kijken ja [Muziek] Genesis vers Jozef droomde een droom en hij vertelde het aan zijn broeders en ze haatten hem toch de morgen zei hij tegen hen hier Ik bid je deze droom waarvoor ik gedroomd heb, zie we zijn bindende hoofden in het veld en goed, mijn schoof stond op en stond ook rechtop en zie je schoven stonden eromheen, gemaakt van bassins voor mijn schoof en zijn broeders zeiden tegen hem schreeuwen dat één daad over ons regeert of winkel twijfel inderdaad heerschappij hebben over wij en zij haatten hem des te meer voor zijn dromen en voor zijn woorden en hij droomde nog een andere droom en vertelde het aan zijn broer en zei: Zie, ik heb nog een droom gedroomd om de zon in de maan te zien en de elf sterren brachten eerbetoon aan ik en hij vertelde het aan zijn vader en aan zijn broers en zijn vader bestrafte hem en zei tegen hem, wat is deze droom die je hebt gedroomd, zullen ik en je moeder en je broers inderdaad komen om ons voor je neer te buigen op de aarde zijn broers benijdde hem maar zijn vader merkte hetzelfde op wat hij was Jozef was de th zoon hij zag elf sterren dus de zoon was twee volgens de draad wat was de zoon weet dat zijn vader Jacob die Israël was Israël de zoon zou zijn die Israël zou verplaatsen de zoon die de maan was zijn moeder die de sterren waren zijn broers en als elf voor hem neerbogen zou hij de juiste zijn ga terug naar Openbaring er verscheen een groot wonder in de hemel een vrouw bekleed met de zon de maan onder haar voeten de partner had een kronieksterren n we hebben weer de zon Maan en sterren gelijk verwijst het naar fysieke zon fysieke maan fysieke sterren of verwijst het naar Dominion wat is het symbool van de keizer van Japan de zon die deze hele aarde bestuurt de zon dit wordt het zonnestelsel genoemd het zonnestelsel alles wat leeft door de kracht van de zon dit is het grootste beeld van het centrum daarom wordt het het grote licht genoemd ok dus nu moeten we uitzoeken wie de zon maan en sterren zijn nu hele openbaring laten we gaan naar Handelingen hoofdstuk je plezier hebben met een puzzelstudie of niet oké Handelingen hoofdstuk vers maar dit is wat werd gesproken door de profeet Joël L het zal gebeuren in de laatste dagen zegt Jahweh dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees uw zonen en uw dochters zullen profeteren uw jongemannen zullen visioenen zien uw oude mannen zullen dromen dromen en over mijn dienstknechten en over mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren, let op wat er na de profetieën gebeurt y was hetzelfde Ik zal wonderen laten zien waar in de hemel boven tekenen op de aarde onder bloed, vuur en rookdamp volgend vers alstublieft De zon zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed vóór die grote en opmerkelijke dag van Jahweh Tom, je kent veel mensen neem dat letterlijk en verwijs dan naar een letterlijke zon of maan wie is de zon voor deze wereld het is de kerk en de maan zal in bloed veranderen dat betekent dat er een bloedbad zal komen nu openbaring er verscheen trouwens een groot wonder neem gewoon een stevige huid kordons ga het woord zoon opzoeken het woord maan zoek het woord sterren op je zult versteld staan als je naar de geschriften kijkt dat wanneer jahweh verschijnt in het oordeel als er staat dat hij de zon donker heeft gemaakt het betekende wat de heersende macht niet was die dag dat het werd verwijderd de zoon van dat rijk werd verwijderd het betekende de heersende mensen van die dag de zoon is de heerser van dat koninkrijk dus de zoon in elke hemel is de heerser van die hemel de zoon is ontworpen voor wat heersen over de dag wat is de maan heersen over de nacht nu dat zijn heersers zon en maan zijn heersers nu hier is de vrouw die Israël is bekleed met de zon zij regeert dit is nu verlost Israël als je me niet gelooft hoevelen begrijpen dat Jesaja de lijdende dienaar goed iedereen begrijpt dat Jesaja de lijdende dienaar is heel weinig mensen hebben ooit Jesaja gelezen Jesaja Jesaja hand in hand gaan je kunt ze niet scheiden laten we nu teruggaan naar Jesaja en je zult zien waarom kijk nu naar het laatste vers en ik zeg een de laatste keer dat ik zeg dat ft levendig was, wat zal ik hem daarom een deel verdelen met de groten die de buit van de sterke zullen verdelen omdat hij zijn ziel had uitgestort in de dood let op wat er op de dood werd uitgestort zijn ziel of geest oké vader in uw handen beveel ik mijn geest zijn ziel met het schild zijn lichaam werd in het graf gelegd hij stortte zijn ziel uit in de dood en hij werd gerekend tot de overtreders en hij droeg de zonde van velen en deed voorbede voor de overtreders nu wie ver zet het woord daar in, jaren nadat de Bijbel er al was, toen ik zie dat dit ding al geschreven was in de dagen van Christus was er geen daar het was de voortzetting van de profetie wat er gebeurt na het feit dat hij voorbede deed voor de overtreders dezelfde ol Barrett-gelofte die niet verdroeg, brak uit in zingen hij huilde hard, hoewel dit niet met een kind te maken had, nu hebben we het over iemand die een kind voortbrengt wat er gebeurt in Openbaringen Wow openbaring Jesaja gaat hand in hand want meer zijn de kinderen van de verlatenen dan de kinderen van de getrouwde vrouw zegt Jahweh op grote plaatsen Ik kan ze niet laten strekken de gordijnen van uw woningen sparen niet uw koorden verlengen uw palen versterken want u zult aan de rechterkant en aan de linkerkant uitbreken door zeekou de natie erven en de verlaten steden bewonen, vrees niet, want je zult je niet schamen, ofwel worden er duizend gegrondvest, want je zou niet te schande worden gemaakt, want je sha Ik vergeet de schaamte van uw jeugd, ik zal de smaad van Windell niet meer gedenken voor uw maker is mijn echtgenoot waar we het over hebben Jahweh van de legermachten is zijn naam en uw Verlosser de Heilige van Israël de gele heem van een hele aarde zal hij worden geroepen en Yahweh heeft u geroepen als een vrouw of echtgenote in het origineel en verlaten en bedroefd van geest en een jonge vrouw toen dat werd geweigerd een vuile ahim voor een klein moment van mijn verlaten kwaad zou breken met de wil van genade. in een kleine toorn heb ik mijn gezicht voor een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedheid terwijl ik u genadig ben zegt Jahweh, uw Verlosser, was hij in gesprek met het huis van Israël, Israël werd verworpen vanwege haar zonden, maar toen Christus stierf, stond hij op uit de dood Israël werd verlost het hele Nieuwe Testament is de verlossing van het huis van Israël dat nu spreekt dat dit gaat over het huis van Israël over het huis van Juda. Het verloste huis van Israël is nu op een grotere plaats dan het huis van Juda h de kinderen van de verlatenen zijn meer dan de kinderen van de getrouwde Juda is nog steeds getrouwd omdat ze de sabbat houden op het feest wanneer Israël is verlost Juda is niet verlost maar Israël is verlost er zijn nu meer kinderen er zijn meer christenen dan daar zijn Joden onderbreekt er zijn meer christenen die zeggen dat je onvruchtbaar bent, je gaat kinderen voortbrengen juiste vers hoewel gekwelde praat met storm en niet getroost zie ik zal je stenen met mooie kleuren leggen laat ik ontdekte Juma's saffieren ga het lezen in de nu verkregen openbaring zal maken uw vensters van agaat en de poorten van karbonkels en al uw grenzen van aangename stenen en al mijn kinderen zullen van Yahweh worden onderwezen en groot zal de vrede van uw kinderen zijn en dan gaat u naar beneden om te vers, geen wapen dat tegen u wordt gevormd, zal gedijen het verwijst naar dezelfde christen ga nu terug naar de Openbaringsclub er verscheen een groot wonder in de hemel een vrouw die dit huis van Israël is gered is echt thed met de zon maan onder haar voeten dat is de vrouwelijke kant van de kerk die baart dat is de zielenwinnaar en de partner had een sterrenkroon ze was zwanger huilde terwijl ze bevallen en gepijnigd om te worden bevallen staat dat ze dit oppikten in de profetie oppikken wat werd gegeven in Genesis en ik zeg oh dus als je leest over de verduistering van de zon, moet je uitzoeken welke zoon het heeft over de zoon van de rechtvaardige of de zoon van de levenden vandaag op deze planeet de één-wereld regering is de zoon van dat systeem die zoon zal worden veranderd in duisternis zegen ja de maan Jacob was de zon Jacob's vrouw was de maan in het visioen dat was de vrouwelijke kant van het huwelijk vader gebruikt soorten schaduwen niet letterlijk zie een deel van ons Het probleem is dat we denken in termen van letterlijkheid in plaats van in beelden en typen en schaduwen en we moeten dit zien als een type en schaduw van het hele perspectief waar we het nu over hebben de moeder in het boek Openbaring hoeveel vrouwen d o je vindt er maar twee je vindt de zuivere vrouw en je vindt de hoerenbron in het Oude Testament je vond twee hoeren het huis van Israël en het huis van Juda werden beiden hoeren genoemd, afhankelijk van hun positie voor Jahweh, eens werden ze vergeleken met vrouwtjes en een andere keer dat ze de mannelijke kant leuk vonden, ze zullen te letterlijk worden, hangt af van de relatie met hun mannetje of vrouwtje de zoon is de mannelijke kant de maan is de vrouwelijke kant sterren van de heersende kant we moeten dat onderscheid begrijpen in profetie ben je bij mij tot dusver dus hier was een vrouw bekleed met de zon nu in elke instelling is er een zon daarom is er een politieke zon vandaag het is de regering dat de zon zal worden verduisterd de maan de instellingen die die regering regeren zullen worden afgebroken om in bloed veranderd te worden in hen te vernietigen en hun sterren ze zijn overdekt hun stralende glimmende staatssecretaris ze zullen allemaal op de aarde vallen, dus als je het boek Openbaring leest, is vader t al in poëtische taal nu eerder begonnen we met Romeinen vers laten we teruggaan naar Romeinen vers en laat me je iets laten zien wat er mis is als één vers de onzichtbare dingen van hem vanaf de schepping van de wereld worden duidelijk gezien begrepen door de dingen die zijn wat en die iedereen laten weten wat dat woord in het origineel is er staat dat alles wat Jahweh maakte het Griekse woord poema is waaruit we het woord gedicht halen het betekent Poletti snoepwerk alles wat gemaakt wordt is ontworpen om een gedicht of een liefde te zijn lied voor jou vaders gedicht voor jou zodat je zijn handwerk kunt zien hoe hij te werk gaat met dat alles wordt simpelweg getypt in de schaduw van wat hij in jou wil doen de creatie van een letterlijke zoon is slechts een poëtische kant van zijn aard onderwijzen jij dat als je op een bepaald moment in Christus overwint, je een zoon zult worden in de opstanding we zullen zonen zijn wat zouden de vinay eloheem zonen nu zeggen, laten we eens kijken naar iets heel interessants [muziek] je kent je Bijbel vrij snel Ik werkte weg gevallen uit de hemel o Lucifer zoon van de ochtend nu het woord zoon van de ochtend er is dezelfde zin in het Hebreeuws als baan waarmee we deze hele bijbelstudie begonnen met de ochtendsterren samen zongen morgensterren nu wat een overwinnaar heet het boek Openbaring Morningstar hoe wordt Christus in openbaring genoemd hij is de stralende Morgenster waarom hij het hoofd is van alles alles wat gemaakt werd drukt op de een of andere manier zijn gezag uit maar hij is het hoofd van alles, dus Lucifer maakte deel uit van het morgensterrenstelsel, zie je dat begin van het ochtendvers want jij zegt in mijn hart Ik zal opstijgen naar de hemel, wat betekent dat hij hoger wilde komen dan hij was Ik zal mijn troon verheffen boven de wat sterren zodat de sterren boven hem waren Adam was een ster toen de ster viel de ster viel op de aarde lucifer is de zwarte morgenster die titel moest worden teruggevorderd en verlost door Christus om het ambt te verlossen en aan degene die overwint Satan eist het ambt terug daarom is er een oorlog tussen jullie en de demonen en Satan, want elke keer dat je overwint, neem je een ambt weg van Satan en hij vindt het niet leuk en voor elk ambt dat je van Satan kunt aannemen, zul je steeds hoger en hoger worden opgetild in de overwinnende rijen.Ik zal mijn troon verheffen boven de sterren hij heeft het niet over het letterlijke zoals astronomische sterren sterren vertegenwoordigen overwinnaars wezens die helder schijnen voor jahweh als je je liefde uitspreekt voor een gekwetste ziel op dat moment ben je een ster als je het woord van troost uitspreekt tegen een gekwetste ziel als je bidt en voorbede doet voor iemand je bent op dat moment een stralende en stralende ster niet in de ogen van de wereld en soms vergelijk je jezelf met de rocksterren worstelsterren voetbalsterren honkbalsterren basketbalsterren sportsterren elk soort sterren dat zijn daarbuiten mensen dat zijn de verkeerde soort sterren vader heeft zijn sterren ze worden overwinnaars genoemd hier om sterren te zijn je zult niet op de aarde vallen omdat je niet van het aardse systeem bent, je bent van ah een hoger systeem je bent in een andere dimensie vader gaat deze eerste dimensie omverwerpen de grootte van deze dimensie zal omvergeworpen worden maar we zijn zonen van een hogere dimensie kun je zien ik wil gewoon dat je ziet dat je niet bij de oude bent orde jij bent van een nieuwe orde wij zijn een nieuwe schepping in Christus wij zijn gearriveerd jij moet jezelf zien als sterker dan dat toen Christus die handelde met de Prins der Duisternis nog niet was gekomen om te sterven voor zonde, wat betekent dat hij moest komen door een zondebarrière begrijp je dat het moeilijk is voor Jahweh om een zondebarrière te doorbreken om bevrijding te brengen, maar toen hij stierf aan het kruis stond hij triomfantelijk op over alle zonde maar vader komt niet meer naar je toe door een zondebarrière hij verwijdert zonde heft je op in de derde hemel en wanneer je in de geest wandelt, heb je directe toegang en krijg je direct antwoord op dezelfde dag satan gaat proberen je zelfs maar te stoppen van dat deel van het ster-zijn is het vermogen om je gebeden meteen verhoord te krijgen door te begrijpen wie je bent vader wil je om te weten wat je standpunt is dus laten we afsluiten met openbaring hierna. Ik keek en zie de deur werd geopend waar alleen als je door die deur wilt gaan dank dat is een draaikolk die deur open je kunt regelrecht de hemel in dat kun je al hebben mensen en de eerste stem eerste stem niet de tweede niet de derde niet de vierde eerste stem die ik hoorde was als van een sjofar het eerste wat je moet horen is een sjofar in een sjofar praten waarin met de sjofar gezegd kom op, ga niet naar beneden Howard ik zal vallen wie Lucifer maar de roep naar de kerk is kom naar boven nu wat het luister naar wat hij wilde gaan hij wilde opstijgen zie de weg omhoog is beneden op de weg naar beneden is omhoog hij die zichzelf vernedert ik zal verheerlijken en aan hem die zichzelf verhoogt, zien dat hij zichzelf was hij verhoogde zichzelf zal vernederd zijn hij wilde opstijgen hij had niet de juiste instelling daarom werd hij zelfs uit wat hij had geschopt behalve in Christus