Angels of YAHWEH, een exegetische letterlijke studie en functionele les door Hon Prof Pastor Leroy Crouch

Verspreid de liefde

** Mp3-audio ** "Engelen van YAHWEH, een exegetische letterlijke studie en functionele les door Hon Prof Pastor Leroy Crouch ”Subonderwerp over de Bijbelse engelen, binnen een andere grote studie over de heiligen der heiligen. Op een exegetische en exacte manier bewijzen vanuit het Hebreeuws en Grieks over soorten engelen en titels van engelen. De ware Israëlboodschap onderwijzen en tot werkelijkheid maken, zoals altijd in het leven van de gelovige. Een bijbelstudie door Pastor Leroy Crouch, Restoration Ministries. Online gehost door onze opvolging van de oorspronkelijke gemeente, die in zijn leer blijft als bijbelstudiegroep van de OCC (Orthodoxe Kerk van de Culdees). https://www.youtube.com/watch?v=oC4k060V4UU

RUWE TRANSCRIPTIE VAN AUDIOBERICHT:

testen Openbaring hoofdstuk [Applaus] opnieuw laten we beginnen met vers openbaring vers Ik draaide me om om de stem te zien die met me sprak en toen ik me omdraaide zag ik zeven gouden kandelaars en in het midden van de zeven kandelaars een als de Mensenzoon bekleed met het kledingstuk tot aan de voet Omgord om de paps met een gouden gordel zei hij dat zijn haren wit waren als wol zo wit als sneeuw zijn ogen waren als een vuurvlam zijn voeten als fijn koper alsof ze in een oven brandden en zijn stem als het geluid van vele wateren en hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gelaat was zoals de zon schijnt in zijn kracht en toen ik hem zag viel ik aan zijn voeten is dood hij legde zijn rechterhand op mij zeggende tot mij vrees niet ik ben de eerste en de laatste ik ben hij die leeft en dood was en zie, ik leef voor altijd Ik bedoel en heb de sleutels van de hel en van de dood schrijf de dingen op die je hebt gezien de dingen die zijn en de dingen die zal zijn Hierna het mysterie van de zeven sterren die je zag in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaars de zeven sterren zijn de engelen van de zeven kerken en de zeven kandelaars die je zag zijn de zeven kerken mijn tekst is vanavond vers het mysterie van de zeven sterren en de zeven gouden kandelaars nu we er zijn, is er geen begrip, zoals ik zei van dit boek, zonder begrip van de tabernakel in het Oude Testament en in die tabernakel hebben we de kandelaar zeven schalen gecentreerd op één basis, zegt de Bijbel ons dat Christus ons licht is hij is de lampvoet alles wat we hier zien vertegenwoordigt hem en aangezien u en ik in hem geboren worden, worden we deze lampvoet maar in het boek van de openbaring en trouwens wil ik u het boek benadrukken van Openbaring is een uniek woord omdat het woord openbaring van de onthulling simpelweg het verwijderen van de sluier betekent de enige keer dat dat woord ooit werd gebruikt in de tabernakel waar het het Heilige der Heiligen scheidde van de heilige plaats, dus de openbaring betekent dat wanneer vader de sluier terugtrekt en je duidelijk laat zien wat er verborgen is, dus het boek Openbaring is een boek over verborgen dingen die tot die tijd verborgen zijn en vervolgens zijn onthuld en het is verbazingwekkend hoeveel mensen maken het meer verborgen dan geopenbaard dit is een priesterboek het is geschreven door het priesterschap het is geschreven aan degenen die priesters waren in de wetenschap dat elke gelovige een priester is vóór hem. We hebben directe toegang tot de Vader door het bloed van het Lam en door geloof in zijn werk en we worden priester en door de zalving van dat priesterschap hebben we de zalving om te aanbidden en de zalving om te dienen dat zijn de twee functies van het priesterschap om u te aanbidden en te dienen zeg nou ja, ik wil zeer gelovigen een priester en elke gelovige is ontworpen om te aanbidden en elke gelovige is ontworpen om Christus te dienen wordt gezien onder zijn zeven gouden kandelaars van wat we hier in deze verzen zien of zeven van deze lampvoeten en elk van deze lampstandaards is een kerk of als een gemeente of als een plaatselijke uitroepende en hij probeert te ontdekken dat ieder van ons als we samenkomen, we moeten begrijpen dat hoewel ik persoonlijke redding heb en ik een persoonlijke gelovige ben hoe vader eruitziet at is de collectieve nosov het lichaam van Christus met andere woorden we hebben een functie als een lichaam het is wat we samen doen niet wat we afzonderlijk doen veel mensen denken goed zolang ik zelfstandig leef maakt geen enkel verschil uit wat ik doe zolang aangezien ik Hem dien, kun je Hem niet adequaat dienen zonder hem te dienen in de hoedanigheid van een plaatselijke gemeente en er zijn maar zeven weergaven van de plaatselijke gemeente, daarom zijn er zeven kandelaars dit betekent niet dat er niet duizenden kandelaars zijn, er zijn de hele wereld staat vol met kandelaars elke lokale bijeenkomst is een kandelaar wordt verondersteld een vertegenwoordiger te zijn van zijn licht op de a wij zijn het licht onder de wereld maar er is een collectief werk dat we moeten doen we moeten elkaar dienen dat de wereld ma y zie de uniciteit van de echtheid van alles en op dezelfde manier moeten we de goddelozen liefhebben, we moeten ze tot jaloezie uitlokken waar ze willen wat we hebben de meesten van ons duwen mensen weg omdat ze niet willen wat we ik heb veel christenen horen zeggen dat ik al heb wat je hebt je hebt problemen die je hebt ik heb problemen ik klaag dat ik niet zie wat je hebt alles je hebt een geloof en ik geloof niet per se zoals jij dat doet nou je weet wat je nooit iemand gaat winnen door te geloven, onderwijzen het is de kracht van het eeuwige die een verschil maakt het is het licht dat van ons schijnt dat ervoor zorgt dat ze beseffen dat ze in het donker zijn en tenzij mijn licht dat heeft iets daarin dat zo uniek is dat me scheidt van de rest van de mensheid Ik ben niet echt een getuige nu deze bijeenkomst zo'n unieke bijeenkomst moet zijn die invloed zal hebben op het hele district waar het haar licht schijnt en de Ten eerste hebben we het zo vaak gehad dat het een gouden kandelaar was die staat voor liefde llow is de kleur van liefde in de Schriften goud is het symbool van goddelijkheid, wat betekent dat zijn natuur liefde is en dat als we dat goud opnemen, die gouden kandelaar terwijl we wandelen in de goddelijke natuur we in liefde naar elkaar toe wandelen, we een licht worden en dan de olie kan in die schalen van licht komen en licht geven nu was er een mysterie verbonden met deze zeven kandelaars en het zegt het mysterie van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en de zeven gouden kandelaars de zeven sterren zijn de engelen van de zeven kerken dus wat we hebben zijn zeven sterren die zeven engelen zijn van zeven kerken en de zeven kandelaars die we zien zijn de zeven kerken, dus je hebt de vergadering maar verbonden met de vergadering van deze zeven engelen of zeven sterren nu wat zijn sterren wat zijn engelen wat we willen doen is u iets geven waar de kerkwereld normaal niet naar kijkt, maar laten we eens kijken hoeveel mensen weten dat u kunt geloven dat er een leerstellige gedachte in de Bijbel staat en ontdekken dat het nooit eh in de Bijbel is dat waar ja, hoeveel van jullie hebben een idee van wat een engel hier is en hoe ze leven een engel weet je Katholieken geloven in engelen Protestanten geloven in engelen Joden geloven in engelen Moslims geloven in engelen Hindoes geloven in engelen iedereen gelooft in engelen dus we hebben tenminste één ding gemeen, maar iedereen heeft een ander idee van wat een engel is, de meeste christenen denken dat een engel een soort mystiek onzichtbaar wezen is met vleugels die in de lucht zweven en we weten echt niet wat ze doen we weten echt niet waarom ze zijn gemaakt, maar we zijn blij dat ze er zijn, want elk kind hoort er een te hebben en als we in de problemen komen, voorkomen ze dat we vermoord worden en dat is ongeveer de omvang van de kennis die de kerkwereld heeft en we hebben een aantal banden over engelen, hun bediening, hun functie zoals de Bijbel het leert, maar in het boek Openbaring is er een bediening van engelen en verbonden met de kerk zelfs kerken zijn zeven engelen, wat betekent dat er voor elke kerk een engel is, laten we eens kijken wie die engel is, wat we willen doen is beseffen dat in de Bijbel het woord engel niet engel betekent hoevelen wisten dat sommigen van jullie dat wisten oke de manier waarop ze zeggen wacht even wat bedoel je wat bedoel je het woord engel betekent niet engel het woord in het Hebreeuws mala en het woord in het Grieks plaatsen ons gewoon wat vertaald is als engel we krijgen het woord Weiss Los Angeles de stad van de engelenengel op Delos die het eigenlijk uit het Grieks komt en het woord betekent gewoon in een lexicon of in een woordenboek boodschapper iedereen die een boodschapper is iemand die vader met een boodschap naar iemand anders stuurt is een boodschapper het woord dat in het Hebreeuws wordt gebruikt was Moloch en het woord dat in het Grieks werd gebruikt, was Engel en betekent nu gewoon de boodschapper, als je dat woord omdraait, haal gewoon het woord engel uit de Bijbel en laat het in het oorspronkelijke Hebreeuws staan of en het is een kleine oorspronkelijke Griekse vorm, het betekent nu gewoon boodschapper laat m e laten zien wat er gebeurt als we tot de realiteit komen van wat de Bijbel nu leert Ik geloof in een klasse engelen begrijp niet verkeerd deze engelen zijn boodschappers ze zijn boodschappers van het eeuwige ze hebben dingen te zeggen hoeveel weten dat Gabriël een engel-aartsengel werd door de vader naar Maria gestuurd is het niet juist zij was dat hij een aartsengel was hij kwam hij had een zooitje hij heette de ark of de eerste engel of een prins-engel speciaal soort van een klasse van engelen en aartsengelen slechts zeven aartsengelen in de wereld er zijn er maar zeven en het is verbazingwekkend dat het zeven aartsengelen zijn er zijn zeven kerken en er zijn zeven specifieke engelen maar het woord betekent gewoon boodschapper, ze komen rechtstreeks om een boodschap van het eeuwige naar ons te brengen nu deze zeven engelen worden ook wel zeven sterren genoemd. Laten we eens kijken of we vanavond in de problemen kunnen komen, wat we meestal toch doen. Laten we teruggaan naar de profeet Haggai net voor het einde van het Oude Testament. Laatste boek van het Oude Testament is Maleachi en dan voor de op is Zacharia en daarvoor is Hagee I dus Hagee is het derde boek achterin laten we eens kijken naar iets nieuws hier Hagee I hoofdstukvers dan sprak Hagee i Yahweh's boodschapper hoeveel kunnen hoeveel lezen dat laat me zien dat daar oké is natuurlijk hij had King James toen gesproken IGI de boodschapper van de Heer zie dat woord boodschapper nu de naam van het boek is Hagee ik schrijf dat was de naam van een man dat was de naam van een profeet is dit gewoon het boek van de profeet Haggai o'hagi I was een was een profeet in Israël was de naam van een man hij was een echte man van vlees en bloed nu in dit vers zegt het toen sprak Hagee I Yahweh's boodschapper nu dat woord boodschapper in het Hebreeuws is Moloch wat gewoon engel is, maar het is vertaald boodschapper in de King James, maar in het Hebreeuws is het hetzelfde woord dat in de rest van de geschriften wordt vertaald als engelen. hoeveel milli hebben je gevonden je vindt ons concordantie Strong's Concordance Young's concordance of een andere goede Bijbel die voetnoten heeft het woord engel woord mooie in de hetzelfde woord oke laten we nu het woord engel daar zetten en kijken wat het zegt dan sprak ik Hagee I Yahweh's engel ik bedoel, kunnen we kijken, kunnen we dat legitiem doen als het hetzelfde woord is oké kun je zien dat toen Hagee ik was een engel is hij niet maar hij is zeker niet het soort engel dat jij en ik zouden vermoeden laat me nu de vraag stellen hoeveel van jullie denken dat er een engel onder jullie zit op dit moment ja is het Wow die persoon is niet echt een engel die we gebruiken het woord zelfs menselijk gesproken over die persoon is een engel wat betekent het om een engel te zijn onthoud wat ik je vertelde ik geloof dat er een aparte klasse van wezens is die niet menselijk zijn ze zijn niet ETS nou ik denk dat ze ETS zijn hun buitenaardse we behoren zeker niet tot deze aarde, maar daar in de Bijbel zijn het wezens die zijn geschapen door het eeuwige om uw dienaren te zijn. Boek Hebreeën vertelt ons dat vader engelen maakte om uw dienaren daar te zijn om u daar te helpen om u in leven te houden tot u vindt Christus die iemand hier heeft was de dood nabij voordat ze ooit werden gered zie je, ik had hier niet moeten zijn ik was hey ik zou dood zijn geweest als ik niet in mijn eigen leven met engelenbediening en engelenbevrijdingen was geweest ze pakten me fysiek op en verwijderden me goed uit de dood en dus ben ik een levende getuige van de realiteit van engelen, maar je ziet het probleem met de kerk is dat we net hebben gezegd dat dit de enige soort engel is die er is. de Bijbel heeft vele soorten of klassen van engelen en wij dat moet je inzien, want het zal iets nieuws voor je openen als we in het boek Openbaring komen en de latere Schriftgedeelten onthoud wat ik zei hoofdstuk één geeft je bijna elke sleutel die je nodig hebt om de rest van de boekopenbaring te begrijpen. kijk, daarom zijn we een heel jaar op openbaring geweest we geven je alle sleutels, dus als we erin gaan, hebben we al alle deuren ontgrendeld we kunnen er gewoon doorheen gaan, kijk wat ik zeg dus die van jullie die al die tijd bij ons zijn, stel ik voor dat jullie alle banden pakken verstrikt raken en dan wanneer we in openbaring komen & je zult zeggen oh ik heb het geen probleem je weet dat May de mensen zijn waar je leeft zonder angst meer je hoeft de boodschap van vorige week niet meer goed te vrezen in plaats van bang te zijn voor de let op het minste dat je opgewonden zult zijn omdat je niet van dat aantal bent, spijker dan Hagee I Jahweh's boodschapper Jahweh's boodschapper goed laten we naar het laatste boek van het Nieuwe Testament gaan. Oude Testament Maleachi hoofdstuk Maleachi hoofdstuk vers want de lippen van de priesters moeten kennis behouden en ze zouden de wet uit zijn mond moeten zoeken, want hij is de wat heb je boodschapper Hebreeuws Mallick in Strong's boodschapper van Yahweh van gastheren priesters worden ook in de Bijbel genoemd Melek nu hebben we een profeet die Malik heet we hebben priesters die gepakt worden Malik of als er een groep priesters is daar mullah team engelen van Yahweh de boodschappers van Yahweh dus we hebben profeten en we hebben priesters en ik kies er maar een paar geschriften uit.Ik bedoel als we dat niet deden, we zouden hier kunnen zijn voor de De volgende jaar gewoon lesgeven over engelen en ik weet dat je niet zo lang wilt duren niet dat sommigen van jullie het waarschijnlijk niet kunnen weten, maar engelen ik wil gewoon dat je het idee krijgt dat engelen meer zijn dan de meesten van ons zelfs hebben gedacht in het woord wil ik alleen dat je ziet dat het woord dat hier met boodschapper wordt vertaald, letter voor letter hetzelfde woord is als voor het woord engel dat in andere geschriften wordt vertaald, betekent gewoon boodschapper en je kunt die twee woorden uitwisselen zonder de betekenis te veranderen Oké, laten we naar Lucas gaan, laten we naar het Nieuwe Testament gaan kijken of we daar problemen kunnen krijgen Lucas vers was een vreemde Lucas en toen de boodschappers van Johannes vertrokken, begon hij tot de mensen over Johannes te spreken, als je de context leest over Johannes de Doper en Johannes de Doper had enkele jonge mannen die bij hem waren en zij waren dienaren van Johannes en Johannes stuurde enkele boodschappers naar Yeshua er staat hier wanneer de boodschappers nog in het Grieks zijn Angeles hetzelfde woord vertaalde engelen in de rest van de geschriften denk je nu dat John net besloot om naar de hemel te reiken, een paar engelen neer te halen en hen degene te sturen die zei dat John boodschappers had boodschappers van Johannes vertrokken en begonnen te spreken onder de mensen over Chuck dit waren boodschappers deze werden engelen genoemd, dus we moeten dat specifieke onderscheid zien. Oké, laten we nu naar het boek Jakobus gaan dat direct na het boek Hebreeën staat. Jakobus hoofdstukvers was ook niet Rachab de hoer gerechtvaardigd door werken toen ze de boodschappers had ontvangen en had gezonden ze nu op een andere manier uit als je teruggaat naar het boek van Joshua en het leest wie de boodschappers waren ze waren memo wie waren ze zich herinneren niet dat waren ze niet ze waren niet die twee spionnen ja er waren twee spionnen daar waren gewoon mannen maar er staat hier dat ze boodschappers waren, maar in het Grieks is het de hoek oo zeg meer vertaalde engelen zodat je het woord engel daar weer in kon zetten, zodat ze, toen ze de engelen had ontvangen, ze nog een keer uitzond ay dit waren mannen ze waren engelen oké ik wil dat je ziet dat er een min klas is waar ze op kunnen klikken kijk hier is het probleem ik was ongeveer jaren in verwarring toen ik engelen bestudeerde omdat ik deze woorden tegenkwam en ik zei dat het niet ' Ik vond het niet logisch dat het verwarring bracht omdat ik dacht dat engelen naar een specifieke klas verwezen en op een dag besefte ik dat elke titel in de Bijbel als je een naam vindt, niet verwijst naar een persoon maar naar een functie van een persoon en dat veel mensen deze kunnen vervullen de rekening die je hebt bijvoorbeeld vandaag we hebben verschillende relaties er is een andere ieder van jullie zou een kok kunnen zijn, maar je zou een kok kunnen zijn in een andere hoedanigheid, maar jullie zouden allemaal deelnemen aan het proces van een kok en hoevelen weten dat er is niets erger als de vrouw denkt dat het woord gekookt vrouw betekent, het is vaak als we zeiden wacht eens even je weet dat de man kan koken nu er een paar vrouwen zijn die niet willen dat hun mannen koken en ik neem het ze niet kwalijk en er is sommige vrouwen die willen thei mannen om te koken en er zijn daar verschillende dingen aan de hand, maar er zijn veel mannen die vinden dat alleen vrouwen mogen koken dat is helemaal geen vrouwenfunctie het woord gekookt betekent dat het niet mannelijk of vrouwelijk is het woord koken betekent gewoon dat het iemand is die bereidt voedsel voor D door hetzelfde woord het woord engel verwijst niet naar een klasse van zijn, maar verwijst naar een specifieke functie van dat wezen waarvan veel verschillende soorten creaties kunnen vervullen, dus het woord engel betekent boodschapper, of het nu de vader van hem is, want in de Bijbel wij in die tijd kon ik je laten zien waar de vader zelf een engel wordt genoemd in de Bijbel Ik kan je laten zien waar de zoon Yeshua ook een engel wordt genoemd en ik kan je laten zien waar de profeten een engel werden genoemd mannen werden een engel genoemd Lucifer werd een engel genoemd en andere wezens werden engelen genoemd dit zijn functies en wanneer iemand zijn boodschapper wordt, wordt van u op dat moment gezegd dat u een engel hebt ontvangen door de boodschapper te ontvangen alsof u uw vet ziet r is aan het spreken er moet een bericht zijn hij probeert een bericht over te brengen en door wie hij ook moet spreken, maar vreemden engel in de hele bijbel was de ezel van Bileam vader sprak door een ezel hij gaf op dat moment een bericht, hoewel er niet staat het is specifiek de implicatie dat hij daar een boodschap gaf in die zin van het woord de ezel werd een engel hij ging het engelenambt binnen niet door een verandering van zijn aard, maar door een boodschap te produceren door de spreekbuis te worden van het eeuwige zoals Gabriël werd gestuurd van het eeuwige om een boodschap te geven aan Maria hij werd gestuurd om een boodschap te brengen als ik een boodschap aan jou heb op dat moment die boodschap ik vervul het ambt van hoek oi of mullah ik vervul het ambt van zijn ik ben zijn boodschapper bij op dat moment ben ik zijn engel en dus zijn er zeven engelen voor de zeven kerken kun je zien dat ik in ieder geval hoop dat je terug kunt gaan naar Genesis we gaan weer een dubbelspel op dit woord zien ik wil niet verslaan het tot de dood, maar ik doe w maar u ziet dat er hier enkele implicaties zijn en dan gaan we terug naar het boek Openbaring. Ik wil er niet de hele studie aan besteden, maar Genesis vers en vers twee verschillende soorten hier hetzelfde woord in het Hebreeuws Jacob ging verder met zijn weg en het Malik-team van Elohim de engelen van God ontmoetten hem hier we lazen dat Jacob onderweg was om zich voor te bereiden op de media zag zijn broer en engelen kwamen nu hier we weten dat dit speciale wezens waren die niet van aardse kwaliteit waren die kwam om hem te helpen en om hem een boodschap te geven, maar in vers staat en Jacob stuurde boodschappers merk nu op dat vertalers het woord engelen in vers gebruiken, kun je dat zien en in vers drie gebruiken ze het woord boodschappers, kun je dat zien, maar als je had de Hebreeuwse geschriften voor je liggen beide woorden zijn hetzelfde woord klein hij en ik bru hetzelfde woord precies zoals elke Lexi kan elke interlineair opzoeken haal de NIV op en ga naar een bijbelboekhandel bij de NIV inter lineal je ziet het voor zelf is het kleine Akeem recht en eenvoudig dus hier vinden we dat Elohim naar het Malik-team stuurde en Jacob zelf naar het meloenenteam nu we niet geloven dat Jacob opeens een huis vol engelen had en hij zegt dat jullie twee engelen zouden zijn, zou je dit gaan doen nee hij stuurde gewoon twee van zijn eigen mannen met een bericht van hem, kun je zien dat Jacob boodschappers voor hem naar zijn broer Esau stuurde en je ziet het zeg maar dat de vertalers twee verschillende woorden gebruiken, maar in het origineel is het één en hetzelfde woord dat is alles wat ik probeer over te brengen, laten we nu naar het Boek van Numeri gaan, vers hoofdstuk vers Numeri hoofdstuk vers Mozes zond weer boodschappers een sterk zelfde woord Maliki Mozes stuurde boodschappers van Kades naar de koning van Edom aldus zegt uw broeder Israël, u kent alle moeite die ons is overkomen en toen hij boodschappers zond, zond hij engelen, maar dit waren niet de engelen van het hemelse type dit waren aardse er waren boodschappers die hij stuurde, maar nogmaals, het is hetzelfde woord dat Maliki in de De rest van het schriftvers en toen we tot Jahweh riepen, hoorde hij onze stem en stuurde hij welke engel weer hetzelfde woord een verbazingwekkend woord de vertalers gebruiken hier verschillende woorden het is een in hetzelfde woord in het Hebreeuws nu laten we naar een heel raar hoofdstuk gaan boek Richteren het zesde boek van het Oude Testament ons zevende boek Het spijt me na Jozua zevende boek het boek Richteren hoofdstuk zes dit is een interessant hoofdstuk theologen houden van dit hoofdstuk zeven keer het woord Milad hem Jahweh verschijnt de engel van de Heer jij ooit een zin gehoord de engel des Heren vind dat in Psalmen dat een speciale titel is voor de voorgeïncarneerde auto kijk of een katholiek of protestantse commentaar je zal vertellen dat het een voorgeïncarneerde titel is want Christus, want Christus werd geboren uit de Maagd Maria in zijn eeuwige godheid gemanifesteerd in een of andere vorm van een menselijke vorm hij stond bekend als de engel van Jahweh laten we dit samen lezen in rechters we hebben geen tijd om het hele hoofdstuk te lezen, maar het is een zeer diepe keer dat dit woord is twee keer gebruikt het wordt door Gideon zelf op een natuurlijke basis gebruikt, maar in het Hebreeuws is het één in hetzelfde woord, laten we het vers van de rechters oppakken, dan zond Jahweh een profeet onder de kinderen van Israël die tot hen zei zo zegt jahweh elohim van Israël i Ik wou dat ik tijd had om degenen onder jullie die hier nieuw zijn de echte betekenis van Jahweh Elohim van Israël te onderwijzen het is zo krachtig de hele Bijbel door is een verbond met het huis van Israël hij heeft een verbond met degenen die het zaad van Abraham zijn en hoe velen weten dat wanneer u uw geloof in Christus Galaten stelt, u het zaad van Abraham bent, er is een verbond dat eraan verbonden is de Jahweh Elohim is het verbond met ons in het Nieuwe Testament, het bloed van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond en wij zijn mensen van het nieuwe verbond en dit verbond is bekrachtigd door de naam Yahweh Yahweh betekent verbondsbewaarder in orde, dus zo zegt jahweh elohim van Israël: ik heb je uit Egypte gehaald en je uit het huis van bonda geleid ge en ik bevrijdden u uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van allen die u onderdrukten en verdreven hen voor uw aangezicht en gaven u hun land en ik zei tegen u: Ik ben de Jahweh, uw Elohim, vrees de andere teams van het amorieten zand wiens land je woont maar je hebt mijn stem niet gehoorzaamd en er kwam weer een engel hetzelfde woord Moloch team er kwam een engel van Jahweh en zat onder een eik die in Oprah was ze wisten dat Oprah elke dag op het kanaal was dat we niet ' Ik weet dat ze een pre-geïncarneerd bestaan had in de Bijbel wisten we iemand gewoon hij is er een opiaat op daar kwam een engel van Jahweh en zat onder een eik Ik mag weten dat Abraham onder een juk zat een juk uh-huh dat is een zat onder een eik die in Oprah was die tot Joas behoorde, de afgrond is juist, we moeten bijna gestenigd worden om te horen dat een en zijn zoon Gideon tarwe dorsten bij de wijnpers om het te verbergen voor de Midianieten en de engel Malek Yahweh, de engel van Yahweh verscheen hem aan Gideon en zei tegen hem jahweh is met je en hier komt de engel van Jahweh en op het moment dat deze engel verschijnt, zegt de engel zelf tegen Gideon ik ben Jahweh heb je kunnen jullie zien dat het echt krachtig is in het Hebreeuws het is niet dat je dit weet weg met de Jehova's Getuigen die onderwijzen dat Christus slechts een engel van de schepping was waarom juist waarom is het voor het eeuwige nog moeilijker om in het vlees geboren te worden dan het is voor een engel zij sommigen van hen u weet dat de aartsengel Michaël werd Christus is er niet achter waarom zij geloven dat het lichaam van Christus nog in het graf is, alleen zijn geest is opgestaan.Hoe wekt u de geest op ter wille van de pete? Geesten sterven niet en de engel van Jahweh verscheen aan hem en zei tot Hem, gij altijd bij u, gij machtige man van moed en Gideon zei tot hem al mijn Jahweh, wat zegt hij dat hij zei dat Gideon onder de engel keek en ik herinner me dat de Bijbel zegt dat je geen andere godheid zult aanbidden dan Jahweh is het goed of wro ng je zult dezelfde zin in het boek Openbaring vinden. Ik zal het je zo laten zien, daarom gebruik ik dit om je dezelfde zin in het boek Openbaring te laten zien als het gaat om de apostel Johannes zelf en Gideon kijkt hiernaar op, mijn als deze engel en zegt heel mijn Jahweh dat is het Hebreeuws daar mijn Jahweh als Jahweh met ons is waarom is dit ons allemaal overkomen hoevelen van jullie hebben dat ooit gezegd in relatie tot je proces als je dat hebt gedaan vaders met mij waarom gebeurt dit allemaal he je hebt je ooit afgevraagd eh ja ja ik pendelde al vier dagen met Louise we zijn gewoon zwaar voorbeden geweest, laat de pijn niet op en de doktoren kunnen niets doen waarom meestal voordat ze is vrijgelaten na vierentwintig uur dit gaat over uren van alleen maar stevige intense pijn en het wordt langzaamaan erger waarom we bidden andere mensen pijn doen we bidden waarom je weet dat we allemaal de e hebben de interessante vragen goed, ik ben van tijd tot tijd we antwoorden, dus wacht even, ik zal geef je het antwoord ik geef je het antwoord vanavond maar ik zal je het antwoord geven bengelen bengelen hina wil je gewoon laten zien dat het in de bijbel staat er is een reden waarom deze vragen hier niet worden geplaatst om ons te bengelen maar we moeten wordt geleerd stat er is geen eenvoudig antwoord mensen ik zou willen dat er voor elk effect een oorzaak is die absoluut is als je wilt begrijpen waarom dat gebeurde voor elk effect er een oorzaak is voor een mens er zijn drie oorzaken voor elk probleem en tenzij je alle drie de oorzaken elimineert, zul je nooit het effect elimineren dat is een wet hoevelen weten dat je een spiritueel wezen bent je psychologische wezen ze zijn scherp en voelen en kiezen en je bent een fysiek wezen er is een wortel die kan worden getraceerd voor je geest en voor geesten zijn er geesten van verdrukking geesten van verdrukking stelen dus je moet op slangen treden je moet autoriteit over die geesten nemen, maar er is meer aan je verdrukking dan alleen geesten en hoeveel boodschappers zijn er daarbuiten daar die prediking het is alles is een demon je hebt ooit gehoord die een alles is een demonenzwijn waarvan ik zei ieders deal maar er is iets dat je ziet de waarheid is de balans tussen twee uitersten die logisch zijn waarheid is de balans tussen twee uitersten we hebben er twee extremen ofwel geen demonen of alles is een demon waarom kunnen we niet gewoon de balans van de mens in evenwicht brengen er zijn demonen ze zijn zeer zeldzaam in het leven van een christen geloven dat ze wel of niet erg zeldzaam zijn in het leven van christenen, maar het kan daar gebeuren het zijn tijden dat je op het punt staat een grote ontdekking te doen met vader of je staat op het punt een grote zegen voor de gemeente te worden Satan weet dat hij het moet stoppen en je wordt aangevallen door demonische machten en tenzij je het begrijpt geestelijke oorlogvoering die je zult verliezen, ongeacht hoeveel je bidt vader zegt dat je de sterke man moet binden, daarom besteden we de sabbat aan het leren van je hoe je te binden je de autoriteit hebt om die kwellende geesten uit je leven te binden b hoe kunnen ze in vredesnaam in mijn leven komen als ik een christen ben grote vraag ik ben blij dat je het goed hebt gesteld dat is omdat je een ander deel van je natuur hebt, genaamd ziel hier, als er een maatje is dat hij heeft grote ziel het heet soulmuziek hij is een zielbroeder nou, de Bijbel heeft niet zoveel aardige dingen te zeggen over de ziel, tenzij het een vliegende ziel is, maar anders dan die ziel is het woord dat met vleselijk is vertaald geloof het of niet in de Bijbel is gewoon het woord ziel maar het woord ziel is dat gebied waar je denkt en denkt dat dit niet altijd in lijn is met de Schriften waarvan je denkt dat het niet altijd de zalving brengt waarvan je denkt dat je de zalving voor je weg kunt houden omdat we in negativiteit raken, komen we in een negatief deel en uiten geest je hebt ooit een negatieve geest gehoord het betekent meer dan alleen demonisch zijn het betekent dat de man zelf de filosofie heeft aangenomen en erg negatief wordt als het het gebied van de ziel binnendringt de ziel moet r epent en zonder berouw kan er geen verlossing zijn, dus zelfs als de demonen weggingen en je geen berouw had, heb je nog steeds het probleem, want dat is een grondoorzaak en je hebt een lichamelijk probleem dat genezing vereist en soms komen er genezingen van gewoon een verkeerd dieet vader kan geen mensen genezen die een verkeerd dieet hebben gehad totdat ze berouw hebben gehad over hun dieet en het weer samenvoegen betekent niet dat hij het niet wil we hebben allemaal gezien dat ik van tijd tot tijd wonderbaarlijke genezingen heb gehad waar het net kwam waren er banden man ik moest maandenlang worstelen om genezing te krijgen op een dag realiseerde ik me dat ik een natuurwet overtrad die hij had gecreëerd en toen ik me aan die wet hield, was het effect helemaal weg hoevelen weten dat jij kan niet drie pakjes sigaretten per dag roken longkanker krijgen en zeggen mij genezen van mijn kanker terwijl ik mijn sigaretten rook vader ik veroordeel niemand die rookt begrijp me niet verkeerd wat ik probeer te zeggen is het niet 't is logisch, ik bedoel als je yo je weet dat een kleine jongen op een dag voor ons huis voor een auto rende en werd vermoord en iedereen zei waarom God hem had vermoord ik wist niet dat God het wist ik dacht dat het de auto was nu ben ik niet grappig Ik ben realistisch God heeft het kind niet vermoord de ouders hebben het kind niet getraind om niet de straat op te rennen en als je voor een auto rent, word je afgeroomd niemands schuld dwaasheid soms doen we wat stomme dingen die we zelf in de problemen brengen oké deze dingen gebeuren gewoon, dus alles wat ik je probeer te leren is dat we soms in de problemen komen nu Israël in de problemen zat ze waren in oorlog ze hadden vijanden, maar als je het boek Rechters leest zegt dat iedereen ging doen wat ze dachten dat in orde was hij niet vroeg ze volgden het woord niet ze zetten hun eenden niet goed op een rij als iemand, want hoevelen weten dat als je een groot huis hebt, je er zeven of acht hebt mensen die in je huis wonen en iedereen zal doen wat ze willen doen, hoevelen weten dat je gaat ch aos ga naar bed ik ga niet naar het midden ja ga naar bed ik ga niet naar bed je weet de badkamer ik moet de badkamer gebruiken ik kom niet uit de badkamer nou je kunt hem toch niet gebruiken het is mijn beurt om als volgende te gaan en we kunnen deze gevechten dag na dag laten doorgaan er zijn veel gezinnen die zo leven het is een levensstijl maar het is oorlog het is verschrikkelijk nou we zullen wat veranderingen moeten aanbrengen, dat kun je niet kwalijk nemen aan het eeuwige en je kunt het niet kwalijk nemen dat aan demonen je de schuld moet geven dat aan opstandigheid, hoewel een beetje egoïsme juist is, dus als we begrijpen waarom is dit allemaal slecht voor een sultan weet je, laten we een ander voorbeeld nemen en ik hoop dat ik het niet zo Ik denk niet aan iemand of hun families.Ik bedoel, soms vertellen sommigen van jullie me dingen, maar als ik predik.Ik denk niet aan een verwijzing naar iemand oké, maar zo nu en dan kom ik mensen tegen en ze hebben een wat wordt genoemd een alcoholische vader en temidden van dat alcoholisme werd het gezin in absolute armoede gebracht en zegt het kind co ik er is geen eten eten waarom doet God dit niet vader deed het nu zou je ooit de verantwoordelijkheid begrijpen we zouden veel dingen kunnen corrigeren is logisch begrijp je wat ik bedoel waarom zit Amerika in het probleem dat het is vandaag, omdat mannen geen verantwoordelijkheid zullen nemen voor de juiste daden en zichzelf in lijn zullen brengen met dit woord, eerlijk en eenvoudig, als we dat deden met deze Bijbel, geleerd dat we geen ongekende hoeven te kiezen, we zouden een rechtvaardige koning hebben. Bijbelse stijl Israël was voor de eerste keer in zijn geschiedenis in totale vrede zonder armoede zonder een zieke onder hen zonder een arme onder hen tijdens de laatste dagen van koning David en tijdens de vroege regering van koning Salomo hoevelen wisten dat omdat ze absoluut in de rij stonden de Heer en de priesters dienden hem en de profeet diende hem en de koning diende hem en zij aanbaden hem en de hele natie was een religieuze natie en als we konden krijgen dat hele families toegewijd waren aan dezelfde persoon die hem samen en onze families aanbaden zou genezen worden halleluja we zouden niet de chaos hebben die we hebben waarom gebeurt dit nou dat is een gevolg achter elk effect er is een oorzaak en er zijn spirituele oorzaken er zijn individuele oorzaken dat is de ziel en er zijn biologische oorzaken als we alle drie elimineren wortels eindigen we met gloednieuwe effecten en in bijbelse taal wordt dat de zegen of de genezing genoemd die logisch is, je begrijpt waar ik het over heb, zodat mensen weten of je een echte dokter gaat zien een echte genezer gaat genezen jullie allemaal, iemand kwam een keer naar me toe en zei voorganger, wil je voor me bidden ik wil stoppen met roken ik zei nee nou ik heb nog nooit een predikant ooit nee horen zeggen als het ging om stoppen met roken want ze zijn allemaal priesterschap rook niet je hebt rook en laat het hier komen en ik zal voor je bidden hoevelen weten dat er veel mensen zijn die een rookgewoonte hebben die er vanaf willen komen ze zullen gebeden worden voor hoevelen weten dat ze de kerk verlaten gaan terug uit rook je wordt gezien in de hemel mensen e gaan naar buiten en ze roken nadat er voor hen is gebeden dat ze niet roken, dus het is niet alleen gebed dat je rookt geneest, maar in jaren van bediening heb ik een redelijk goede staat van dienst, want van alle mensen voor wie ik heb gebeden, heb ik er is maar één keer naar teruggegaan en al de rest werd onmiddellijk geleverd en had nooit meer het verlangen nu wat doe ik anders bij iemand anders ik bid niet voor hen, niet zonder een uur van intensieve counseling over de drie wortels van wat veroorzaakt rookproblemen en als ik alle drie de routes behandel, vertel ik hun hun verantwoordelijkheid ik vertel hun vader's verantwoordelijkheid en ik vertel hem de mijne en wanneer jij jouw deel doet en hij zijn deel doet, zal ik mijn deel doen, maar tot jullie twee doe je deel ik kan niets doen maar ik zal je vertellen wat je op een rij zet je eenden ik stel mijn eend op een rij ik bid voor je je bent genezen broeder en ik heb het keer op keer gezien in elk rijk ik het kan ons niet schelen wat onze jongen het was, of het nu dronk of drugs rookte, noem maar op het probleem, we hoeven het alleen maar om te draaien oorzaak en gevolg maar onze natuur bestaat uit drie delen we zijn in oorlog mensen we zijn in oorlog de duivel is niet onze enige vijand hoevelen weten dat we een andere vijand hebben het heet zelf ik ben mijn eigen laatste vijand hoevelen van jullie hebben ooit tegen jezelf gezegd ik moet nu opstaan als je in een lichaam hebt geleefd zo lang als ik heb er zijn sommigen van jullie hier vandaag misschien net zo oud als ik, maar de meesten van jullie zijn nogal wat jonger dan ik, maar als je in je lichaam leeft zolang ik in het mijne woon, ben je gaan beseffen dat je op een bepaald aantal uren slaap in geen enkel rijk zo goed functioneert spiritueel of mentaal of hoe dan ook je bent net uitgefaseerd je bent in Twilight Zone het lichaam wordt opvliegend sneller prikkelbaar nou het is verbazingwekkend wat slaapgebrek met iemand kan doen en dus wat zeg je nou, ik moet een vergunning krijgen amaro 's ochtends en plotseling komt er iemand langs begint met je te praten dan gaan we naar huis en dan ineens oh het is een klodder d film op Oh iedereen is nu oké je krijgt interesse in de film ze hebben dit echt laat gezien en dan zeg je dat ik nu niet kan slapen dan ongeveer in de ochtend ik ga mezelf haten morgen drie uur later gaat de wekker af en je haat de hele dag wat je gisteravond deed, maar je wist gisteravond wat je zou weten dat je hoe dan ook weet je weet wat ik bedoel zie we zijn allemaal de ergste vijanden daarbinnen en dan is er altijd een vergadering om te zeggen dat ik zei je dat en dat verergert de situatie alleen maar een beetje, zie we hebben altijd grappenmakers in de buurt, waarom deed je dat niet als je beter wist? Kijk en er zijn een heleboel predikers die werk-troosters zijn tot nu toe, echt niet wil een grappenmaker zijn Ik ben hier niet om je te vertellen wat je aan het blazen bent Ik ben hier alleen om je te vertellen dat als het wordt opgeblazen, je jezelf misschien in een nieuw licht wilt bekijken als je wilt houden blazen het wees mijn gast Ik ga nog steeds van je houden, dat is een beetje anders dan wat we proberen te doen is dat je de verantwoordelijkheid onder ogen moet zien die ik nodig heb om me om te draaien dus wat heeft met engelen te maken nou ik kom eraan ik bedoel tenslotte heb je me gevraagd je het antwoord te geven op de vraag ik probeer er gewoon overheen te glijden een beetje zonder het te ver te bungelen is dat antwoord een klein beetje voor jou, hoewel het gewoon een beetje hielp om te begrijpen dat er een demonische kant is die je kunt binden, daar is de zielekant die je moet bekeren van en er is een fysieke kant en wat je nodig hebt alle hulp die je kunt krijgen Ella we oké laten we doorgaan deze gaan zoeken ga verder vers Gideon zei in hem oh mijn Jahweh als Jahweh met ons is waarom Denis dit alles is overkomen dit en waar het is al deze wonderen waarvan onze vaders ons vertelden dat ze zeiden dat Jahweh ons niet uit Egypte heeft geleid, nu Jahweh, als we ons in de steek gelaten hadden, lever dit in de handen van de Midianieten en Jahweh keek naar hem en zei: ga hierin, zodat ik nu zou kunnen kijken, ik zie en Jahweh keek naar hem en zei nee, dat kun je niet lezen i n de andere manier om te weten dat dat het eeuwige recht was, het is het eeuwige en toch is hij een engel, kun je zien dat hij een ontmoeting heeft gehad dat de eeuwige zelf leek om Ian een boodschap te geven en hij gaf hem een boodschap te midden van een crisis hoeveel van jullie hebben een bericht nodig temidden van een crisis toch weet je wat, zolang het maar een duivel in de buurt is en zolang er vlees in de buurt is, heb je de neiging om minstens één keer per dag een crisis te hebben je hebt nodig en ik heb wat hulp nodig om eruit te komen totdat ik leer er niet meer in terug te komen Jahweh keek naar hem en zei: ga en dit en ik zou van jou Israël kunnen redden uit de hand van de Midianieten heb ik niet wat een zonde is dat een interessant woord dat het woord dis en is het woord apostel een apostel is de functie van een engel een engel is zij is een boodschapper ur maar een apostel is degene die gezonden is met de boodschap, kun je het onderscheid zien en hij zei tot Hem o mijn Jahweh met waarmee Zal ik Israël redden zie, mijn familie is arm in Manasse en ik ben de minste in het huis van mijn vader en Jahweh zei tegen hem dat ik zeker met je zal zijn en je zult de Midianieten slaan is één man en hij zei tegen hem als ik nu genade in jouw ogen heb gevonden, laat me dan een teken zien dat je met me praat. niet vandaar bid ik u totdat ik onder de omhelzing kwam en het voor het einde zei hij zei dat ik zal wachten tot ze weer zullen komen en Gideon naar binnen ging, maakte een geitje klaar ongezuurde cakes van een F alle meel het vlees dat hij in een mand deed en hij deed de bouillon in een pot, bracht het naar hem uit onder de eiken en presenteerde het en de engel, de Malik van Elohim, zei tegen hem: neem het vlees, de ongezuurde koeken legden ze op de rots en giet de bouillon uit en hij deed dat toen zij zouden zoals de engel van Jahweh, boodschapper van Jahweh, het uiteinde van de staf die in zijn hand was, uitsteken en het vlees aanraken, de ongezuurde koeken en er steeg vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. Yahweh hij vertrok uit zijn zicht en toen Gideo n bemerkte dat hij een engel of boodschapper was of Moloch van Yahweh Gideon zei helaas o Yahweh Elohim, want omdat ik een Malik heb gezien en een engel een boodschapper van Yahweh van aangezicht tot aangezicht pnom de pnom in het Hebreeuws, wat het woord is dat wordt gebruikt van de hoge priester in het Heilige der Heiligen op de Grote Verzoendag of Yom Kippur en je zei altijd tegen Hem Shalom vrede nu onthoud Shalom in het Hebreeuws betekent dat wanneer alle vijanden van je hemelse Vader onder je voeten zijn er geen vrede zal zijn wees geen Shalom totdat elke vijand onder je voeten is denk je dat er vijanden zijn die tegen je zijn omdat je voor vader staat je probeert voor vader op te komen je probeert te doen wat juist is alleen omdat je het doet wat juist is, betekent niet dat er geen vijanden zijn ze zijn tegen je vrede maar hij zegt dat ik je Shalom geef je weet wat hij zegt ik geef je een overwinning er is geen vijand die dat kan sta tegen u, dat is daarbuiten geen vijand die zal overwinnen eh, je gaat het gevecht winnen, weet je, het is vreselijk leuk om te weten dat als je gaat vechten, je tenminste gaat winnen, is dat niet juist, ik denk dat dat betekent dat we de band moeten omdraaien oke vers Jahweh zei tegen hem Shalom zij je, vrees niet, je zult niet sterven, dat vind ik leuk vind je niet, ik ga niet in contact komen met mij ik ga het maken ik ga het maken man als we een bericht nodig hebben Het maakt me helemaal niet uit hoeveel jaar je het gaat halen we hebben goed nieuws nodig mensen het kan me niet schelen hoe erg het eruit ziet we gaan het maken halleluja toen bouwde Gideon daar een altaar voor Jahweh en hij riep het is Jehova of Jahweh Shalom tot op de dag van vandaag is het nog een van de vele sites in een vers lezen we dat Gideon vervolgens weer boodschappers stuurde het is hetzelfde woord door heel Manasse, dus stuurde hij Malik eehm hij stuurde engelen maar het is een ander woord dat hier wordt gebruikt maar in het Hebreeuws is het een in hetzelfde woord, dus precies wat vader naar Gideon Gideon stuurde, neemt nu het natuurlijke in zich op en stuurt het naar zijn vader. eople boodschappers oké Jesaja als ik bij meer Schriftplaatsen kom ik blijf daar hangen, breng deze boodschap tot een einde Jesaja profeet Jesaja hoofdstukvers en hij hoorde zeggen over Turcica, de koning van Ethiopië, hij is gedwongen om oorlog met je te voeren en toen hij het hoorde hij stuurde boodschappers het nummer is Strong's Maliki-man Hebreeuws Angelo's in Griekse boodschappers of engelen naar Hizkia hij stuurde absoluut geen hemelse wezens hij stuurde aardse wezens kun je dat vers zien en Hizkia ontving de brief uit de hand van de boodschappers van het malla-team oké ga nu naar het vers van hetzelfde hoofdstuk dan de engel weer hetzelfde woord toen ging de engel van Jahweh uit en sloeg in het kamp van de Assyriërs, hier is een engel die honderdvijfentachtig duizend soldaten sloeg één engel sloeg honderd en vijfentachtig duizend getrainde soldaten zegt iemand tegen me wat er zou gebeuren als we oorlog zouden voeren en er is een heel militair spervuur buiten je huis geweren tanks wapens zelfs een atoombom klaar om op je huis te vallen weet je ik Christus wat gaan we doen vader ik moet het merkteken van het beest aannemen ah hou je bek je weet wat dit zegt hier hij riep gewoon zijn boodschapper en deze ene engel terwijl ze daar zaten terwijl de profeet uit zijn huisraam keek en absoluut zag hoe zijn eigendom werd omringd door duizenden vijandige soldaten in deze ene engel sloeg ze letterlijk allemaal terwijl de profeet zag hoe het woord in zijn leven vervuld werd hij ziet dat ze me niet kunnen aanraken kan me niet raken mensen onze ogen moeten gericht zijn op hem die zo van ons houdt dat we ons geloof loslaten in de wetenschap dat hij meer van me houdt dan de haat van mensen voor mij het ergste dat je kan overkomen is niets vergeleken met wat vader kan doen of toch, wat betekent dat Satans beste en jouw vlees het beste is, is niets vergeleken met hem hij heeft het antwoord op het hele probleem goed laten we naar het boek Openbaring gaan. Ik ben niet zo ver gekomen als ik wilde gaan, maar we zullen breng het tot een einde op dit punt wil yo om dit hoofdstuk over Openbaring te zien toen we bij het eerste vers van het hoofdstuk van Openbaring zaten, we predikten een ander aspect van dezelfde boodschap, nu gaan we het vanuit een andere hoek bekijken, openbaringvers, openbaringvers en hij zei tegen mij dat deze uitspraken getrouw zijn en waar en Jahweh Elohim van de Heilige Profeten stuurde zijn engel ons om zijn dienaren de dingen te laten zien die binnenkort gedaan moeten worden zie, ik kom snel gezegend is hij die zich houdt aan de uitspraken van de profetie van dit boek en ik Johannes zag deze dingen en hoorde ze en toen ik het hoorde en zag viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, wacht nu even nu ik heb een probleem op dit punt heb je gelezen wat ik net las zei dat John dat grote apostel die een groot Hebreeër was die het oor begreep om niemand te aanbidden behalve het eeuwige was het niet goed ik bedoel, zou je het met me eens zijn dat alle profeten alle apostelen wisten dat ze Hem moesten aanbidden alleen dat was niet dat Hebreeuws wet je mag geen engelen aanbidden juist het is verboden geen Hebreeër mocht ooit iemand aanbidden behalve hun enige ware godheid toch hier is John mousedown voor deze engel en begint hem te aanbidden Ik heb daar een probleem mee, zou je niet doen veronderstel dat deze engel zo glorieus was dat hij het eigenlijk voor Christus zelf aanzag. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat Johannes om welke reden dan ook een mens aanbidt. Ik bedoel, als een glorieus wezen aan je zou verschijnen, zou je dan aannemen dat het waarschijnlijk Christus was, wat als het was Christus niet wat het was wat als het Gabriël was Ik bedoel hoeveel van jullie zouden de intelligentie hebben om het onderscheid tussen Gabriël of Christus te kennen als een van beide voor je verscheen ze zijn allebei lichtwezens ze stralen beiden uit ze stralen allebei hoe kun je het verschil zien je hebt vleugels je hebt wonden dat is als je goed kijkt maar als er licht is, kun je de handen niet zien en dat is een moeilijke vraag dat is moeilijk om naar te kijken maar hoeveel kunnen dat zien dat is wat ik ben ervan overtuigd dat hij echt geloofde dat hij dacht dat hij naar de verheerlijkte Christus keek let op wat er staat let op wat is dit met mij vers dan zegt hij die de engel is dan zegt hij tegen mij dat is Johannes, zie dat je het niet doet want ik ben uw mededienstknecht en ik ben van mij broeders de profeten hmm wacht even, u bedoelt deze engel die het hele boek Openbaring doorloopt deze engel was niemand minder dan een van de profeten wat een verandering wat zeggen ze dat niet doen aanbid mij ik ben uw mededienstknecht nummer één ik ben van ik broeders nu u kunt geen broeder zijn tenzij u van hetzelfde huis bent dezelfde kwaliteit dezelfde normen hetzelfde vlees u juist wij broeders gelijk ik bedoel dat u niet wandelt naar je hond toe en je zegt dat dat mijn broer is nu kun je naar je broer kijken en zeggen dat hij een hond is, maar je weet welkom bij je hond en noem hem een broer oké ja ik ben van je broeders de profeten Oh John was een profeet toch John was de bloei van uw broeders, de profeten, en ik ben een van degenen die ze houden de uitspraken van het boek aanbidden hem is het mogelijk dat de zeven engelen van de zeven kerken die we hebben zelfs in het sterrendeel kwamen, dus we halen daar volgende week de sterren op wat leert de Bijbel over sterren waarom heeft een ster in de oost nou, wat is dat meneer je hebt gehoord het woord ster zou Bethlehem laten schitteren wat was die ster was het een echte ster waren het echt de planeten die oplichten en een zo diepgaand effect creëren dat het letterlijk zijn licht kan uitstralen van de lichtjaren verwijderd je bent helemaal naar beneden in een enkelvoudig huisje iedereen wil een natuurlijke verklaring hebben voor bovennatuurlijke dingen zodat ze het op een bepaalde manier kunnen uitleggen, daarom geen verantwoordelijkheid hebben om Hem te aanbidden vraag is het allemaal neer op het woord ster in het woord engel in door de hele Bijbel heen is het woord ster weer als het woord engel dat in dezelfde context wordt gebruikt het woord ster het woord engelen zijn synoniem waar je het woord ster ook vindt je vindt het woord engelen overal waar je het woord engelen vindt boodschapper rs in elke context zul je het woord ster vinden ook sterren worden genoemd van de hemelse wezens en sterren ze worden ook over jou genoemd hoevelen weten dat we tegenwoordig in Hollywood zogenaamde filmsterren hebben wat is het mogelijk dat we hebben wat wordt kerksterren genoemd dat klopt dat betekent mensen die schitteren mensen die een beïnvloedende factor hebben we zouden het leven naar hen willen modelleren en ons voorstellen dat iemand modelleert naar Madonna, maar ik zeg het niet oké wat we moeten begrijpen is dat zoals elk van ons begint het kantoor te vullen waartoe we geroepen werden vader noemt ons met een andere naam en op dat moment ben ik een engel op dat moment ben ik zijn boodschapper op dat moment heb ik iets om het je te bezorgen en dat doe ik niet ik wil niet dat je me in een andere hoedanigheid ziet en toen hij met deze kerken sprak, zei hij eenvoudig tegen elk van deze kerken dat er een engel overheen is, er is naar mijn mening een ander synoniem woord dat het Pastore heet en wanneer vader me zalft met een bericht ben ik op dat moment ze markeer onze IM de engel van de Heer ik ben het die een boodschap voor je heeft dat als je zegt vader spreek vandaag tegen me luister nu naar me luister ik heb mensen laten zeggen gedurende de dag dat ik het zou uitroepen oude vader laat me zien wat ik moet doen Ik wist niet dat ze dat gebed baden. Ik wist niet eens dat er een probleem was toen ik op mijn horloge keek en overdag Liam vreemde dingen die me overkwamen Ik ben geen wachtkijker maar overdag gebeuren er vreemde dingen Ik zal ineens gewoon naar beneden kijken, het is als een fascinatie oh minuten om oké waarom ik het niet weet en dan kom ik er binnen een paar uur achter dat iemand op dat moment zelf vader zo had gezegd en ik kreeg een bericht ik had een bericht dat hij zei tegen me dat vader Spooky niet is wanneer je vanavond naar de kerk gaat. Ik heb je een bericht gegeven voor verschillende mensen die vandaag pijn hebben en ik wil dat je ervoor zorgt dat je dit in je bericht opneemt, hoe zit het met ze hebben er over nagedacht dat ik het niet zou doen Er komt nooit iemand bij me op om die boodschap te geven die je me hebt gegeven, ik ga naar de kerk en dat kan ik niet wacht tot deze twee mensen of wie ze ook zijn om binnen te lopen, ik heb de boodschap ervoor en ze komen niet eens opdagen en dan het volgende dat ze me bellen als ik mijn probleem zei en ik zei dat ik weet blijf daar paster dat is niet aardig ik weet het maar ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg, vader wil dat je het vaak begrijpt en als hij niet rechtstreeks met je spreekt is dat omdat hij soms met je wil praten in de gemeente daar is een reden voor, want er zijn andere mensen die de boodschap nodig hebben om zich er misschien niet van bewust te zijn sommigen van jullie maken zich net klaar om een proces in te gaan sommigen van jullie zitten in het proces sommigen van jullie komen uit het proces maar wij allemaal dat en ik ' Ik spreek over het proces het zal allemaal kosten hebben op dit moment, maar er is een bericht er is hier vanavond een ieder van jullie of om elke dag een bericht te hebben je moet een bericht ontvangen van het eeuwige dit boek is een engel dit boek is als bericht voor jou deze kan je elke dag ontvangen ik heb een bericht voor jou zal nooit persoonlijk tot mij komen en geen bericht van mij krijgen Ik heb een ontmoeting Ik bid elke dag vader elke persoon die mijn pad kruist laat me je stem zijn voor die persoon en er zijn momenten dat ik zijn goddelijkheid zo diep op me voel dat Ik voel me niet eens Leroy meer nu de persoon die naar me kijkt zegt eigenlijk gelijk heb ik geen verschil kan zien nog steeds hetzelfde doen hetzelfde doen wat dan ook maar er is iets in mij het komt niet uit hetzelfde gebied van mijn natuur ik kan het uit me voelen stromen en het is alsof ik naar je kijk door de ogen van het eeuwige en ik ben verzonken in de boodschap en op dat moment ben ik zijn engel ik ben een boodschapper en als we konden leren om elk van hen te horen anders in die zin van het woord ik geloof dat openbaring ons de hele dag zou ontvouwen we moeten beseffen dat vader in ons midden is en dat hij het soms gelooft of niet hij spreekt via zijn voorgangers misschien maar af en toe maar hij spreekt veel mensen. Ja, het begon goed door hem je weet dat we zullen afwachten en zien, nietwaar toch dat is de boodschap ik hoop dat je er vanavond iets uit hebt gehaald het is een ander soort bijbelstudie ik hoop dat we teruggaan naar het lab waar Stan over zal gaan zal de openbaring afsluiten een volgende week, geloof het of niet, is zo netjes we gaan de boekopenbaring voor de eerste keer sluiten we krijgen alleen openbaring we gaan door openbaring en drie vasten maar we gaan sluiten openbaring de volgende keer over het spreken over de laatste overblijfselen van de gouden kandelaar de zeven sterren en het verenigen in het visioen van de kerk terwijl we het gemeentetijdperk binnengaan, terwijl ik je de zeven zevens van Openbaring twee en drie laat zien de laatste climax van de kerk leeftijd Amen vader dank u vanavond voor uw woord en voor uw boodschap voor uw boodschappers dat ieder van ons, als we de vloer van de Geest betreden, een boodschap van uw geest naar elkaar kan brengen een boodschap van bemoediging een boodschap van liefde een boodschap van hoop goed vader vandaag in een wereld van g opdoemen en onheil we hebben berichten van hoop nodig we moeten weten dat niet alles verloren is dat het niet allemaal weg is dat temidden van pijn te midden van strijd en frustratie er nog een bericht is dat nog moet worden gehoord en verzameld en je stuurt nog steeds je engelen soms zijn we zo blind dat we ze niet herkennen, maar als je door een klootzak zou kunnen spreken, zou je via ons kunnen spreken, gebruik ons vandaag vader als je mondstukken voor je glorie in Yeshua's naam en iedereen zei amen amen kunnen we de diakenen laten komen op dit moment nemen we het aanbod