Orthodox Engels lectoraat voor de maand oktober 2018

Verspreid de liefde

De vieringen van de hoge heilige dag van de Culdees (feesten van YAHWEH) zijn vetgedrukt, zoals in de Didascalia van de apostelen Kalender de eerste maand Nisan die elk jaar begint, wordt gestart met de eerste zichtbare halve maan na de lente-equinox. Elke zaterdag, Orthodoxe sabbat is een lectionaire preek die live wordt gehouden door de OCC op de website www.orthodoxchurch.nl.

Trompetten Donderdag 11 oktober Verzoening Zaterdag 20 oktober Loofhutten                        Donderdag 25 oktober - woensdag 31 oktober Laatste geweldige dag Donderdag 1 november
10/01/18 CW Remigius, 533; Anthony Ashley Cooper, 1885 Remigius, bisschop van Reims, Apostel van de Franken, 533
Anthony Ashley Cooper, graaf van Shaftesbury, sociale hervormer, 1885 Morning Prayer
Psalmen 80, 82
2 Koningen 5
Handelingen 26.1-23

Avondgebed
Psalmen 85, 86
Ecclesiasticus 16.17-end of
Ezechiël 14.12-einde
Markeer 15.1-15

10/02/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 87, 89.1-18
2 Koningen 6.1-23
Handelingen 26.24-einde
Avondgebed
Psalm 89.19-einde
Ecclesiasticus 17.1-24 of
Ezechiël 18.1-20
Markeer 15.16-32
10/03/18 CW George Bell, 1958 George Bell, bisschop van Chichester, oecumenist, Peacemaker, 1958

Ochtendgebed
Psalm 119.105-128
2 Koningen 9.1-16
Handelingen 27.1-26

Avondgebed
Psalmen 91, 93
Ecclesiasticus 18.1-14 of
Ezechiël 18.21-32
Markeer 15.33-41

10/04/18 CW Franciscus van Assisi, 1226 Franciscus van Assisi, Friar, Deacon, oprichter van de minderbroeders, 1226

Ochtendgebed
Psalmen 90, 92
2 Koningen 9.17-einde
Handelingen 27. 27-einde

Avondgebed
Psalm 94
Ecclesiasticus 19.4-17 of
Ezechiël 20.1-20
Markeer 15.42-einde

10/05/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 88, (95)
2 Koningen 12.1-19
Handelingen 28.1-16
Avondgebed
Psalm 102
Ecclesiasticus 19.20-einde of
Ezechiël 20.21-38
Markeer 16.1-8
10/06/18 CW William Tyndale, 1536 William Tyndale, vertaler van de Schrift, Reformation Martyr, 1536

Ochtendgebed
Psalmen 96, 97, 100
2 Koningen 17.1-23
Handelingen 28.17-einde

Avondgebed
Psalm 104
Ecclesiasticus 21.1-17 of
Ezechiël 24.15-einde
Markeer 16,9-end

of avondgebed op de vooravond van het inwijdingsfeest

10/07/18 CW * Drie-eenheid 19 Als het Dedication Festival op zondag 7 oktober niet wordt gehouden:

De negentiende zondag na Trinity

10/07/18 CW * Dedication Festival Als de datum van inwijding onbekend is, kan het Inwijdingsfestival worden gevierd op de eerste zondag van oktober (7 oktober), of op de laatste zondag na Trinity (28 oktober), of op een ter plaatse gekozen geschikte datum.

Toewijdingsfestival

10/08/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 98, 99, 101
2 Koningen 17.24-einde
Filippenzen 1.1-11
Avondgebed
Psalm 105 * (of 103)
Ecclesiasticus 22.6-22 of
Ezechiël 28.1-19
Johannes 13.1-11
10/09/18 CW Denys and Companions, c.250; Robert Grosseteste, 1253 Denys, bisschop van Parijs, en zijn metgezellen, Martelaren, ca.250
Robert Grosseteste, bisschop van Lincoln, filosoof, wetenschapper, 1253 Morning Prayer
Psalm 106 * (of 103)
2 Koningen 18.1-12
Filippenzen 1.12-einde

Avondgebed
Psalm 107 *
Ecclesiasticus 22.27-23.15 of
Ezechiël 33.1-20
Johannes 13.12-20

10/10/18 CW Paulinus, 644; Thomas Traherne, 1674 Paulinus, bisschop van York, Missionary, 644
Thomas Traherne, dichter, spiritueel schrijver, 1674 Morning Prayer
Psalmen 110, 111, 112
2 Koningen 18.13-einde
Filippenzen 2.1-13

Avondgebed
Psalm 119.129-152
Ecclesiasticus 24.1-22 of
Ezechiël 33.21-einde
Johannes 13.21-30

10/11/18 CW Ethelburga, 675; James the Deacon, 7e eeuw Ethelburga, abdis van Barking, 675
Jacob de diaken, metgezel van Paulinus, 7e eeuw Ochtendgebed
Psalmen 113, 115
2 Koningen 19.1-19
Filippenzen 2.14-einde

Avondgebed
Psalmen 114, 116, 117
Ecclesiasticus 24.23-einde of
Ezechiël 34.1-16
John 13.31-einde

10/12/18 CW Wilfrid uit Ripon, 709; Elizabeth Fry, 1845; Edith Cavell, 1915 Wilfrid van Ripon, bisschop, missionaris, 709
Elizabeth Fry, Gevangenishervormer, 1845
Edith Cavell, verpleegster, 1915 Ochtendgebed
Psalm 139
2 Koningen 19.20-36
Filippenzen 3.1-4.1

Avondgebed
Psalmen 130, 131, 137
Ecclesiasticus 27.30-28.9 of
Ezechiël 34.17-einde
Johannes 14.1-14

10/13/18 CW Edward de Belijder, 1066 Edward the Confessor, King of England, 1066

Ochtendgebed
Psalmen 120, 121, 122
2 Koningen 20
Filippenzen 4.2-einde

Avondgebed
Psalm 118
Ecclesiasticus 28. 14-end of
Ezechiël 36.16-36
John 14.15-einde

10/14/18 CW * Trinity 20 De twintigste zondag na Trinity
10/15/18 CW Teresa van Avila, 1582 Teresa van Avila, Leraar van het Geloof, 1582

Ochtendgebed
Psalmen 123, 124, 125, 126
2 Koningen 21.1-18
1 Timoteüs 1.1-17

Avondgebed
Psalmen 127, 128, 129
Ecclesiasticus 31.1-11 of
Ezechiël 37.1-14
Johannes 15.1-11

10/16/18 CW Nicholas Ridley en Hugh Latimer, 1555 Nicholas Ridley, bisschop van Londen, en Hugh Latimer, bisschop van Worcester, Reformation Martyrs, 1555

Ochtendgebed
Psalmen 132, 133
2 Koningen 22.1-23.3
1 Timoteüs 1.18-2.eind

Avondgebed
Psalmen (134), 135
Ecclesiasticus 34,9-end of
Ezechiël 37.15-einde
Johannes 15.12-17

10/17/18 CW Ignatius van Antiochië, ca 107 Ignatius, bisschop van Antiochië, Martelaar, ca 107

Ochtendgebed
Psalm 119.153-einde
2 Koningen 23.4-25
1 Timoteüs 3

Avondgebed
Psalm 136
Ecclesiasticus 35 of
Ezechiël 39.21-einde
John 15.18-einde

(of) Avondgebed op de vooravond van Lucas

10/18/18 CW * Luke Luke de Evangelist
10/19/18 CW Henry Martyn, 1812 Henry Martyn, vertaler van de Schrift, Missionaris in India en Perzië, 1812

Ochtendgebed
Psalmen 142, 144
2 Koningen 24.18-25.12
1 Timoteüs 5.1-16

Avondgebed
Psalm 145
Ecclesiasticus 38.1-14 of
Ezechiël 44.4-16
Johannes 16.16-22

10/20/18 CW Ochtendgebed
Psalm 147
2 Koningen 25. 22-einde
1 Timoteüs 5.17-einde
Avondgebed
Psalm 148, 149, 150
Ecclesiasticus 38. 24-end of
Ezechiël 47.1-12
John 16.23-einde
10/21/18 CW * Drie-eenheid 21 De eenentwintigste zondag na Trinity
10/22/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 1, 2, 3
Judith 4 of
Exodus 22.21-27, 23.1-17
1 Timoteüs 6.1-10
Avondgebed
Psalmen 4, 7
Ecclesiasticus 39.1-11 of
Prediker 1
Johannes 17.1-5
10/23/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 5, 6, (8)
Judith 5.1-6.4 of
Exodus 29.38-30.16
1 Timoteüs 6.11-einde
Avondgebed
Psalmen 9, 10 *
Ecclesiasticus 39.13-end of
Prediker 2
Johannes 17.6-19
10/24/18 CW Ochtendgebed
Psalm 119.1-32
Judith 6.10-7.7 of
Leviticus 8
2 Timoteüs 1.1-14
Avondgebed
Psalmen 11, 12, 13
Ecclesiasticus 42.15-einde of
Prediker 3.1-15
John 17.20-einde
10/25/18 CW Crispin en Crispinian, c.287 Crispin en Crispinian, Martyrs in Rome, c.287

Ochtendgebed
Psalmen 14, 15, 16
Judith 7.19-end of
Leviticus 9
2 Timoteüs 1.15-2.13

Avondgebed
Psalm 18 *
Ecclesiasticus 43.1-12 of
Prediker 3.16-4.eind
Johannes 18.1-11

10/26/18 CW Alfred de Grote, 899; Cedd, 664 Alfred de Grote, Koning van de West-Saksen, Scholar, 899
Cedd, abt van Lastingham, bisschop van de Oost-Saksen, 664 Morning Prayer
Psalmen 17, 19
Judith 8.9-end of
Leviticus 16.2-24
2 Timoteüs 2.14-einde

Avondgebed
Psalm 22
Ecclesiasticus 43.13-end of
Prediker 5
Johannes 18.12-27

10/27/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 20, 21, 23
Judith 9 of
Leviticus 17
2 Timoteüs 3
Avondgebed
Psalmen 24, 25
Ecclesiasticus 44.1-15 of
Prediker 6
John 18.28-einde

of avondgebed op de vooravond van Simon en Judas
of avondgebed op de vooravond van het inwijdingsfeest

10/28/18 CW * Afgelopen zondag na Trinity Als de datum van inwijding onbekend is, kan het Inwijdingsfestival worden gevierd op de eerste zondag van oktober (7 oktober), of op de laatste zondag na Trinity (28 oktober), of op een ter plaatse gekozen geschikte datum.
Als het Inwijdingsfeest niet wordt gevierd op zondag 28 oktober, dan kan deze zondag worden gevierd als de Laatste zondag na Drie-eenheid of als het Festival van Simon en Judas. Als zondag 28 oktober wordt gevierd als de Laatste zondag na Drie-eenheid:
De laatste zondag na Trinity

(of) Avondgebed op de vooravond van Simon en Judas

10/28/18 CW * Simon en Jude Of zondag 28 oktober kan worden gevierd als het Festival van Simon en Judas:

Simon en Jude, apostelen

10/28/18 CW Bijbel zondag Of de laatste zondag na de Drie-eenheid kan worden gevierd als Bijbelse zondag:

Bijbel zondag

10/28/18 CW * Dedication Festival Als de datum van inwijding onbekend is, kan het Inwijdingsfestival worden gevierd op de eerste zondag van oktober (7 oktober), of op de laatste zondag na Trinity (28 oktober), of op een ter plaatse gekozen geschikte datum.

Als zondag 28 oktober wordt gevierd als het Dedication Festival:
Toewijdingsfestival

10/29/18 CW * Simon en Jude Als het feest van Simon en Judas niet werd gevierd op zondag 28 oktober:

Simon en Jude, apostelen

10/29/18 CW James Hannington, 1885 Als het feest van Simon en Judas op zondag 28 oktober werd gevierd:

James Hannington, bisschop van Oost-Equatoriaal Afrika, Martyr in Uganda, 1885

Ochtendgebed
Psalmen 27, 30
Judith 10 of
Leviticus 19.1-18, 30-einde
2 Timoteüs 4.1-8

Avondgebed
Psalmen 26, 28, 29
Ecclesiasticus 44.19 - 45.5 of
Prediker 7.1-14
Johannes 19.1-16

10/30/18 CW Ochtendgebed
Psalmen 32, 36
Judith 11 of
Leviticus 23.1-22
2 Timoteüs 4.9-einde
Avondgebed
Psalm 33
Ecclesiasticus 45.6-17 of
Prediker 7.15-einde
Johannes 19.17-30
10/31/18 CW Martin Luther, 1546 Maarten Luther, hervormer, 1546

Ochtendgebed
Psalm 34
Judith 12 of
Leviticus 23.23-einde
Titus 1

Avondgebed
Psalmen 119.33-56
Ecclesiasticus 46.1-10 of
Prediker 8
John 19.31-einde

Avondgebed op de vooravond van Allerheiligen
Ecclesiasticus 44.1-15 of

11/01/18 CW * Allerheiligen Allerheiligen wordt gevierd op 1 november of op zondag 4 november; als dat laatste het geval is, is er misschien een tweede feest op 1 november.

Als Allerheiligen alleen op 1 november wordt gevierd:

Allerheiligen

11/01/18 CW * (Allerheiligen) Allerheiligen wordt gevierd op 1 november of op zondag 4 november; als dat laatste het geval is, is er misschien een tweede feest op 1 november.

Op 1 november als het primaire materiaal op zondag wordt gebruikt:
Allerheiligen

11/01/18 CW Als Allerheiligen alleen op zondag 4 november wordt gevierd.

Ochtendgebed
Psalm 37 *
Judith 13 of
Leviticus 24.1-9
Titus 2

Avondgebed
Psalmen 39, 40
Ecclesiasticus 50.1-24 of
Prediker 9
Johannes 20.1-10

11/02/18 CW Allerzielen Herdenking van de vertrokken gelovigen (Allerzielen)

Ochtendgebed
Psalm 31
Judith 15.1-13 of
Leviticus 25.1-24
Titus 3

Avondgebed
Psalm 35
Ecclesiasticus 51.1-12 of
Prediker 11.1-8
Johannes 20.11-18

11/03/18 CW Richard Hooker, 1600; Martinus van Porres, 1639 Richard Hooker, Priest, Anglican Apologist, Teacher of the Faith, 1600
Martin van Porres, Friar, 1639 Ochtendgebed
Psalmen 41, 42, 43
Judith 15.14-16. Einde of
Nummers 6.1-5, 21-end
Filemon

Avondgebed
Psalmen 45, 46
Ecclesiasticus 51.13-end of
Prediker 11.9-12.eind
John 20.19-einde

Avondgebed op de zondagavond van Allerheiligen
Ecclesiasticus 44.1-15 of