Orthodoxe lectoraat voor de maand augustus 2018, voor dagelijks gebed

Verspreid de liefde
Woe 1 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalm 119.57-80
1 Samuël 20.18-einde
Handelingen 2.1-21

Avondgebed
Psalmen 59, 60, (67)
Jeremia 38.1-13
Markeer 1,21-28

Do 2 aug.2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 56, 57, (63 *)
1 Samuël 21.1-22.5
Handelingen 2.22-36

Avondgebed
Psalmen 61, 62, 64
Jeremia 38.14-einde
Markeer 1.29-end

Vrij 3 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 51, 54
1 Samuël 22.6-einde
Handelingen 2.37-einde

Avondgebed
Psalm 38
Jeremia 39
Markeer 2.1-12

Zat 4 aug.2018 CW Ochtendgebed
Psalm 68
1 Samuël 23
Handelingen 3.1-10

Avondgebed
Psalmen 65, 66
Jeremia 40
Markeer 2.13-22

Zo 5 aug.2018 CW * Drie-eenheid 10 De tiende zondag na Trinity

(of) Avondgebed op de vooravond van de transfiguratie
BCP Collect

Laat uw barmhartige oren, o Heer, openstaan voor de gebeden van uw nederige dienstknechten; en opdat zij hun smeekbeden kunnen verkrijgen, hen ertoe brengen dingen te vragen die u behagen; door Jezus Christus, onze Heer.

Ma 6 aug 2018 CW * De transfiguratie De gedaanteverandering van onze Heer

BCP Collect

O God, die vóór het lijden van uw eniggeboren Zoon zijn heerlijkheid op de heilige berg heeft geopenbaard: geef ons, uw dienstknechten, dat wij in geloof het licht van zijn gelaat vasthouden, gesterkt mogen worden om het kruis te dragen, en veranderd worden in zijn gelijkenis van heerlijkheid tot heerlijkheid; door dezelfde Jezus Christus, onze Heer.

Di 7 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalm 73
1 Samuël 26
Handelingen 4.1-12

Avondgebed
Psalm 74
Jeremia 42
Markeer 3.7-19a

BCP Collect

Almachtige God, die ons heeft geleerd dat in de naam van Jezus Christus alleen redding is: sta genadig toe dat uw getrouwe volk, altijd verheerlijkend in zijn naam, uw redding aan de hele wereld bekend mag maken door dezelfde Jezus Christus, onze Heer.

Woe 8 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalm 77
1 Samuël 28. 3-end
Handelingen 4.13-31

Avondgebed
Psalm 119.81-104
Jeremia 43
Markeer 3.19b-einde

Do 9 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalm 78.1-39 *
1 Samuël 31
Handelingen 4.32-5.11

Avondgebed
Psalm 78.40-einde *
Jeremia 44.1-14
Markeer 4.1-20

Vrij 10 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalm 55
2 Samuël 1
Handelingen 5.12-26

Avondgebed
Psalm 69
Jeremia 44.15-einde
Markeer 4.21-34

Zat 11 aug.2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 76, 79
2 Samuël 2.1-11
Handelingen 5.27-einde

Avondgebed
Psalmen 81, 84
Jeremia 45
Markeer 4,35-einde

Zo 12 aug.2018 CW * Trinity 11 De elfde zondag na Trinity

BCP Collect

O God, die uw almachtige macht vooral verklaart door barmhartigheid en medelijden te tonen; Schenk ons barmhartig een zodanige mate van uw genade, dat wij, rennende op de weg van uw geboden, uw genadige beloften mogen ontvangen en deel zullen krijgen aan uw hemelse schat; door Jezus Christus, onze Heer.

Ma 13 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 80, 82
2 Samuël 3.12-end
Handelingen 6

Avondgebed
Psalmen 85, 86
Micha 1.1-9
Markeer 5,1-20

Di 14 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 87, 89.1-18
2 Samuël 5.1-12
Handelingen 7.1-16

Avondgebed
Psalm 89.19-einde
Micha 2
Markeer 5,21-34

(of) Avondgebed op de vooravond van de Heilige Maagd Maria

Woe 15 aug 2018 CW * De Heilige Maagd Maria De Heilige Maagd Maria
Do 16 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 90, 92
2 Samuël 7.1-17
Handelingen 7.44-53

Avondgebed
Psalm 94
Micha 4.1-5.1
Markeer 6.1-13

Vrij 17 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 88, (95)
2 Samuël 7.18-einde
Handelingen 7.54-8.3

Avondgebed
Psalm 102
Micah 5.2-end
Markeer 6.14-29

Zat 18 aug.2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 96, 97, 100
2 Samuël 9
Handelingen 8.4-25

Avondgebed
Psalm 104
Micha 6
Markeer 6.30-44

Zo 19 aug.2018 CW * Trinity 12 De twaalfde zondag na Trinity

BCP Collect

Almachtige en eeuwige God, die altijd meer bereid is om te horen dan wij om te bidden, en die gewoon is om meer te geven dan we verlangen of verdienen; Stort over ons de overvloed van uw barmhartigheid uit; ons die dingen vergeven waarvan ons geweten bang is, en ons die goede dingen geven die we niet waardig zijn te vragen, maar door de verdiensten en bemiddeling van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Ma 20 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 98, 99, 101
2 Samuël 11
Handelingen 8.26-einde

Avondgebed
Psalmen 105 * (of 103)
Micha 7.1-7
Markeer 6,45-end

Di 21 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalm 106 * (of 103)
2 Samuël 12.1-25
Handelingen 9.1-19a

Avondgebed
Psalm 107 *
Micah 7.8-einde
Markeer 7.1-13

Woe 22 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 110, 111, 112
2 Samuël 15.1-12
Handelingen 9.19b-31

Avondgebed
Psalm 119.129-152
Habakuk 1.1-11
Markeer 7.14-23

Do 23 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 113, 115
2 Samuël 15.13-einde
Handelingen 9.32, einde

Avondgebed
Psalmen 114, 116, 117
Habakuk 1.12-2.5
Markeer 7.24-30

(of) Avondgebed op de vooravond van Bartholomeus

Vrij 24 aug 2018 CW * Bartholomew Bartholomew de Apostel

BCP Collect

O Almachtige en eeuwige God, die uw Apostel Bartholomeus genade heeft geschonken om werkelijk uw Woord te geloven en te prediken; Sta toe, wij smeken u, aan uw kerk, dat Woord dat hij geloofde lief te hebben, en zowel het te prediken als het te ontvangen; door Jezus Christus, onze Heer.

Zat 25 aug 2018 CW Ochtendgebed
Psalmen 120, 121, 122
2 Samuël 17.1-23
Handelingen 10.17-33

Avondgebed
Psalm 118
Habakuk 3.2-19a
Markeer 8.1-10

Zo 26 aug.2018 CW * Drie-eenheid 13 De dertiende zondag na Trinity

BCP Collect

Almachtige en barmhartige God, van wiens enige gave het komt dat uw getrouwe volk u ware en lovenswaardige dienst bewijst; Sta toe, smeken we u, dat we u in dit leven zo trouw mogen dienen, dat we er uiteindelijk niet in slagen uw hemelse beloften na te komen; door de verdiensten van Jezus Christus, onze Heer.

Ma 27 aug 2018 CW Monica, 387 Monica, moeder van Augustinus van Hippo, 387

Ochtendgebed
Psalmen 123, 124, 125, 126
2 Samuël 18.1-18
Handelingen 10.34 einde

Avondgebed
Psalmen 127, 128, 129
Haggai 1.1-11
Markeer 8.11-21

Di 28 aug.2018 CW Augustine van Hippo, 430 Augustine, bisschop van Hippo, Teacher of the Faith, p.430

Ochtendgebed
Psalmen 132, 133
2 Samuël 18.19-19.8a
Handelingen 11.1-18

Avondgebed
Psalmen (134), 135
Haggai 1.12-2.9
Markeer 8.22-26

Woe 29 aug 2018 CW Onthoofding van Johannes de Doper De onthoofding van Johannes de Doper

Ochtendgebed
Psalm 119.153-einde
2 Samuël 19.8b-23
Handelingen 11.19-einde

Avondgebed
Psalm 136
Haggai 2.10-einde
Markeer 8.27-9.1

BCP Collect

O God, die uw dienstknecht Johannes de Doper beloofde om in geboorte en dood de voorloper van uw Zoon te zijn: sta toe dat wij, zoals hij voor waarheid en gerechtigheid werd gedood, voor hetzelfde mogen strijden tot het einde; uit liefde voor uw Zoon Jezus Christus, onze Heer.

Do 30 aug 2018 CW John Bunyan, 1688 John Bunyan, spiritueel schrijver, 1688

Ochtendgebed
Psalmen 143, 146
2 Samuël 19.24-einde
Handelingen 12.1-17

Avondgebed
Psalmen 138, 140, 141
Zacharia 1.1-17
Markeer 9.2-13

Vrij 31 aug 2018 CW Aidan, 651 Aidan, bisschop van Lindisfarne, Missionary, 651

Ochtendgebed
Psalmen 142, 144
2 Samuël 23.1-7
Handelingen 12.18-einde

Avondgebed
Psalm 145
Zacharia 1.18-2.eind
Markeer 9.14-29