Maand: juli 2017

Hoe Mary Magdelene werd verlost van demonische bezetenheid van 7 duivels

De lectionaire preek nr. 380 van vandaag behandelde de blijde tijding van het Koninkrijk over hoe Maria Magdelene en vele anderen werden bevrijd van demonische kwellingen. Van Maria Magdelene werden zeven duivels uit haar lichaam verdreven. Niet alleen persoonlijke zonden, maar ook gezinszonden, maar ook gemeenschaps- en nationale zonden gaven de demonen recht op […]

De laatste dagen van de Romanovs: van 15 maart 1917 - Herdenkingseditie van het 100-jarig bestaan

Vandaag (17 juli) is de herdenkingsdag van de keizerlijke en koninklijke familie Romanov die werd vermoord door de bolsjewieken. Het is een dag om aan deze christelijke heiligen te denken. Wij in Christ's Assembly Worldwide zijn altijd blij om de trouw te herinneren van de christelijke Romanovs die zo meedogenloos werden gemarteld, samen met 66 miljoen […]

Rechter van de Amerikaanse districtsrechtbank NEEMT vervalste procedure in de Californische opstandzaak

Een woord van Reinhold de Belijder over een belangrijk feitelijk onderwerp van tirannie dat nu slechts gedeeltelijk wordt geblokkeerd. De wettige vredesoplossing (van elke goede en wettige burger) is bereid te zijn om opgeroepen te worden "om deze duidelijke en aanwezige VERZEKERING te onderdrukken" tegen de Grondwet. Deze oplossing wordt geschetst in de Verenigde Staten […]