Heilig Land Bedevaart Kruistochtfestival, Priorij van Salem

Verspreid de liefde

UITNODIGING VAN EVENEMENT

Kom gehoorzamen aan het nationale en persoonlijke gebod om in april het heilige bedevaartfestival van Israël bij te wonen!

Sluit je bij ons aan in Jeruzalem. Bij deze evenementen zullen speciale genodigden worden geridderd.
 
Als onze voorvaderen van elke christelijke natie van de wereld, onze generatie van ouders en grootouders die vrijmoedig en in de reguliere universiteiten onze identiteit verkondigden, dat we het WARE Israël van God zijn. Topuniversiteiten zoals Harvard, Princeton, Union, Yale, leerden dat onze christelijke natie het westerse en moderne Israël van God is. Er zijn meer dan 4.000 boeken over dit onderwerp geschreven die alleen de mening aantonen dat de christelijke naties Israël zijn, en de joden niet! Dat zijn alleen die in het Engels. Dus ook wij moeten vandaag het hele boek van ons geloof (de Bijbel) naar voren brengen als onze standaard (niet alleen het Nieuwe Testament, maar het hele boek over Gods ene en dezelfde bruid van zowel het Oude als het Nieuwe Testament). Deze waarheid van ons erfgoed als zijnde het moderne Israël van God is pas in deze laatste generatie onder vuur komen te liggen. We moeten de profetische oproep afronden en Bijbelse gehoorzaamheid oefenen in het houden van de jaarlijkse bedevaartsopdrachten om de volwassen mannen te verzamelen in de heilige landen van ons volk. Wij van de Priorij van Salem, Jeruzalem oefenen onze religieuze vrijheden van vergadering en van christelijke zelfbeschikking uit om de vrijheid te hebben om de geboden van de God van Israël te gehoorzamen door de prestaties van zijn eniggeboren zoon Jezus de Christus en door de inwonende macht van de Heilige Geest om het meer en meer te bereiken, elke dag van Zijn goddelijke liturgieën, elke sabbat, elke nieuwe maan, en beval zuivere en heilige vergaderingen als de jaarlijkse feesten en pelgrimsfeesten.
 
Kom en maak deel uit van onze gemeente en neem een standpunt in met het hele lichaam van Christus! (Niemand van ons is 100% gelijk in alle overtuigingen, maar we zijn verenigd in zaken als de Apostolische Geloofsbelijdenis en in de aanbidding van de God van Israël tijdens de ochtend- en avonddiensten. Zie de zijwidget, beschikbaar voor leken om te aanbidden samen met ons vanuit de Engelse Liturgie op http://christsassembly.com)

Priorij van Salem, Vredesinstituut

Oproep en verwelkoming van alle leden en onderzoekers van de Priorij van Salem om met ons mee te gaan op de heilige bedevaart op 12-19 april 2017 (het feest van ongezuurde broden). Dit is een van de drie jaarlijkse pelgrimsfeesten van onze Israëlitische en Tempeliersorde. De leden die niet minstens één keer per vier jaar aanwezig kunnen zijn, moeten een van hun afgevaardigden sturen om met ons samen te komen onder Zijn kruis en onder de vlaggen van Israël en onze vaderen, zoals expliciet wordt bevolen als “heilige samenkomsten” die moeten worden “ uitgeroepen door het hele land in al onze woningen, in al onze generaties, voor altijd ”als“ Feesten van YAHWEH ”en onze“ heilige samenkomsten ”(miqra in het Hebreeuws, en ecclesia in het Grieks).

Bent u nog niet bij ons geregistreerd, vul dan ons in Verklaring van geloof en gedrag en stuur een gescand ondertekend exemplaar naar marshalofsalem@yahoo.com.

We zullen ook een delegatie van de Gothische keizerlijke Tempeliers (GIKT) te Jeruzalem en te Gibeon, Israël.


Onze maarschalks van Salem en van Zion zijn de gastheren van de pelgrimsfeesten in Jeruzalem. De Priorij van Salem leidt deze geregelde pelgrimsfeesten in Jeruzalem, Israël en op andere heilige plaatsen in het christendom. Voor 2017 zullen we opnieuw een vergadering houden voor het jaarlijkse bedevaartsfeest van Unleavend Bread in Jeruzalem en Gibeon.

Priorij van Salem organiseert van zaterdag 23 april - vrijdag 29 april 2017 de Culdee Passover liturgy of Unleavend Bread op een boerderij in de buurt van Samuel's hoge plaats, met op de achtergrond het Nabi Samuel Park.

Aanwezigheid is alleen op uitnodiging. Neem contact op marshalofsalem@yahoo.com indien geïnteresseerd.

Argent, een Cross Gules, is het langst bestaande en meest bekende embleem van de ridderschap ter wereld.
Dit kruis, ook wel bekend als het kruis van Sint-Joris, en het familiewapen van Jozef van Arimathea, werd later het belangrijkste embleem van de Tempeliers.
Ons rode kruis op een wit schild wordt al lang toegeschreven aan de armen van Jozef van Arimathea, onze eerste Culdee en de eerste christelijke bisschop. Hij had dit teken verdiend, zoals in de Bijbel staat opgetekend, dat hij de Edele was die voor het lichaam van Christus betaalde en het van het eigenlijke Kruis verwijderde. De meesten zijn het erover eens dat hij ook het eigenlijke kruis zou hebben gehad, omdat hij voorzichtig genoeg was geweest om het kruis te laten zakken om Zijn lichaam te verwijderen.

Geen automatische alternatieve tekst beschikbaar.

Gothische keizerlijke ridders Meer informatie over de Gothische keizerlijke ridders op http://imperialgoths.blogspot.nl/?view=magazine ter ondersteuning van projecten voor de Priorij van Salem, Vredesinstituut . Cneem contact op met de Gothische Tempeliers op westerngoths@gmail.com om meer te weten te komen over lokale Grand Commanderies onder de electorale staten binnen ons Gothische rijk.