Diakenes Anna Agnieszka wordt onze nieuwe redactionele assistent

Verspreid de liefde

Ik wil onze vrienden informeren dat we een nieuwe helper hebben met onze Watchman Publications, diakenes Anna Agnieszka.

Ze is goed gekwalificeerd met een bachelordiploma in journalistiek en een masterdiploma in politieke wetenschappen. Ik ben dankbaar dat ze de functie van redactieassistent voor Watchman News heeft aangenomen.

Van tijd tot tijd kunt u nog steeds een conceptartikel van een bewaker-verslaggever ontvangen (om te brainstormen, enz.). Maar voor alle officiële publicaties zullen video's, interviews, journalistieke documentaires en radioberichten nu professioneler worden afgehandeld. Ze zal ook onze hele publicatiestructuur vernieuwen.

Help me alsjeblieft om haar te feliciteren met haar nieuwe rol. Het e-mailadres dat u kunt gebruiken om haar te bereiken, is info@st-andrewsocc.org.

We kijken er naar uit om met jullie allemaal samen te werken om het grote Koninkrijk van Christus en de boodschap van overwinning te bevorderen. Bewaar ons alstublieft in uw gebeden en onthoud wat er staat:

Efeze 6:18

"Altijd biddend met alle gebed en smeekbede in de Geest, en ernaar waken met alle volharding en smeekbede voor alle heiligen;" (bid voor al Zijn heilige / aparte mensen, de “heiligen”).

Vriendelijke groeten en YAHWEH zegen

Rev Dr Stephen MK Brunswick