DE NICENE CREED

Verspreid de liefde

NICENE CREED

 

Ik geloof in één God de almachtige Vader,

Maker van hemel en aarde,

En van alle dingen die zichtbaar en onzichtbaar zijn:

 

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,

Voor alle werelden verwekt door zijn Vader,

God van God, licht van licht,

Heel God van heel God,

Verwekt, niet gemaakt,

Eén wezen zijn met de Vader,

Door wie alle dingen zijn gemaakt;

Die voor ons mannen en voor ons heil uit de hemel zijn neergedaald,

En werd geïncarneerd door de Heilige Geest van de Maagd Maria,

En werd man,

En werd ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus.

Hij leed en werd begraven,

En op de derde dag stond hij weer op volgens de Schrift,

En opgevaren naar de hemel,

En zit aan de rechterhand van de Vader.

En hij zal terugkomen met heerlijkheid om zowel de levenden als de doden te oordelen:

Wiens koninkrijk geen einde zal hebben.

 

En ik geloof in de Heilige Geest,

De Heer en gever van het leven,

Die uitgaat van de Vader en de Zoon,

Die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt,

Die spraken door de profeten.

 

En ik geloof een Catholick and Apostolick Church.

Ik erken één doop voor de vergeving van zonden.

En ik kijk uit naar de opstanding van de doden,

En het leven van de komende wereld. Amen.

Geef een reactie