Enkele duizenden bibliotheekartikelen weer online

Verspreid de liefde

Enkele duizenden artikelen uit de Anglo Israel Library zijn weer online. We zijn er trots op dat we deze onderzoeksartikelen weer online bij u kunnen zetten. Deze theologen wijdden hun leven aan het werken aan de verloren schapen van het huis van Israël, zoals geïdentificeerd in de westerse (en oosterse) christelijke naties.

(Disclaimer: we zijn het niet over elk punt van de leerstelling in elk artikel in onze bibliotheek eens. We dringen er echter bij elke student op aan om het woord van de waarheid op de juiste manier te verdelen. Zoals het zegt, "laat elk woord worden vastgesteld door twee of meer". Wij vinden dat u ook moet vergelijken wanneer ten minste twee bijbelverzen exact hetzelfde zeggen. We kunnen nooit een leerstelling bouwen op slechts één vers, noch op de persoonlijke interpretatie van één man (of vrouw). Alles wat we geloven is onderwezen door duizenden in elke generatie.)

Dr. Bertrand Comparet

Rev. Richard Giesenschlag

Rev. Robert Record

Kolonel Jack Mohr

De heer Mikkel Kragh

Dr. Wesley Swift

Eerwaarde Ted Weiland

Geef een reactie