Er vond een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats: wijdingsdag voor ZE aartsbisschop Stephen Michael ++ 7 februari 2015

Verspreid de liefde

handen-van-onze-kerk-concsecration-rtv-utrecht7 februari toewijding pagina 1

Zoals doorgestuurd door Zijne Eminentie Abp. Stephen Michael ++

Op de dag van mijn wijding in Berlijn in het AOCC. (controleer de data). Op dezelfde dag dat ik door Gods genade in Berlijn werd gewijd, kreeg ik een zeer epische reactie. Dit is iets waarvan ik geloof dat het nog nooit eerder is overkomen met een momenteel regerende aartsbisschop.

Leden van driehonderd Nederlandse katholieke kerken tekenden een petitie en hadden zich verzameld buiten het paleis van de toen aanwezige aartsbisschop van Utrecht. Op deze dag (ik voeg foto's van hun demonstratie toe met plaquekaarten), het was in hun gedachten volledig tot stand gekomen dat de oude aartsbisschop als hun autoriteit werd afgewezen. Dit werd ondertekend door 12.000 van hun gemeenteleden en naar de paus gestuurd. Radiopresentatoren luidden in (en officiële geestelijken van Holland vierden dat de voormalige aartsbisschop van Utrecht is afgezet). Door Gods genade vond het plaats OP MIJN CONSECRATIEDAG.

RTV-foto-handen-af-onze-kerk

Foto: RTV Utrecht, 7 februari 2015
Handen af van onze kerk Engels “Hands off of our church”
Zijn (de voormalige aartsbisschop) is het langst de hoogste zetel van Nederland. Het was een prins-aartsbisdom formeel erkend als de zetel voor het onderhandelen over talrijke vredesverdragen van de wereld door de eeuwen heen. Het was overal in het nieuws, op televisie en radio, dat hij weg is! Dit was een teken uit de hemel dat door Gods genade samenviel op dezelfde dag van mijn toewijding in Berlijn. Geestelijken die op radio en tv werden geïnterviewd, zeiden dat ze actief op zoek waren naar een jongere orthodoxe katholiek die goed kan samenwerken met protestanten om zijn post te vervullen. Ze zeiden dat de paus te traag is gegaan en dat de aartsbisschop niet langer hun christelijke leider voor Nederland is. Ze zoeken een gepassioneerde leider met de hoop dat hij ongeveer 200 kerken kan redden van voor altijd gesloten blijven. Zoals je kunt lezen in de ondertekende petitie aan de paus, en duidelijk te lezen is op de posters dat de mensen officieel van hem gescheiden zijn dag vooruit (door Gods genade de dag van mijn toewijding, hij is niet langer hun aartsbisschop). Op de radio-interviews (die ook worden opgenomen) kun je vertegenwoordigers van de kerk horen zeggen dat hij weg is en dat alle omroepen het eens zijn met de wil van de mensen. Ik werd gewijd als FUNCTIONELE / niet-titulaire bisschop in apostolische opvolging onder supervisie van drie orthodoxe aartsbisschoppen, en door handoplegging van de aartsbisschop van Duitsland in Berlijn. Ik verricht de dagelijkse Divine diensten voor de hele Benelux met hoofdkantoor in Rotterdam. We hadden een voorwaarde van sabbat- en spijswetten om erkend te worden (zoals gepubliceerd in mijn boeken) om volledig in overeenstemming te zijn met de orthodoxie. Deze werden ondertekend en bezegeld door de aartsbisschoppen met de verklaringen van apostolische erfrechtverklaring en communieovereenkomsten die eraan voorafgingen. Die zijn ook bijgevoegd bij de documenten zoals vermeld. Pagina 1 van toewijding alleen opgenomen, zodat u de officiële datum van de ceremonie kunt zien zoals deze werd uitgevoerd op een speciale locatie naast het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pagina 2 van lokale tv-zender, RTL TV, pagina 3 apostolische opvolging.
De ceremonie van de zalving werd uitgevoerd door de aartsbisschop van Berlijn op dezelfde dag van deze gebeurtenis. We volgden niet wat er gebeurde in de rivaliserende kerk of in hun aartsbisdom Utrecht. Dit alles gebeurde gewoon door Spirituele Goddelijke Voorzienigheid ter bevestiging. De assisterende orthodoxe aartsbisschoppen gaven ook hun diploma's aan de assistenten bij de wijding.
Alle drie de aartsbisschoppen erkenden mijn keizerlijke rechten en titel in hun certificering van de ceremonie. De zalving omvatte de woorden "uitverkoren keizer". De tekenen en resultaten hebben aangetoond dat het werd bewerkstelligd op de spirituele, religieuze en legale fysieke gebieden dat ik opereer als een echte Soevereine Prins-bisschop zoals mijn voorvaderen hebben gedaan, van het Huis van Brunswijk.
Voor het Koninkrijk van Yahshua (Koning van Israël) op aarde, zoals in de hemel,
Zijne Hoogheid Prins Aartsbisschop Dr. Stephen Michael Nott d'Este-Guelph ++
erfgenaam van de Piast-dynastie    erfgenaam van de Goten   Erfgenaam van het House d'Este-Guelph Brunswick
BINNENKORT BESCHIKBAAR ARTIKEL 2 waarin wordt uitgelegd waarom dit is gebeurd. Ook zal worden gedemonstreerd hoe het gebeurde (door de zalving). De stappen zullen ook in de jaren ervoor worden uitgestippeld, en laten zien wat elke gelovige geacht wordt te doen en te bidden (rechtstreeks uit het woord). 

Geef een reactie