Ierland verandert de definitie van het huwelijk (verliest alle macht om te regeren)

Verspreid de liefde

VANDAAG VALT IERLAND. Tegenwoordig promoot Ierland seksuele divergentie officieel door hun "regering" als discriminatie van de traditionele vorm van huwelijk die onze Schepper heeft gegeven aan Zijn goede schepping. Om dit "regeren" te noemen, herinner ik u eraan dat dit alleen hun onwettigheid, gebrek aan autoriteit en gebrek aan macht bewijst. Zoals in het boek Romeinen staat, zijn de enige machten die er bestaan, die die door God zijn verordineerd. (Ze hebben geen macht, alleen een vacuüm van aanvallende aard ... wat altijd consequenties heeft.) Hun huidige regering heeft ook alle macht verloren om te regeren, in die zin dat ze volgens werkelijk alle definities enkele van de ergste tijden van armoede doormaken, evenals een zeer hoog ziektecijfer. Alle bewijzen dat het faalde, en dat ze niet langer regeren. Ze zijn teruggevallen op het snelle krediet dat ze kunnen krijgen voor het verkopen van de laatste van hun weinige gezonde christenen om op te worden belaagd. De bank gebruikt die kredieten om de renteschuld terug te betalen en om zich in de toekomst veilig te stellen in een gemakkelijk te controleren bastaardmaatschappij. - +++ Rev Stephen MK http://ChristsAssembly.com

Geef een reactie