“The Sabbath in the True Orthodox Church” (East and West) BOOK PUBLISHED BY OUR CHURCH, read, study and buy it and related texts

Verspreid de liefde
Sabbath in the Orthodox Church – By Rev. Dr. Stephen M.K. Brunswick ThD, PhD

HET IS TERUG IN PRINT!  $18 per exemplaar, koop nu

 Het is ook beschikbaar in E-book-formaat via deze link: The Holy Orthodox Sabbath Book for $4.99 

Amazon url: https://amzn.to/3BikXxg                                    Read on academia.edu

St Andrew, Saint Margaret's Chapel in Edinburgh Castle - Copyright cover imagry Celtic Orthodox Church Sabbath Book,

St Andrew, Saint Margaret’s Chapel in Edinburgh Castle – Copyright cover imagery from the Sabbath in the Celtic Orthodox Church by Rev Brunswick

Voor meer foto's klik hier                              $18 per exemplaar, koop nu

De continuïteit van de christen aantonen 7th Dag sabbat, zoals gehouden door de gelovigen in de orthodoxe kerk (oost en west)

40+ vroege kerkvaders worden hierin geciteerd als pleitbezorgers van de zaterdagse sabbatfeesten

Zaterdagtradities die de feiten onderbouwen dat de christelijke naties van God Zijn dag kennen, zodat een overblijfsel Zijn dag kan houden.

(Competing with more than 10,000 books on related themes (Celtic, orthodoxe kerk, Sabbat, British Israelism, British Israel Book, en Celto-Saxon Israel.)

INHOUDSOPGAVE

✞ VOORWOORD ✞ .pg 10

✞ INLEIDING ✞.pg 18

✞ De vroege orthodoxe kerk hield de sabbat ✞ .pg 24

✞ Prevalentie van sabbatviering in de 4th Eeuw ✞ .pg 43

✞ Het grote schisma van 1054 n.Chr. Tussen de oosters-orthodoxen en de westerse papisten ✞ .pg 56

✞ De Didache, Ignatius en de sabbat ✞ .pg 64

✞ De orthodoxe leer van de kruisiging op woensdag en de opstanding op de sabbat ✞ .pg 95

✞ De eenheid en voorrang van de kerk kwam uit het apostolische Groot-Brittannië ✞ .pg 104

✞ De Brits-orthodoxe kerk ✞.pg 116

✞ De Culdees, niet verbonden met Rome, beschermden de sabbat ✞ .pg 140

✞ Liturgische vieringen van de sabbat ✞.pg 158

✞ Orthodoxe kerken die vandaag de sabbatviering onderwijzen op zaterdag ✞ .pg 172

✞ De sabbat van YAHWEH, een bijbels teken dat wij zijn volk zijn ✞ pg 190

✞ De sabbat “liefdesfeesten” vollediger houden ✞ .pg 205

✞ Conclusie ✞.pg 242

E-Book beschikbaar op https://www.amazon.com/dp/B07ZN5MHBJ

For bulk discounts Neem contact op or write to info@st-andrewsocc.org

Discuss related topics about the Sabbath on Sabbath Questions on Reddit related to this book, or on Facebook Sabbath in the Orthodox church of op Twitter.

https://www.reddit.com/r/Christian/comments/r9e7ea/is_the_sabbath_on_sunday_or_saturday/

Related links

 

Copyright © 2008, 2013, 2018, 2020 Alle rechten voorbehouden.

Geef een reactie