Covenant Names of YAHWEH – a Liturgical / Prayer Life / Devotional Aide

Verspreid de liefde

Negen-verbond-namen-gebed-modernDit zijn vele verbondsnaambeloften van YAHWEH onze God. 
Het eerste gebod is om Hem lief te hebben met heel ons hart. We moeten Hem bestuderen en Hem beter leren kennen. We zouden over Hem moeten spreken en zijn naam moeten prijzen. Zijn woord reciteren is de beste manier. Deze aspecten beschrijven wie Hij is, en wat is een betere manier om Hem te waarderen, lief te hebben en te prijzen!

 

Download het blad van onze Orthodoxe Culdee Order of Service.

Covenantal Prayer Names of YAHWEH

 

 “Wie de naam van YAHWEH zal aanroepen, zal behouden worden” (Joe 2:32, Act 2:21, Rom 10:13)

"De naam van YAHWEH is een sterke toren: de rechtvaardige rent erin en is veilig." (Pro 18:10)

"Ik zal u het offer van dankzegging brengen en de naam van YAHWEH aanroepen." (Ps 116: 17)

"Ik zal YAHWEH loven naar zijn gerechtigheid, en zal lof zingen voor de naam van YAHWEH, de allerhoogste." (Ps 7:17)

"Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen; in het midden van de gemeente zal ik u loven." (Ps 22:22)

“In God roemen wij de hele dag en prijzen uw naam voor altijd. Selah. " (Ps 44: 8)

VOEG eenvoudig deze Verbondsnamen van YAHWEH IN op welke punten je maar wilt in je gebed:

COVENANTAL PRAYER NAMES OF YAHWEH

Voor jou  YAHWEH Yireh (YAHWEH onze leverancier) Genesis 22: 13-14

YAHWEH voorziet in al onze behoeften overeenkomstig Zijn rijkdom in heerlijkheid door Ha Meschiac Yahshua - Jezus de Christus. (Uit Filippenzen 4:19)

 

Voor jou  YAHWEH Nissi (onze vlag) Exodus 17: 15-16

YAHWEH vecht voor ons. (uit Nehemia 4:20)

 

Voor jou  YAHWEH Rapha (onze genezer) Exodus 15:26

Door Zijn striemen werden we genezen. (Uit Jesaja 53: 5 en 1 Petrus 2:24)

 

Voor jou  YAHWEH Sabaoth (van gastheren) 1 Samuël 17:45

Zo zegt YAHWEH de Koning van Israël, verlosser YAHWEH der heerscharen; Ik ben de eerste, en ik ben de laatste; en naast mij is er geen god. (Uit Jesaja 44: 6)

 

Voor jou  YAHWEH Shalom (onze vrede) Rechters 6: 23-24

En de God van vrede zal Satan binnenkort onder uw voeten vermorzelen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. (Uit Romeinen 16:20)

 

Voor jou  YAHWEH Tsidkenu (onze gerechtigheid) Jeremia 23: 6
Geen enkel wapen dat tegen ons wordt gevormd zal gedijen, want onze gerechtigheid is van YAHWEH Yahshua. (Uit Jesaja 54:17)

 

Voor jou   YAHWEH Rohi onze herder) Psalm 23: 1-4

Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. (Uit Psalm 121: 4)

 

Voor jou  YAHWEH Shammah (YAH is met ons.) Ezechiël 48:35

Hij zal ons nooit verlaten of verlaten. (uit Hebreeën 13: 5)

 

Voor jou  YAHWEH MiKadishkim (onze heiligheid.) Leviticus 20: 8

Want zowel Hij (Yahshua) die heilig is als zij die geheiligd zijn, zijn allemaal één; om welke reden schaamt Hij (Yahshua) zich niet om hen broeders te noemen, (uit Hebreeën 2:11)

 

Voor jou  YAHWEH Eloheynu Echad (Onze Elohim is één) Deuteronomium 6: 4 en Markus 12:29

YAHWEH shall be king over all the earth: in that day shall there be one YAHWEH, and His name one. (Uit Zacharia 14: 9)

 

Voor jou  YAHWEH Elohi Avotenu (Elohim of our fathers) Deuteronomy 26:7

Blessed be YAHWEH God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king’s heart, to beautify the house of the LORD which is in Jerusalem: (From Ezra 7:27)

 

Voor jou  YAH YAHWEH oz zimrat haya ani Yeshua (YAH YAHWEH our strength, song and Salvation) Isaiah 12:2

YAH is my strength and song, and He is become my salvation: He is my God, and I will prepare Him an habitation; my father’s God, and I will exalt Him. (Exodus 15:2, Psalm 118:14)

 

 

Geef een reactie