LAND ISRAËL, OF LAND DAT ISRAËL WORDT GENOEMD. Gewoon om technisch te worden.

Verspreid de liefde

LAND ISRAËL, OF LAND DAT ISRAËL WORDT GENOEMD. Gewoon om technisch te worden.

Het is schriftuurlijk onjuist om het land of de grenzen waar ook ter wereld "Israël" te noemen. Nergens in de Schrift staat dat enig land Israël wordt genoemd, dat is een door mensen gemaakte uitvinding. Volgens onze bijbel kregen slechts twee van de 13 stammen de naam Israël en ze werden nooit Juda of Joden genoemd, maar maakten deel uit van het totaal gescheiden Noordelijke Koninkrijk, lange tijd losgekoppeld van Juda. Dus laten we bijbels correct zijn, niet de hoofdstroommedia en babylon-normen correct. Tegenwoordig is er een atheïstische staat daar in het "land Israël" die zichzelf Israël noemt, wat wordt voorzegd in Openbaring 2: 9 en 3: 9, de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn. De Bijbel is de ultieme autoriteit. Het is oké om het het LAND VAN Israël te noemen, dat is het land dat behoort tot de twee stammen van Israël die de naam Israël hebben, maar Juda is niet opgenomen onder het huis van Israël, noch het Huis van Jozef dat exclusief de naam Israël kreeg. Het huis van Juda heeft de scepter maar maakt geen deel uit van het huis van Israël.

Geef een reactie